จงเปลี่ยนบานประตูของเจ้าเถิด
  จำนวนคนเข้าชม  2021


จงเปลี่ยนบานประตูของเจ้าเถิด

 

ยะห์ยา หัสการณ์บัญชา

 

         เรื่องราวสะท้อนสังคมโดยเรื่องเล่าจากคำสั่งเสียของท่านนบีอิบรอฮีมแก่ท่านนบีอิสมาอีลว่าจงเปลี่ยนบานประตูของเจ้าเถิด

 

          หลังจากที่ท่านนบีอิสมาอีลแต่งงานแล้ว ท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนที่นครมักกะฮฺ แต่ทว่าในวันนั้นท่านนบีอิสมาอีลไม่อยู่บ้าน ท่านนบีอิบรอฮีมจึงถามภรรยาของนบีอิสมาอีล นางตอบว่าท่านนบีอิสมาอีลออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพให้แก่ครอบครัว 

     ท่านนบีอิบรอฮีมจึงถามนางว่า ชีวิตครอบครัวของพวกเขาเป็นอย่างไร ?

     นางจึงตอบไปว่า ชีวิตครอบครัวของนางอยู่อย่างย่ำแย่ และลำบากยากแค้น 

     ท่านนบีอิบรอฮีมจึงบอกกับนางไปว่า เมื่อท่านนบีอิสมาอีลกลับมาถึงบ้านแล้ว ให้บอกว่าฉันฝากสลามและสั่งให้เขาเปลี่ยนบานประตูของเขาเสียเถิด  !

     เมื่อท่านนบีอิสมาอีลกลับมาถึงบ้าน ท่านก็ถามภรรยาไปว่ามีใครมาที่บ้านหรือเปล่า ?

     นางตอบว่ามีชายชราคนหนึ่งมีลักษณะท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้ และเขาก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว 

     นางจึงตอบว่า ครอบครัวของนางอยู่อย่างลำบากยากแค้น 

     ท่านนบีอิสมาอีลจึงถามว่า เขาได้แนะนำสั่งใช้อะไรเพิ่มเติมอีกไหม 

     นางตอบว่า เขาสั่งให้ท่านเปลี่ยนบานประตูของท่านด้วย

     ท่านนบีอิสมาอีลจึงบอกภรรยาว่า ชายชราคนนั้นคือ พ่อของฉันเอง และท่านสั่งใช้ให้ฉันแยกทางกับเธอ 

     ท่านนบีอิสมาอีลจึงได้หย่ากับภรรยาของเขา แล้วแต่งงานกับภรรยาคนใหม่

 

          จากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปจนกระทั่งท่านนบีอิบรอฮีมได้กลับมาเยี่ยมเยียนท่านนบีอิสมาอีลอีกครั้งหนึ่ง ก็พบว่าท่านนบีอิสมาอีลไม่อยู่ที่บ้าน ท่านนบีอิบรอฮีมจึงถามภรรยาของท่านนบีอิสมาอีล 

     นางตอบว่า ท่านนบีอิสมาอีลออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพให้แก่ครอบครัว

     ท่านนบีอิบรอฮีมจึงถามนางถึงการใช้ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวว่าเป็นอย่างไรบ้าง ?

     นางตอบว่า ครอบครัวของนางอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนอะไร พร้อมกับสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮฺ

     นบีอิบรอฮีมถามนางว่า ที่บ้านกินและดื่มอะไร นางตอบว่า เนื้อสัตว์และน้ำ 

     ท่านนบีอิบรอฮีมจึงได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ประทานความจำเริญและความเพิ่มพูนในอาหารและเครื่องดื่มแก่ครอบครัวของท่านนบีอิสมาอีล

     จากนั้นท่านนบีอิบรอฮีมก็บอกนางว่า เมื่อท่านนบีอิสมาอีลกลับมาถึงบ้านให้บอกว่าฉันฝากสลามถึงเขา และบอกให้เขาจงรักษาบานประตูของเขาให้ดี !

     เมื่อท่านนบีอิสมาอีลกลับมาถึงบ้าน ท่านก็ถามภรรยาว่ามีใครมีบ้านหรือไม่ ?

     นางตอบแบบชมเชยว่ามีชายชราที่ดีคนหนึ่งมาที่บ้านถามถึงท่าน และนางก็บอกไปว่าท่านไม่อยู่ แล้วชายชราก็ถามนางถึงการใช้ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวว่าเป็นอย่างไร นางจึงตอบว่าครอบครัวของนางอยู่อย่างสุขสบาย 

     ท่านนบีอิสมาอีลถามภรรยาว่า ชายผู้นั้นได้สั่งเสียแนะนำอะไรอีกไหม !

     นางตอบว่า เขาฝากสลามถึงท่านและสั่งให้ท่านจงรักษาบานประตูของท่านไว้ให้ดี

     ท่านนบีอิสมาอีลจึงบอกภรรยาว่า ชายชราผู้นั้นคือ พ่อของเขา(นบีอิบรอฮีม) และเขาสั่งใช้ให้ท่านนบีอิสมาอีลรักษาและดูแลภรรยาคนนี้ไว้ให้ดี

(ความหมายจากหะดีษที่บันทึกโดยอิมามอัลบุคอรีย์)

 

ข้อคิดจากหะดีษบทนี้

 

          จากหะดีษบทนี้ เราจะเห็นว่าภรรยาเปรียบเสมือนประตูบ้าน เพราะนางคือผู้ที่เก็บรักษาเรื่องราวของสามีและสมาชิกครอบครัวในบ้านของนาง ซึ่งหากว่าบานประตูบานนี้เป็นบานประตูที่ดี บ้านหลังนั้นก็จะอยู่อย่างมั่นคง และความลับหรือสิ่งมิพึงประสงค์ในบ้านก็จะไม่รั่วไหล แต่หากว่าบานประตูบานนั้นเป็นบานประตูที่ไม่ดี บ้านหลังนั้นก็จะอยู่อย่างทุกข์ระทมและลำบาก

     ท่านนบีอิบรอฮีมจึงสั่งใช้ให้เลือกบานประตูที่ดีและมั่นคง 

 

   ♦ เพราะ...ภรรยาที่ดี(ไม่ใช่คนที่เคร่งแบบเลยเถิดแบบสุดโต่ง หรือหย่อนยานจนออกนอกกรอบคำสอนของศาสนา)นั้นจะเป็นคนที่ช่วยให้ครอบครัวของเราดำเนินไปในทิศทางที่ดี

 

   ♦ เพราะ...ภรรยาที่ดีเปรียบเหมือนเครื่องประดับที่ดีที่สุดในโลกนี้ และนางจะทำให้ท่านมีความสุขสบายใจคราใดที่ท่านมองไปที่นาง และนางจะช่วยรักษาภาพลักษณ์และเกียรติของคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากคำครหาของคนอื่นๆ และนางก็จะไม่ไปละลาบละล้วงเที่ยวสอดส่องเรื่องภายในของสมาชิกครอบครัวคนอื่นเพื่อตำหนิและเหน็บแนมด้วยเช่นกัน

 

          ในทางกลับกัน ภรรยาที่ไม่ดี(เคร่งและคลั่งศาสนาแบบเลยเถิดและสุดโต่ง หรือ หย่อนยานและออกนอกกรอบคำสอนของศาสนา)นั้นจะเป็นคนที่มีส่วนทำให้ชีวิตของเราตกต่ำย่ำแย่ลง

 

          โดยหากนางเป็นคนที่เคร่งศาสนาแบบสุดโต่งนางก็จะหยิ่งผยองกับการทำความดีที่นางทำ และมองสามีของนางรวมถึงคนอื่นรอบข้างด้วยสายตาแห่งการตำหนิและดูถูก และหากนางเป็นคนหย่อนยานและฝ่าฝืนคำสอนศาสนา นางก็จะไม่รับฟังคำตักเตือนใดๆที่ศาสนาได้สั่งใช้หรือห้ามปราม ซึ่งทั้งสองประเภทนี้จะทำให้ท่านอยู่อย่างทุกข์ระทมและมีชีวิตที่ตกต่ำย่ำแย่

 

          และบางคนก็จะชอบนำเอาเรื่องภายในครอบครัวไปเล่าให้คนอื่นฟังในทางเสียหาย และที่ร้ายไปกว่านั้นภรรยาลักษณะนี้บางคนก็จะชอบไปเที่ยวสอดส่องเรื่องในครอบครัวคนอื่น เพื่อนำไปตำหนิและเหน็บแนมให้ผู้อื่นฟังในทางเสียหาย ก็ทำให้ครอบครัวอยู่อย่างอึดอัดและไม่เป็นสุข

 

          อ่านเรื่องเล่าจากหะดีษบทนี้จบแล้วลองหันมาสังเกตตัวเองว่า ตัวเราเป็นอย่างไรและบานประตูของบ้านเราเป็นอย่างไร ? ถ้าตัวเราแย่ก็จงปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้น และบานประตูของเราหากว่ามันชำรุด เสื่อมโทรมก็จงอดทนซ่อมแซมให้มันดีขึ้นเถิด แต่หากว่ามันเกินจะซ่อมแซมแล้วก็จงเปลี่ยนบานประตูใหม่เถิด เพื่อที่สังคมมุสลิมจะได้มีครอบครัวที่ดีเพิ่มขึ้นและทำให้สังคมมุสลิมโดยรวมอยู่อย่างสงบสุข

 

วัลลอฮฺ อะอฺลัม