การทำถูกต้องตามระเบียบ
  จำนวนคนเข้าชม  5460

บทที่ว่าด้วยการทำถูกต้องตามระเบียบ

เล่าจากอะบีอัมร์ นักรายงานบางท่านว่า : อะบีอัมเราะห์ ซุฟยาน บุตรอับดิลลาห์ ว่า : ฉันได้กล่าวว่า :

โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ ได้โปรดบอกถ้อยคำหนึ่งแก่ฉัน ที่มันได้รวมเอาอิสลามไว้ทั้งหมด โดยฉันจะไม่ต้องถามผู้ใดอีกนอกจากท่าน

ท่านนบีกล่าวว่า :

ฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์ จากนั้นให้ท่านจงปฏิบัติถูกต้องตามหลักการ

รายงานโดยมุสลิม เล่าจากอบีฮุรอยเราะห์  ว่า ท่านรอซูลุลลอฮ์  ได้กล่าวว่า :


พวกท่านจงอยู่ในสายกลาง (ไม่เลยเถิดและหย่อนยาน) และจงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ และพึงรู้ด้วยว่า ไม่มีใครในหมู่พวกท่านที่จะรอดพ้นจากการลงโทษ ด้วยความดีที่เขาทำไว้

พวกเขาถามว่า :

แม้กระทั่งตัวท่านก็จะไม่รอดพ้นหรือ โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ ?

ท่านตอบว่า :

 แม้แต่ตัวฉันก็จะไม่รอดพ้น เว้นไว้แต่ว่าอัลเลาะห์ได้ทรงปกป้องฉันด้วยความเมตตา และความโปรดปราน จากพระองค์

รายงานโดยมุสลิม
นักวิชาการได้กล่าวว่า : ความหมายของอิสติกอมะห์ คือ การทำการภักดีต่ออัลเลาะห์ เป็นประจำสม่ำเสมอ
นักวิชาการกล่าวว่า : อิสติกอมะห์เป็นคำคม มีความหมายว่า กระทำถูกต้องตามระเบียบ


ที่มา: ริยาดุสซอลีฮีน


โดย อาจารย์ อรุณ บุญชม