การตั้งภาคีคือบาปที่ใหญ่ที่สุด
  จำนวนคนเข้าชม  1344


การตั้งภาคี(อัลชิรกฺ) 

 

แปลโดย อิสมาอีล กอเซ็ม

 

          การตั้งภาคี ก็คือ การให้มีหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺตาอาลา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งภาคีในการเป็นพระเจ้าของพระองค์ หรือการตั้งภาคีในเรื่องการเคารพภักดีต่อพระองค์ ส่วนใหญ่การตั้งภาคีมักจะเกิดขึ้น ในเรื่องของการเคารพภักดีต่อพระองค์ เช่น การวิงวอนขอผู้อื่นพร้อมกับการขอต่ออัลลอฮฺ หรือ การมอบการเคารพภักดีอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้อื่น จากชนิดต่างๆของการเคารพภักดี เช่น การเชือด การบนบาน ความกลัว ความหวัง ความรัก 

 

การตั้งภาคีคือบาปที่ใหญ่ที่สุด ด้วยประการดังต่อไปนี้ 

 

     1. เนื่องจากนำสิ่งที่ถูกสร้างไปเปรียบเทียบเคียงกับผู้สร้าง ในสิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะของพระเจ้าที่ถูกเคารพภักดี ใครที่ได้มีการนำสิ่งอื่นมาหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺ ก็เท่ากับเขานำสิ่งนั้นเสมอเหมือนอัลลอฮฺ ถือว่าเป็นการอธรรมที่ใหญ่หลวงมาก 

 

قال الله تعالى : إن الشرك لظلم عظيم (لقمان13) 

 

เพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นความผิดอย่างมหันต์ โดยแน่นอน

 

          การอธรรม คือการวางสิ่งหนึ่งไว้ในที่ ที่ไม่ใช่ที่ของมัน ใครที่เคารพภักดีสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ แท้จริงเขาได้มอบการเคารพภักดีไว้ในที่ ที่ไม่ใช่ที่ของมัน และมอบการอิบาดะห์แก่ผู้ที่ไม่สมควรมอบให้ ถือว่าเป็นการอธรรมที่ใหญ่หลวงมาก 

 

     2. แท้จริงอัลลอฮฺ ได้บอกไว้ว่า พระองค์จะไม่อภัยให้แก่บุคคลที่ไม่ได้กลับตัวละทิ้งการตั้งภาคีต่อพระองค์ 

 

قال الله تعالى  (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 48  

 

     “แท้จริงอัลลอฮฺ จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกให้มีภาคี ขึ้นแก่พระองค์และพระองค์ทรงอภัยให้แก่สิ่งอื่นจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์

 

     3. แท้จริงอัลลอฮฺได้บอกว่า พระองค์ห้ามสวรรค์แก่ผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ และเขาจะต้องอยู่ในนรกญะอันนัมตลอดกาล 

 

قال تعالى : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) ( النائدة 72)

 

     “แท้จริงผู้ใดให้มีภาคีแก่อัลลอฮ์ แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงให้สวรรค์เป็นที่ต้องห้ามแก่เขา และที่พำนักของเขานั้นคือนรก และสำหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใด

 

     4. แท้จริงการตั้งภาคีนั้น มันจะมาทำให้การงานทั้งหมดเป็นโมฆะ 

 

قال تعالى : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) ( الأنعام 88)

 

และหากเขาได้ให้มีภาคีขึ้นแล้ว แน่นอนสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันมา ก็สูญสิ้นไปจากพวกเขา

 

وقال تعالة  :( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) ( الزمر 65 65. 

 

     “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮียฺมายังเจ้า (มุฮัมมัด) และมายังบรรดานะบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคี (กับอัลลอฮฺ) แน่นอนการงานของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน

 

     5. แท้จริงผู้ที่ตั้งภาคี เลือดและสมบัติของเขาหะลาล 

 

قال تعالى :( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم من كل مرصد ) ( التوبة 5)

 

     “ก็จงประหัตประหารมุชริกเหล่านั้น ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขา และจงจับพวกเขาและจงล้อมพวกเขา และจงนั่งสอดส่องพวกเขาทุกจุดที่สองส่อง

 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

 

     ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ได้กล่าวว่าฉันได้ถูกใช้ ให้ทำการต่อสู้กับผู้คน จนกระทั่งพวกเขากล่าวคำว่า ไม่มีพระเจ้าที่ถูกเคารพโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ เมื่อพวกเขาได้กล่าวคำนั้น พวกเขาได้ได้รับการปกป้องจากฉัน เลือดเนื้อของพวกเขา และทรัพย์สินของพวกเขา เว้นแต่สิทธิของมัน

 

     6. แท้จริงการตั้งภาคี คือบาปที่ใหญ่ที่สุด 

 

قال صلى الله عليه وسلم ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله وعقوق الولدين )) 

 

     ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัมไดกล่าวว่าเอาไหมฉันจะบอกถึงบาปที่ใหญ่ที่สุด

     พวกเรากล่าวว่า ครับท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

     ท่านได้กล่าว การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ และการเนรคุณต่อพ่อแม่

 

          ท่านอิบนุลก็อยยิม ได้กล่าวไว้ (ในหนังสือ อัลญาวาบ อัลกาฟียฺ หน้าที่ 109) อัลลอฮฺซุบหานาฮูวาตาอาลาได้บอกไว้ แท้จริงจุดประสงค์ ของการสร้างและการใช้นั้น ก็เพื่อที่จะได้รู้จัก พระนามต่างๆของพระองค์ และคุณลักษณะต่างของพระองค์ และให้ทำการเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียว และให้ดำรงความยุติธรรมแก่ผู้คน และความยุติธรรม ซึ่งชั้นฟ้าต่างๆและผืนแผ่นดินได้ดำรงไว้

 

قال الله تعالى : ( ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) ( الحديد 25)

 

     “โดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาร่อซูลของเราพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคัมภีร์และความยุติธรรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพื่อมนุษย์จะได้ดำรงอยู่บนความเที่ยงธรรม

 

          อัลลอฮฺซุบหานาฮูวาตาอาลา ได้บอกไว้ว่า พระองค์ได้ส่งบรรดารอซูลของพระองค์มานั้น เพื่อให้ผู้คนได้ดำรงไว้ซึงความยุติธรรม และความยุติธรรมที่สำคัญที่สุด คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ถือว่าเป็นสุดยอดของความยุติธรรม เพราะการตั้งภาคีนั้นคือการอธรรม ดั่งคำดำรัสของอัลลอฮฺตาอาลา 

 

قال تعالى :(إن الشرك لظلم عظيم ) ( لقمان 13)

 

เพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นความผิดอย่างมหันต์ โดยแน่นอน

 

          การตั้งภาคี คือการอธรรมที่สุด และการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ คือความยุติธรรมที่สุด และสิ่งที่มันค้านกับจุดประสงค์สูงสุด (การให้เอกภาพ) ถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นเมื่อการตั้งภาคี มันค้านกับจุดประสงค์สูงสุด ก็ถือว่ามันคือบาปใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัย 

 

          อัลลอฮฺได้ห้ามสวรรค์แก่ผู้ที่ตั้งภาคีทุกคน เลือดเนื้อและสมบัติของเขาเป็นที่หะลาลแก่บรรดาผู้ที่เป็นผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ โดยที่พวกเขาได้ไปยึดบรรดาสิ่งที่ถูกนำมาเป็นภาคีเสมือนเป็นบ่าวของพวกมัน เมื่อพวกเขาได้ละทิ้งการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺปฏิเสธที่จะตอบรับการงานของบุคคลที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ และไม่รับการขอความช่วยเหลือ และไม่รับการวิงวอนของพวกเขาในโลกหน้าด้วย และไม่รับสิ่งที่เป็นความหวังของเขาด้วย 

 

          ผู้ที่ตั้งภาคี คือผู้เขลาที่สุดจากบรรดาคนเขลา เนื่องจากพวกเขาไม่รู้จักอัลลอฮฺ โดยที่เขาได้นำสิ่งอื่นมาเสมอเหมือนกับผู้ที่สร้างเขามา ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่เขลาที่สุด และถือว่าเป็นการอธรรมที่สุด ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงผู้ตั้งภาคีไม่สามารถจะอธรรมต่ออัลลอฮฺได้ จริงๆแล้วการกระทำของเขาคือ การอธรรมต่อตัวของเขาเอง 

 

     7. แท้จริงการตั้งภาคีนั้น คือความบกพร่องและข้อตำหนิ ซึ่งอัลลอฮฺนั้นบริสุทธิ์จากสิ่งทั้งสอง ดังนั้นใครได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ แท้จริงเขาได้มายืนยันให้อัลลอฮฺมีในสิ่งที่พระองค์บริสุทธิ์จากมัน ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนและดื้อดึงต่ออัลลอฮฺที่สุด