สังกัดพรรคการเมือง
  จำนวนคนเข้าชม  2303


สังกัดพรรคการเมือง

 

เรียบเรียงโดย อิสมาอีล กอเซ็ม

 

          อะไรคือ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าไปสังกัดพรรคการเมือง ในประเทศของฉัน โดยที่เจตนารมณ์ของฉันที่พยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้เจตนารมณ์ของฉันบรรลุเป้าหมาย และนั่นคือการที่ฉันต้องเข้าไปร่วมกับพรรคการเมือง ก็เพื่อต้องการไปเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจให้เป็นระบอบอิสลาม อินชาอัลลอฮฺ เพื่อให้ประเทศของฉันได้เป็นต้นแบบของประเทศอิสลาม

 

คำตอบ 

 

          มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ความสุขความศานติจงประสบแด่รอซูลของอัลลอฮฺ ตลอดจนเหล่าเครือญาติและศอหาบะห์ของท่าน

 

          แท้จริงฮุกุมสำหรับการเข้าไปสังกัดพรรค ที่ก่อตั้งโดยมีกิจกรรมต่างๆหลายชนิด ของพรรคเหล่านั้น แต่หากพรรคที่มีแนวคิดต่อต้านศาสนา หรือพรรคคอมมิวนิสต์ หรือพรรคที่นิยมความเป็นชาตินิยม ที่ต่อต้านอิสลาม และร่วมมือการเป็นศัตรูอิสลาม ดังนั้นไม่อนุญาตที่จะเป็นให้ไปสังกัด และไม่อนุญาตให้ไปสนับสนุนกับพรรคนั้น เนื่องจากถือว่าเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่เป็นบาป และเป็นศัตรู ซึ่งอัลลอฮฺห้ามไว้ ในอัลกุรอ่าน โดยอัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงกล่าวว่า


:
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]

พวกท่านอย่าได้ให้การช่วยเหลือต่อสิ่งที่เป็นบาปและการเป็นศัตรู

(ซูเราะห์อัลมาอิดะหฺ 2) 

         สำหรับพรรคที่ยืนหยัดอยู่บนสัจธรรม และความเที่ยงธรรม ที่ยึดมั่นในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ตาอาลา และซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม และแนวทางสลัฟ และพยายามที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชน และสั่งสอนให้ความรู้แก่ผู้คน และทำให้อิสลามดำรงอยู่ และนำหลักการอิสลามมาใช้ในด้านต่างๆของการดำเนินชีวิต และสร้างความปรองดองในหมู่มุสลิม หากเป็นเช่นนั้น การสนับสนุนพรรคการเมืองนั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความจำเป็นที่อัลลอฮฺได้ใช้ในคัมภีร์ของพระองค์ และได้ใช้ผ่านคำพูดของรอซูลของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม

โดยที่อัลลอฮฺตรัสว่า 


حيث يقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2].

พวกท่านอย่าได้ให้การช่วยเหลือต่อสิ่งที่เป็นบาปและการเป็นศัตรู


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد..... رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม กล่าวว่า 

จำเป็นแก่พวกท่านจะต้องยึดมั่นอยู่กับ ญามาฮะ และพวกเจ้าจงระวังความแตกแยก

เพราะว่าชัยตอนจะอยู่กับคนที่ปลีกตัวคนเดียว และมันจะห่างไกลจากคนที่รวมตัวกันสองคน

 

(บันทึกโดย อัตติรมีซียฺ โดยที่เขาได้กล่าวว่า หะดีษนี้ อยู่ในสถานะดี และถูกต้อง)

 

          สำหรับจุดประสงค์ของท่าน ก็คือจุดประสงค์ของอิสลามที่สูงส่ง เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺตาอาลา ให้ช่วยเหลือท่านให้ประสบความสำเร็จ แต่เป้าหมาย(ที่จะได้รับ)ต้องไม่เกิดขึ้นจากการอาศัยสื่อที่ไม่ดี และวิธีการที่ไม่ถูกต้อง (กลับไปดูคำฟาตาวา 5141)

 

วัลลอฮุอะลัม