ผลบุญของฮัจญ์และอุมเราะฮฺ สำหรับผู้หญิง แม้อยู่ในบ้าน
  จำนวนคนเข้าชม  2276


ผลบุญของฮัจญ์และอุมเราะฮฺ สำหรับผู้หญิง แม้อยู่ในบ้าน

 

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า :

 

«من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة » 

 

ผู้ใดที่นั่งรำลึกถึงอัลลอฮฺหลังจากละหมาดซุบฮิ จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น จากนั้น เขาได้ละหมาด ร้อกอะฮฺ

สำหรับเขาแล้ว จะได้ผลบุญเทียบเท่ากับการทำฮัจญ์และอุมเราะฮ์โดยสมบูรณ์ โดยสมบูรณ์ โดยสมบูรณ์”  

(บันทึกโดย อิมามอัตติรมีซีย์)

คำตอบเชค บินบาส เกี่ยวกับระดับขั้นของฮาดีษบทนี้

     ท่านตอบว่า  สายรายงานของฮาดีษบทนี้ไม่นับว่ามีปัญหาอะไรในการนำมาเป็นหลักฐานปฏิบัติ ถือเป็นฮาดีษระดับ หะซัน การละหมาดหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นประมาณหนึ่งด้ามศอก เป็นสิ่งที่ชอบให้ปฏิบัติ คือ ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว

         مجموع فتاوى ابن باز(26/69)

 

     คำถาม  ภาคผลของการกระทำนี้ ครอบคลุมถึงสตรีด้วยหรือไม่ ? หากว่าเธอละหมาดในบ้าน และการละหมาดญมาอะฮฺนับว่าเป็นเงื่อนไขของการได้รับภาคผลนี้หรือไม่ ? คือ หากสตรีละหมาดในบ้านของเธอเพียงลำพังและนั่งรำลึกถึงอัลลอฮฺ จนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น เธอจะได้รับภาผลดังกล่าวหรือไม่ ?

     คำตอบ ครับ หวังว่าเธอจะได้รับผลบุญอันยิ่งใหญ่จากเรื่องนี้ ละหมาดที่ระบุในที่นี่ คือการละหมาดหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว ประมาณหนึ่งด้ามศอก คือ ประมาณ ๑๕ นาทีหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้น

فتاوى نور على الدرب لابن باز(9/89)

 

คำตอบเพิ่มเติมของเชค บินบาส เกี่ยวกับประเด็นนี้ ท่านตอบว่า:

     หวังว่าสตรีจะได้รับภาคผลเช่นเดียวกัน หากเธอนั่งรำลึกถึงอัลลอฮฺหลังจากละหมาดซุบฮฺในที่ละหมาดของเธอ อ่านกุรอาน ขอดุอาอฺ หลังจากนั้นก็ละหมาด ร้อกอะฮฺ หลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ก็หวังว่าเธอจะได้รับคุณความดีอันมหาศาลนี้ด้วยเช่นเดียวกัน  

     สำหรับสตรีแล้วก็เฉกเช่นเดียวกันกับบุรุษ สิ่งที่มีระบุไว้สำหรับบุรุษนั้นครอบคลุมถึงสตรี และสิ่งที่มีระบุไว้สำหรับสตรีก็ครอบคลุมถึงบุรุษ นอกเสียจากจะมีหลักฐานที่จำเพาะเจาะจงสำหรับแต่ละเพศเท่านั้น หากไม่ปรากฏหลักฐาน โดยพื้นฐานของบทบัญญัติถือว่าครอบคลุมด้วยกันทั้งหมด เพราะทั้งชายและหญิงต่างเป็นผู้ถูกบังคับตามหลักเกณฑ์ศาสนา (มุกัลลัฟ) และต่างมีหุ้นส่วนร่วมกันในการปฏิบัติตามคำสั่งใช้และคำสั่งห้าม 

     ดังนั้น สิ่งใดที่มีกำหนดว่า ห้ามทำ  ให้ทำได้ จำเป็นต้องทำ  หรือ มีความประเสริฐในการกระทำ ทั้งหมดนี้ล้วนครอบคลุมทั้งชายและหญิง นอกจากในเรื่องที่มีหลักฐานระบุเจาะจงไว้สำหรับแต่ละเพศเท่านั้น

فتاوى نور على الدرب لابن باز(10/436)

 

ที่มา : https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=40227