อาภรณ์คลุมกาย
  จำนวนคนเข้าชม  649


อาภรณ์คลุมกาย

 

กลอนโดย... อุมมุอับดุลลอฮ์

 

อันสตรี ใส่อาภรณ์ ดูหรูหรา  

ประดับประดา เติมแต่ง หลากสีสัน

สนใจแต่ ภายนอก อวดประชัน  

ต่างมองกัน ทั้งหญิงชาย คละปะปน

 

ลืมมั้ยว่า จุดประสงค์ ของเสื้อผ้า  

ใช่สวมใส่ ตามใจ ปุถุชน

แต่คือเพื่อ ปิดเอาเราะฮ์ ของทุกคน 

ให้รอดพ้น สายตา บรรดาชาย

 

ไม่ว่า อดีต ปัจจุบัน อนาคต   

ข้อกำหนด ของฮิญาบ ไม่เปลี่ยนไป

คือคำสั่ง ของอัลลอฮ์ ผู้เกรียงไกร 

บัญญัติไว้ แด่สตรี ผู้ศรัทธา

 

ส่องกระจก ถามใจตัว ดูสักหน่อย    

ที่ค่อยค่อย บรรจงแต่ง เพื่อใครหนา

หวังมุ่งหมาย ให้ใครใคร นั้นต้องตา  

หรือปรารถนา ให้อัลลอฮ์ พอพระทัย

 

หากเสื้อผ้า เน้นทรวดทรง อวดรูปร่าง  

หรือโปร่งบาง มองทะลุ ถึงไหนไหน

ทั้งฉูดฉาด ดึงดูดตา ใครต่อใคร     

นี่ไม่ใช่ ฮิญาบ ตามหลักการ

 

พึงคลุมร่าง ด้วยเสื้อผ้า ที่หนาหลวม

ใจสำรวม ทั้งวาจา ไม่ควรหวาน

นี่หาใช่ การกดขี่ หรือระราน  

หากเป็นเกราะ ปกป้อง และคุ้มภัย

 

พึงระลึก เมื่อความตาย ได้มาหา   

ดินกลบหน้า สวมใส่เพียง ผ้ากะฝั่น

ความสวยสด งดงาม สลายพลัน  

ในวันนั้น ใครช่วยได้ หาไม่มี

 

ตักวาคือ อาภรณ์ ดีที่สุด  

หากมนุษย์ ไม่สวมใส่ ตักวานี้

ก็คงเหมือน เปล่าเปลือย ไร้สิ่งดี  

ถึงแม้มี อาภรณ์แพง ห่อคลุมกาย

 

 


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥