จงรีบเร่งทำความดีกันเถิด
  จำนวนคนเข้าชม  1420


จงรีบเร่งทำความดีกันเถิด

 

โดย อาจารย์อุมัร แสงโก๊ะ

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺเถิดและจงเชื่อฟังพระองค์อัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ เพื่อพวกท่านทั้งหลายจะได้รับความสำเร็จในโลกดุนยา และในโลกอาคิเราะฮฺ

 

          ท่านทั้งหลายถึงทราบเถิดว่า แท้จริงความสำเร็จของบ่าว ความผาสุก และการมีฐานะที่สูงส่ง ที่พระองค์นั้นดูกันที่การอีมาน (การศรัทธาอย่างแท้จริง) การมีความอิคลาส (ความบริสุทธิ์ใจ) และการประกอบคุณงามความดีตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ ตามที่พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

 

     “และมิใช่ทรัพย์สินของพวกเจ้า และมิใช่ลูกหลานของพวกเจ้า ที่จะทำให้พวกเจ้าใกล้ชิดสนิทสนมกับเรา นอกจากผู้ศรัทธาและกระทำความดีเท่านั้น ดังนั้น ชนเหล่านี้แหละ สำหรับพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนสองเท่าตามที่พวกเขาได้กระทำไว้ และพวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อย่างปลอดภัย

(ซะบะอฺ 34 : 37)

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย การกระทำงานที่ดีนั้นจะทำให้พวกท่านทั้งหลาย ได้รับตำแหน่ง อันสูงส่ง พระองค์อัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก ด้วยเหตุนี้พระองค์ได้ทรงชี้แนะแก่บรรดาบ่าวของพระองค์ว่า

 

     “ดังนั้น พวกเจ้าทั้งหลายจงแข่งขันในเรื่องของความดีเถิด ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ อัลลอฮฺจะนำพวกเจ้ามาทั้งหมด แท้จริง อัลลอฮฺทรงเดชานุภาพเหนือทุกอย่าง

(อัลบะกอเราะฮฺ 2 : 148)

และพระองค์ยังได้ตรัสไว้อีกว่า

 

     “พวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษ จากพระเจ้าของพวกเจ้ากันเถิด และจงรีบเร่งไปสู่สวนสวรรค์ที่มีความกว้างเท่ากับบรรดาชั้นฟ้า และผืนแผ่นดิน ซึ่งถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ยำเกรงทั้งหลาย

(อาละอิมรอน 3 : 133)

 

          จากอายะฮฺทั้งสองอายะฮฺได้ใช้ให้พวกท่านทั้งหลายรีบประกอบ คุณงามความดี นอกจากนี้ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชาติของท่านรีบเร่งกระทำความดี 7 อย่าง ก่อนที่บททดสอบ 7 อย่างจะตามมา ตามที่มีฮะดิษที่รายงานโดยท่านอบูฮุ รอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ

 

     รายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

     “ท่านทั้งหลายจงรีบเร่งกระทำความดี 7 อย่าง ก่อนที่อีก 7 อย่างจะตามมา

     พวกท่านทั้งหลายจะรีบเร่งทำความดี หรือจะรอให้ความยากจน ที่จะทำให้หลงลืมมาถึง

     หรือจะรอให้ความร่ำรวยที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการละเมิดมาถึง

     หรือจะรอให้ความเจ็บป่วยที่สร้างความอ่อนแอต่อร่างกายมาถึง

     หรือจะรอให้เกิดการแก่ชราที่จะชราที่จะทำให้เกิดความเลอะเลือนต่อสติปัญญามาถึง

     หรือพวกท่านจะรอให้ความตาย ที่จะมาจู่โจมอย่างฉับพลันมาถึง

     หรือจะรอให้ดัจญาลออกมาสร้างความเสียหาย ซึ่งถ้าหากดัจญาลออกมา มันก็จะมาสร้างความเสียหายอย่างหนัก

     หรือจะรอให้ถึงวันกิยามะฮฺ ซึ่งเป็นวันที่เลวร้ายและรุนแรงยิ่งนักมาถึง

(บันทึกโดย อิมาม นะซาอีย์ อัลฮากิม และอัตติรมิซีย์)

 

          จากฮะดิษที่ท่านทั้งหลายรับฟัง ชี้ให้เห็นแล้วว่า จุดประสงค์ของท่านร่อซูล ต้องการให้เราทั้งหลายรีบเร่งกระทำความดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะขณะที่ท่านทั้งหลายมีสุขภาพดี มีเวลาว่าง หากมีทรัพย์สินเงินทองก็ให้รีบบริจาค เพื่อที่พวกเราจะได้เตรียมพร้อมที่จะกลับไปพบอัลลอฮฺในสภาพของผู้ที่มีอีมานศรัทธาอย่างสมบูรณ์และเปี่ยมไปด้วยคุณความดี ก่อนที่จะไม่มีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวได้เลย เมื่อสิ่งที่เป็นความวุ่นวาย ความเสียหาย 7 อย่างที่จะเกิดขึ้นแก่พวกเรามาถึง ดังฮะดิษที่ท่านนบีได้กล่าวและตักเตือนเอาไว้

 

          การงานที่ดีนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของพวกท่านทั้งหลาย การที่พวกท่านทั้งหลายมีชีวิตยืนยาว จะทำให้ท่านนั้นได้รับผลกำไรอย่างมากมาย แต่ถ้าหากพวกท่านนั้นมีชีวิตที่ยืนยาว แล้วไม่ได้ใช้เวลาไปกับการประกอบคุณงามความดี ก็จะทำให้พวกท่านทั้งหลายขาดทุนอย่างย่อยยับ ทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮฺ

ดังที่อายะฮฺอัลกุรอานที่พระองค์ได้ตรัสว่า

 

     “(มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่า แท้จริง บรรดาผู้ที่ขาดทุนนั่นก็คือ บรรดาผู้ที่ทำตัวของพวกเขาเอง และครอบครัวของพวกเขาให้ขาดทุนในวันกิยามะฮฺ พึงทราบเถิดว่า นั่นคือ การขาดทุนอย่างชัดเจน

(อัสซุมัร 39 : 15)

 

          การงานที่ดีคือ การงานที่มีคำสั่งใช้จากพระองค์อัลลอฮฺ และท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ใช้ให้ปฏิบัติเท่านั้น ไม่ว่าการงานนั้นจะเป็นการบังคับใช้ให้ปฏิบัติ (วาญิบ) หรือซุนนะฮฺ ก็ตาม และการงานที่ดี คือ การละเว้นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ และร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ห้ามมิให้กระทำซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ เหล่านี้ เป็นการแสดงถึงความใกล้ชิดต่อพระองค์อัลลอฮฺ และหวังผลตอบแทนจากพระองค์นั่นเอง

 

          บรรดาสลัฟซอและฮฺ พวกเขาจะยึดมั่นปฏิบัติตามคำชี้แนะของท่าน ร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามคำชี้แนะของพระองค์อัลลอฮฺ ตลอดเวลา ดังมีรายงานจากอิบนิ อุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า

 

     “เมื่อพวกท่านเข้าสู่เวลาเย็น ก็อย่ารอให้ถึงเช้า เมื่อเข้าสู่เวลาเช้า ก็อย่ารอถึงเย็น พวกท่านจงใช้เวลาในช่วงสุขภาพแข็งแรงประกอบความดีก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาเยือน และใช้เวลาในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ก่อนที่ความตายจะมาเยือน

(บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรีย์)

 

          ท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวพระองค์อัลลอฮฺเถิด ด้วยการทำให้ใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺ ด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นการภักดีต่อพระองค์และห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามพี่น้อง ผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริง พระองค์อัลลอฮฺได้เปิดประตูแห่งความดีไว้อย่างมากมาย ตามที่พระองค์ได้ตรัสว่า

 

     “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย พวกเจ้าจงรุกั๊วะ จงสุญูด และจงเคารพภักดีต่อพระเจ้าของพวกเจ้าเถิด และจงประกอบความดี เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะ

(อัลฮัจญ์ 22 : 77)

 

     “สิ่งใดก็ตามที่ฉันห้ามพวกท่าน พวกท่านก็จงออกห่าง และสิ่งใดที่ฉันได้ใช้ให้ทำ พวกท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามเท่าที่พวกท่านทั้งหลายมีความสามารถ

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

 

         ท่านพี่น้องทั้งหลาย พวกเราจะต้องรีบฉวยโอกาสทำความดี ไม่ว่าความดีนั้นจะได้รับผลตอบแทนมากหรือน้อยก็ตาม ให้กระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ และให้ตรงตามแบบอย่างของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งถูกต้องตามหลักของศาสนาก็จะทำให้เราได้รับผลอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺอย่างมากมาย ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า

 

     “ผู้ใดที่นำความดีมา เขาก็จะได้รับ 10 เท่าของความดีนั้น และผู้ใดที่นำความชั่วมา เขาจะไม่ได้รับการตอบแทน นอกจากความชั่วเยี่ยงเดียวกันเท่านั้น โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรมแต่ประการใด

(อัลอันอาม 6 : 160)

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 28 มกราคม 2555


https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://feuadvocate.net/slot-shopeepay/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://uniqhba.ac.id/assets/slot-gacor/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/assets/slot-gacor/https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://corona.tanahbumbukab.go.id/slot-gacor/http://siapma.poltekkesjogja.ac.id/uploads/slot-gacor/https://sijabfung.bpsdm.sumbarprov.go.id/storage/slot-gacor/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/toto88/https://stikeskesdam4dip.ac.id/situs-slot-gacor/https://teknikkimia.itbmb.ac.id/shopeepay/http://fkp.unw.ac.id/assets/joker123/https://siakad.stikmar.ac.id/sv388/https://elearning.smpn3sby.sch.id/slot-gacor/https://pkpm.darmajaya.ac.id/slot88/https://dinkes.tanahbumbukab.go.id/rtp-live-slot/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-online/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-dana/https://kemahasiswaan.unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://proceeding.upp.ac.id/slot-dana/https://imartapura.banjarkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://sipa.fti.itb.ac.id/slot-gacor/https://pnmhii-xxvii.uns.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://ppm.akfarsurabaya.ac.id/rtp-live/https://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/bola88/https://pmb.iaicirebon.ac.id/pragmatic88/https://dpmptsp.mamujukab.go.id/slot-pulsa/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-gacor-deposit-pulsa/https://pmb.akfarsurabaya.ac.id/bolagila/https://sidumas.badungkab.go.id/slot-deposit-pulsa/https://pustaka-arsip.tanahdatar.go.id/slot-dana/https://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/slot-online-deposit-pulsa/https://keuangan.akfarsurabaya.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://geoinformasi.kuburayakab.go.id/slot-gacor/https://opac.upp.ac.id/togel4d/https://lamandaukab.go.id/slot-gacor/https://fh.unigal.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://alumni.undip.ac.id/slot-gacor/https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-dana/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php