การให้สลามของการละหมาด
  จำนวนคนเข้าชม  5410


การละหมาดของท่านนบี ตอน การให้สลามของการละหมาด

 

อับดุลวาเฮด สุคนธา

 

     การให้สลามในละหมาดถือว่าเป็นรุกุ่นหนึ่งของการละหมาด มีตัวบทจากท่าน ญารีบ แท้จริงท่านนบี กล่าวว่า

 

( يجزئ عن أحدكم أن يقول عن يمينه وشماله : السلام عليكم ) . رواه مسلم

 

     “การละหมาดของพวกเจ้าจะใช้ได้ ด้วยการกล่าวจากทางขวาและซ้าย  «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ الله» อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮฺ

     การกล่าวสลามเพียงครั้งเดียวถือว่าใช้ได้ เพราะการสลามครั้งแรกถือว่าเป็นวายิบ ครั้งที่สองเป็นสุนนะ

 

สำนวนในการกล่าวสลาม

 

รูปแบบที่หนึ่ง รายงานหะดีษ ท่าน อิบนุ มัสอูด กล่าวว่า


     “ท่านนบีจะให้สลามพร้อมกล่าวด้วยเสียงดังว่า «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ الله» อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮฺ โดยหันไปทางขวาจนกระทั่งเห็นแก้มด้านขวา แล้วให้สลามทางซ้ายว่า «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ الله» อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮฺ โดยหันไปทางซ้ายจนกระทั่งเห็นแก้มด้านซ้าย

(บันทึกโดย อบู ดาวูด และอิบนุ มาญะฮฺ นาซาอีย์)

 

     “บางครั้งบางคราว เมื่อกล่าวทางขวาว่า อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮฺ จะกล่าวทางซ้ายสั้นๆ ว่า อัสสลามุอะลัยกุม

(เป็นหะดีษที่หะสัน เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัน-นะสาอีย์)

 

รูปแบบที่สอง หรือเพิ่ม คำว่า วะบะร่อกะตุฮฺในครั้งแรก ทางด้านขวา

 

     รายงานหะดีษ ท่าน วาอิล อิบนุ ฮายัร กล่าวว่า

 

     “ฉันละหมาดพร้อมกับ ท่านนบี จะให้สลามพร้อมกล่าวด้วยเสียงดังว่า << السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ الله وبركاته >> อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮฺ วะบะร่อกะตุฮฺ โดยหันไปทางขวา แล้วให้สลามทางซ้ายว่า «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ الله» อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮฺ โดยหันไปทางซ้าย

(บันทึกโดย อบู ดาวูด )

 

          ผู้รู้มีความขัดแย้งการในสำนวนที่เพิ่มมา คือคำว่าวะบะร่อกะตุฮฺบางกลุ่มบอกว่า อันนี้เป็นสำนวนที่อ่อนหลักฐาน บางคนบอกว่า มีการยืนยันที่แข็งแรง ฉะนั้น สามารถทำได้ บางครั้งเพื่อถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบี ถืออนุญาต

 

รูปแบบที่สาม รายงานหะดีษ ท่าน ญาบีร อิบนุ ซัมเราะห์ กล่าวว่า

 

     “ฉันละหมาดพร้อมกับ ท่านนบี ครั้งเมื่อเราจะให้สลามพร้อมกล่าวด้วยเสียงดังว่า< السَّلامُ عَلَيْكُمْ >อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮฺ วะบะร่อกะตุฮฺ< السَّلامُ عَلَيْكُمْ > อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮฺ

(บันทึกโดย มุสลิม )

 

เมื่อใดเริ่มกล่าวสลาม

 

     จะต้องเริ่มกล่าวสลามพร้อมกับการหันไปทางขาวและซ้าย อย่าได้กล่าวสลามโดยที่ใบหน้าอยู่ทางกิบละฮฺ ลักษณะของท่านนบีในการกล่าวสลาม นั้นท่านจะหันจนกระทั้งเห็นแก้มของท่าน

 

การกล่าวซิกิรฺหลังการละหมาดห้าเวลา

 

     ท่านอิหม่าม เนาวะวีย์ มติของปราช์มุสลิม ส่งเสริมมีการกล่าวการกล่าวซิกิรฺหลังการละหมาดห้าเวลา 

     ส่งเสริมมีการกล่าวซิกิรฺหลังการละหมาดห้าเวลา ยกเสียงดังเล็กน้อย มีตัวบทจากท่าน อิบนุ อับบาส กล่าวว่า

 

{ قال (ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير) متفق عليه.

 

สิ่งที่เรารู้จากท่านนบีหลังจากมีการละหมาดแล้ว ท่านนบีจะกล่าว อัลลอฮุอักบัร (มีเสียง)”