รู้ ทัน ฟิต นะฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  872


รู้ ทัน ฟิต นะฮฺ

 

ยะห์ยา หัสการณ์บัญชา

 

          หนึ่งในหนทางของการรู้ทันฟิตนะฮฺ(ความโกลาหลวุ่นวายทั้งหลาย) ก็คือ การที่มุสลิมปฏิบัติเท่าที่ตนเองมีความสามารถเท่านั้น

 

ชัยคฺสุลัยมาน อัรรุฮัยลี่ย์ ได้กล่าวว่า

 

         "หนึ่งในหนทางของการรู้ทันฟิตนะฮฺ(ความโกลาหลวุ่นวายทั้งหลาย)ก็คือ การที่มุสลิมปฏิบัติเท่าที่ตนเองมีความสามารถเท่านั้น และไม่เข้าไปทำในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถ 

 

         และผู้ศรัทธาที่ได้รับความช่วยเหลือ(จากอัลลอฮฺ)ให้ได้รับความสำเร็จนั้น เขาจะมีความดีใจที่ได้รับความสงบสุข(คือปลอดภัยจากฟิตนะฮฺ) และเขาจะเอาใจใส่กับสิ่งที่เขามีความสามารถ และกระทำในสิ่งที่เขามีความชำนาญและเหมาะสมกับระดับความสามารถของเขา โดยไม่ก้าวล้ำไปในสิ่งที่เกินความสามารถของเขา 

 

          และเขาก็จะไม่นำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่เขาไม่มีความสามารถ และสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮฺที่พระองค์ทรงให้เขารอดพ้นจากสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถ และปล่อยเรื่องที่เกินความสามารถนั้นให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความสามารถและขอดุอาให้อัลลอฮฺประทานความช่วยเหลือและความสำเร็จให้แก่ผู้ที่มีความสามารถในการทำหน้าที่นั้น

 

          ดังนั้นเรื่องใดก็ตามที่อัลลอฮฺทรงมอบให้ผู้นำเป็นผู้กระทำ เขา(ผู้ศรัทธาที่ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺให้ได้รับความสำเร็จแต่ไม่มีความสามารถในการทำหน้าที่นั้น)ก็จะต้องไม่เอาตัวเขาไปข้องเกี่ยวด้วย

 

          และเรื่องใดก็ตามที่อัลลอฮฺทรงมอบให้เป็นหน้าที่ของบรรดาปราชญ์ เขา(ผู้ศรัทธาที่ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺให้ได้รับความสำเร็จแต่ไม่มีความสามารถในการทำหน้าที่นั้น)ก็จะต้องไม่เอาตัวเขาไปข้องเกี่ยวด้วย แต่สิ่งที่เขาต้องกระทำก็คือ มีความจริงใจและขอดุอาที่ดีให้แก่ผู้ทำหน้าที่นั้นๆ"

 

(จากตำรา ฟิกฮุ้ลฟิตัน หน้าที่ 53)

 

สรุปหนทางต่างๆที่ช่วยให้ผู้ศรัทธารู้ทันฟิตนะฮฺ(ความโกลาหลวุ่นวายต่าง)

 

1. ไม่เข้าไปทำในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถ

2. ปฏิบัติเท่าที่ตนเองมีความสามารถ

3. มีความรู้สึกดีใจที่จะได้รับความสงบสุข(คือปลอดภัยจากฟิตนะฮฺ)

4. เอาใจใส่กับสิ่งที่เขามีความสามารถ

5. กระทำในสิ่งที่เขามีความชำนาญ

6. กระทำในสิ่งที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของเขาโดยไม่ก้าวล้ำไปในสิ่งที่เกินความสามารถของเขา

7. ไม่นำพาตัวเองไปสู่สิ่งที่เขาไม่มีความสามารถ

8. สรรเสริญขอบคุณอัลลอฮฺที่พระองค์ทรงให้เขารอดพ้นจากการแบกรับสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถ

9. ปล่อยเรื่องที่เกินความสามารถให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องนั้นๆ

10. ขอดุอาให้อัลลอฮฺ ประทานความช่วยเหลือและความสำเร็จให้แก่ผู้ที่มีความสามารถในการทำหน้าที่นั้น

 

วัลลอฮฺ อะอฺลัม