ความประเสริฐของการท่องจำอัลกุรอานและผู้ท่องจำอัลกุรอาน
  จำนวนคนเข้าชม  4898


ความประเสริฐของการท่องจำอัลกุรอานและผู้ท่องจำอัลกุรอาน

 

อัลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ว่า

 

     “โดยแน่นอน เราได้ทำให้อัลกุรอานนี้เป็นที่ง่ายแก่การรำลึก แล้วมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้น

(อัลเกาะมัรฺ 54: 17)

 

          อิมามอัลกุรฏุบีย์ กล่าวว่า หมายถึง เราได้ทำให้อัลกุรอานง่ายแก่การจดจำ เราช่วยเหลือผู้ที่ต้องการท่องจำมัน มีใครไหมที่จะขอให้ตนเองท่องจำอัลกุรอาน แล้วเขาจะได้รับการช่วยเหลือ

อัลลอฮฺ  กล่าวว่า

 

     “มิใช่เช่นนั้นดอก มันคือโองการทั้งหลายอันชัดแจ้งอยู่ในหัวอกของบรรดาผู้ได้รับความรู้

(อัลอันกะบูต 29: 49)

 

          เป็นอายะฮฺที่อธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของทรวงอกที่สามารถจดจำคำกล่าวของอัลลอฮฺ  ได้ และบอกถึงลักษณะของผู้ท่องจำอัลกุรอานว่า พวกเขาคือผู้ได้รับความรู้ หลังจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ  แล้วจะมีความรู้ใดอีกหรือ

 

          อัลลอฮฺ  ได้อธิบายในอายะฮฺดังกล่าวให้พวกเราทราบว่า พระองค์ได้เลือกจากปวงบ่าวของพระองค์ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่พระองค์ให้หัวใจของพวกเขามีความรู้ด้วยกับคำพูดของพระองค์ แท้จริงนี่คือความโปรดปรานอันชัดแจ้ง 

 

          มากกว่านั้น หากเราได้ใคร่ครวญประเด็นนี้ ที่ว่าอัลลอฮฺ  ได้ให้นักวิชาการของประชาชาตินี้เท่านั้นที่หัวใจของพวกเขาเป็นที่มาแห่งการท่องจำโองการของอัลลอฮฺ  ก็จะทราบถึงคุณค่าของเหล่านักท่องจำอัลกุรอาน ที่น่าแปลกกว่านั้นคือ การที่ผู้ท่องจำอัลกุรอานบางคนเป็นคนต่างชาติ ไม่สามารถพูดภาษาอาหรับได้ แต่ลิ้นของพวกเขากลับมีความคล่องแคล่วในการอ่านและท่องจำอัลกุรอาน ดังที่เราเห็นกันมามากแล้ว

 

ตำแหน่งการท่องจำอัลกุรอาน ที่เราะซูล  

 

     มีรายงานยืนยันว่าท่านเราะซูล  ให้สถานะกับเศาะฮาบะฮฺแตกต่างกันอันเนื่องจากการท่องจำอัลกุรอาน เมื่อท่านแต่งตั้งใครให้ทำภารกิจใดภารกิจหนึ่ง 

ท่านจะกล่าวว่าจงให้คนที่ท่องจำอัลกุรอานมากที่สุดเป็นอิหม่ามนำ” 

(บันทึกโดยบุคอรียฺ ในเศาะฮีหฺของท่าน หมวดอัลมะฆอซียฺ หะดิษหมายเลข 53)

 

     เมื่อมีการฝังศพบรรดาเศาะฮาบะฮฺที่ตายซะฮีด ท่านนบี  จะนำศพของผู้ท่องจำอัลกุรอานมากกว่าลงหลุมก่อน และจะเป็นคนจัดการศพเหล่านั้นด้วยตัวเอง มากกว่านั้นท่านยังเคยให้สินสอดของผู้หญิงเป็นอัลกุรอานที่ฝ่ายชายท่องจำ อีกทั้งยังมอบธงในสมรภูมิรบแก่ผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานมากที่สุด เพราะเขามีคุณลักษณะเด่นกว่าบุคคลอื่น

 

     รายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนุอุมัร กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านเราะซูล  กล่าวว่า

     “ไม่มีการอิจฉา นอกจากต่อบุคคล 2 ประเภท คือ 

     คนที่อัลลอฮฺ  ให้เขามีอัลกุรอานในหัวใจแล้วเขาอ่านมันทั้งกลางคืนและกลางวัน และ

     คนที่อัลลอฮฺ  ประทานทรัพย์แก่เขา โดยเขาได้บริจาคทานทั้งกลางคืนและกลางวัน” 

(บันทึกโดยมุสลิม หะดิษหมายเลข 815)

 

รายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนุอุมัร อิบนุลอาศ จากท่านนบี  กล่าวว่า 

     “จะมีเสียงกล่าวแก่ชาวอัลกุรอานว่า จงอ่านและเลื่อนขั้นขึ้นไป อ่านอย่างที่ท่านเคยอ่านมันในดุนยา เพราะตำแหน่งของท่านจะไปสุดที่อายะฮฺสุดท้ายที่ท่านอ่าน” 

(บันทึกโดยติรฺมิซียฺ หะดิษหมายเลข 2914 โดยท่านกล่าวว่าเป็นหะดิษหะซันเศาะฮีหฺ)

 

     จากอุษมาน อิบนุอัฟฟาน กล่าวว่า ท่านนบี  กล่าวว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ศึกษาและสอนอัลกุรอาน” 

(บันทึกโดยบุคอรียฺ หะดิษหมายเลข 5027)

 

รายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนุมัสอูด กล่าวว่า ท่านเราะซูล  กล่าวว่า 

     “ใครอ่านอักษรหนึ่งจากอัลกุรอานเขาจะได้รับ 1 ความดี และ 1 ความดีนั้นจะได้เท่ากับ 10 เท่าของมัน ฉันไม่ได้กล่าวว่า อลีฟ ลาม มีม นั้นคือ 1 อักษร แต่อลีฟคืออักษรหนึ่ง ลามคืออักษรหนึ่ง และมีมคืออักษรหนึ่ง” 

(บันทึกโดยติรมิซียฺ หะดิษหมายเลข 2912 โดยท่านกล่าวว่าเป็นหะดิษหะซันเศาะฮีหฺ)

 

รายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮฺ ท่านนบี  กล่าวว่า 

     “ไม่มีกลุ่มชนใดที่รวมตัวกันในบ้านหลังหนึ่งของอัลลอฮฺ  โดยอ่านอัลกุรอาน และต่างศึกษาเนื้อหาของอัลกุรอานนั้น นอกจากว่า

     ความสงบสุขจะลงมายังพวกเขา ความเมตตาจะแผ่ปกคลุมพวกเขา

     บรรดามะลาอิกะฮฺจะห้อมล้อมพวกเขา และอัลลอฮฺ  จะกล่าวถึงพวกเขาแก่บุคคลที่อยู่ ที่พระองค์” 

(บันทึกโดยมุสลิม หะดิษหมายเลข 2701)

 

         ส่วนบรรพชนคนดีในยุคก่อนของพวกเราตั้งแต่เศาะฮาบะฮฺ ตาบิอีนและกลุ่มบุคคลหลังจากนั้น พวกเขาไม่เคยให้สิ่งใดมาก่อนอัลกุรอาน ไม่สนับสนุนให้ผู้แสวงหาความรู้คนใดก้าวสู่แขนงความรู้ต่างๆ หรือศึกษาหะดิษ นอกจากภายหลังที่ได้ท่องจำอัลกุรอานแล้ว

     อัลวะลีด อิบนุมุสลิม กล่าวว่า พวกเราเคยนั่งอยู่กับอัลเอาซาอียฺ ขณะกำลังศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา 

     เมื่อเห็นว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่กับพวกเรา ท่านจะกล่าวว่าโอ้หนุ่มน้อย เจ้าท่องจำอัลกุรอานหรือยัง?” 

     หากตอบว่าครับท่านก็จะทดสอบด้วยการอ่านอัลกุรอานขึ้นมา แล้วให้เขาอ่านต่อ 

     แต่หากตอบว่ายังท่านก็จะกล่าวว่าจงกลับไปศึกษาอัลกุรอานก่อนที่จะเริ่มแสวงหาความรู้(อื่น)

 

ยังมีตัวอย่างอีกมากในกรณีเช่นนี้ แต่ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้

 

ที่มา: หนังสือคู่มือท่องจำอัลกุรอาน