ชีวิตที่มีหลักประกัน
  จำนวนคนเข้าชม  1212


ชีวิตที่มีหลักประกัน

 

โดย อาจารย์คอลิด วงษ์สันต์

 

          วันคืนในชีวิตเร่งเร้าให้มนุษย์แสวงหาหลักประกัน ความไม่แน่นอนของชีวิต โรคภัยร้ายแรง อุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ วิกฤตน้ำ และอีกมากมาย ที่ทำให้มนุษย์เร่งรีบสู่ความปลอดภัยในชีวิต

 

          มนุษย์เกื้อกูลกัน เพื่อไปด้วยกัน ธุรกิจหมอดูรุ่งเรือง เพราะอยากรู้โชคชะตาข้างหน้า ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินผ่อนเฟื่องฟู เพราะหวังว่ามันจะเป็นหลักประกันให้กับชีวิต

 

          สำหรับผู้ศรัทธา อัลกุรอานสอนตัวอย่าง ให้ข้อคิดเพื่อก้าวต่อไปของชีวิต ซูเราะฮฺ อันอาม เป็น ซูเราะฮฺเพื่อการศรัทธา และรู้จักในเอกภาพของพระเจ้า เป็นฮิดายะฮฺสำหรับผู้ศรัทธาเพื่อรู้และเข้าใจชีวิต ชีวิตที่สามารถควบคุมมันได้ ผู้ศรัทธาสามารถทำให้เป็นจริง และเป็นความปลอดภัยในชีวิต

 

          อายะฮฺ กล่าวถึง ท่านนบีอิบรอฮีม แบบอย่างของผู้ศรัทธารูปลักษณ์ของการฮิดายะฮฺ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประทานฮิดายะฮฺให้ท่านนบีอิบรอฮีม ให้ท่านรู้ว่าไม่ถูกต้อง ไม่คู่ควร ไม่เหมาะสม และยังรับไม่ได้ที่จะบูชา สักการะ วิงวอน ภาวนา สิ่งเหล่านั้น ที่พวกเขาตั้งชื่อกันเองเพื่อเป็นพระเจ้าในเชิงธุรกิจ

 

          ท่านนบีอิบรอฮีมจึงห้ามบิดาของท่านและผู้คน กราบไหว้บูชา สิ่งเหล่านั้นโดยให้เหตุผลว่ามันคือ ความงมงาย หลงผิด อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา สอนความรู้ที่ส่องสว่างน้อมนำตามการฮิดายะฮฺ

 

           ตัวอย่างจากอายะฮฺ ซูเราะฮฺ อัลอันอาม อายะฮฺ 74 – 82 เกี่ยวกับวัตถุในจักรวาล ดวงดาว ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ เหล่านั้นคือ วัตถุที่ต้องดับสิ้นลง พร้อมการดับของโลก ความรู้ ส่องสว่าง ท่านนบีอิบรอฮีมตระหนักว่า พระเจ้าที่แท้จริงไม่มีวันดับ ความรู้สอนว่า ทุกสิ่งคือวัตถุที่มีวันดับ

 

          พระเจ้าที่แท้จริงคือ ผู้สร้าง ผู้บังเกิด ผู้ควบคุม ผู้ตั้งกฎเกณฑ์ให้วัตถุจึงไม่ใช่พระเจ้า ท่านนบี อิบรอฮีม ได้รับฮิดายะฮฺว่า ท่านจะไม่ใช่คนที่จะนำวัตถุมาเป็นพระเจ้า แทนการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺเด็ดขาด ความรู้คือ สิ่งที่ผู้ยอมรับและให้การรับรอง

 

          ความรู้กับความเชื่อเป็นสองสิ่งที่ต่างกัน ท่านนบีอิบรอฮีม ได้รับความรู้จากพระเจ้าหลังจากที่ได้รับการฮิดายะฮฺ หรือความเชื่อที่ว่าอัลลอฮฺทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

 

          สองสิ่งข้างต้นที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้รับคือ ความปลอดภัยของทุกๆ ชีวิต คือ หลักประกันความปลอดภัยในชีวิตของชีวิตหนึ่งๆ ที่มีโลกดุนยาที่ปลอดภัย มีโลกบัรซัคที่ปลอดภัย มีโลกอาคิเราะฮฺที่ปลอดภัย

 

          อนึ่งความปลอดภัยในที่นี้หมายถึง ความสุขกายสบายใจ ตั้งตนบนหนทางที่เที่ยงตรง ทั้งโลกนี้และโลกหน้า คือ ปลอดภัยจากการลงโทษจากทุกข์ทางกายทางใจทั้งปวง

 

          ท่านนบีอิบรอฮีม มีอีมาน ได้รับฮิดายะฮฺ ได้รับความรู้ และอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากอัลลอฮฺ มันคือศิลปะการพูด การโต้ตอบ การอภิปรายด้วยวาทะตรรกและเหตุผล เพิ่มความหนักใจให้ฝ่ายที่โต้ตอบ และพยายามข่มขู่ท่าน ในเรื่องพระเจ้าที่คู่ควรกับความปลอดภัยของผู้สักการะ อายะฮฺให้คำตอบ เรื่องหลักศรัทธาที่จะได้รับความปลอดภัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามสภาพเป็นจริง

 

     1. ได้รับความปลอดภัยเต็มร้อย สำหรับผู้ศรัทธาที่มีหลักศรัทธาถูกต้อง และปฏิบัติภักดีสม่ำเสมอ

 

     2. ได้รับความปลอดภัยเต็มร้อย หรือไม่เต็มร้อยสำหรับผู้ศรัทธาที่มีหลักศรัทธาที่ถูกต้อง แต่ว่าการปฏิบัติภักดีขาดตกพร่องบ้าง

 

     3. ไม่ได้รับความปลอดภัย และไม่ต่างกับผู้ที่ตั้งภาคี สำหรับผู้ที่ผิดในหลักศรัทธา มีหลักศรัทธาที่ขาดเกิน ส่วนการปฏิบัติจะไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากไม่มีการศรัทธาที่ถูกต้อง

 

           อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงให้การรับรองยืนยัน ผู้ปลอดภัย คือ ผู้ที่มีหลักศรัทธาที่ปลอดภัย ปราศจากการตั้งภาคีใดๆ

 

     “บรรดาผู้ที่มีศรัทธา และไม่สวมใส่ (ขาดเกิน) การศรัทธาของเขาด้วยการอธรรม (ตั้งภาคี) เหล่านี้สำหรับพวกเขาปลอดภัย และพวกเขาเป็นบรรดาผู้อยู่ในธรรม

(อัลอันอาม 6 : 82)

 

          การโต้ตอบด้วยเหตุผล การเรียกร้องสู่การศรัทธาที่ถูกต้องปลอดภัย มีหน้าที่ของผู้ที่เรียนรู้ที่ต้องรักษาความถูกต้อง เป็นหน้าที่ของผู้รู้ ความถูกต้องที่ตั้งมั่นอยู่บนความรู้ที่ถูกต้อง มีหลักฐานยอมรับจะต้องมั่นคงหนักแน่น และใช้ความอดทนยืนหยัดรอเวลาสัญญาของอัลลอฮฺจะมาถึง

 

          ท่านนบีอิบรอฮีม ท่านได้ยืนหยัดทำหน้าที่ในสิ่งที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประทาน อันได้แก่ การฮิดายะฮฺ ความรู้ ความรู้ในการตอบโต้ ความอดทนในการทำหน้าที่ และอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นรางวัลจากอัลลอฮฺที่ท่านได้รับนั้น คือ ให้ลูกหลานและคนใกล้ชิดท่านได้รับฮิดายะฮฺ เป็นคนซอและฮฺ และเป็นนบี เป็นรางวัลเป็นการสืบทอดอิสลามในชีวิตดุนยา

 

         ตราบที่อัลกุรอานมีการอ่าน มีการศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้อง ตราบนั้นอิสลามยังคงยืนอยู่ ความปลอดภัยยังคงเป็นหลักประกันให้กับผู้ที่ยืนหยัดหวงแหนรักษาอิสลาม ต่อไปอีกสืบนานเท่านาน

 

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 28 มกราคม 2555


slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php