การฆ่าแมลงและสัตว์ที่เป็นอันตราย
  จำนวนคนเข้าชม  5192


การฆ่าแมลงและสัตว์ที่เป็นอันตราย

 

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

คำตอบของนักวิชาการอิสลาม โดย... เชคอับดุลอาซี้ซ บิน บ้าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 

 

          หากแมลงเหล่านั้นก่อให้เกิดอันตราย ก็ให้ฆ่าได้โดยต้องมิใช่การฆ่าด้วยไฟ ดังคำกล่าวของท่านนบี ที่ว่า

 

     “ มีสัตว์อยู่ 5 ชนิดที่ให้โทษเป็นอันตราย ให้ฆ่าทั้งในสภาพปกติและขณะครองเอี๊ยะฮฺรอม อันได้แก่ อีกา นกตระกูลเหยี่ยว หนู แมงป่อง และสุนัขล่าเนื้อ

(บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรีย์และอิมามมุสลิม)

 

          ฮะดีษนี้เป็นฮะดีษศ่อเฮี้ยะฮฺ ที่บ่งชี้ถึงบทบัญญัติที่ให้ฆ่าสัตว์ที่ถูกระบุเอาไว้ และยังรวมไปถึงสัตว์ที่มีนัยยะเดียวกันนี้คือ ก่อให้เกิดอันตราย เช่น มด แมลงสาบ ยุง แมลงวัน สัตว์ดุร้าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายเท่านั้น แต่หากเป็นมดที่ไม่ได้ทำอันตราย ก็ไม่ให้ฆ่า เพราะท่านนบี :   เคยห้ามฆ่ามด ผึ้ง นกหัวขวาน นกที่จิกกินแมลง เพราะมันไม่ได้เป็นอันตราย แต่หากก่อให้เกิดอันตรายก็ถือว่าเข้าข่ายสัตว์ 5 ชนิด ที่ฮะดีษนี้ระบุไว้ และอัลลอฮฺเท่านั้นที่เป็นผู้ยังความสำเร็จ

 (มัจมูอุ้ล ฟะตาวา (1/487) 

 

อ้างอิง : https://binbaz.org.sa/fatwas/2020