คำอธิบายหะดีษ สามประการที่ยังคงอยู่
  จำนวนคนเข้าชม  2375


คำอธิบายหะดีษ สามประการที่ยังคงอยู่

 

แปลเรียบเรียง อิสมาอีล กอเซ็ม

 

คำถาม

 

     ผู้ที่ส่งคำถาม จากคอรอจฺ เขาได้ถามคำอธิบายหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ท่านกล่าวว่า 

     “เมื่อมนุษย์เสียชีวิตลง การงานของเขาก็สิ้นสุดลง เว้นแต่สามประการ คือ การบริจาคที่ยังคงดำเนินอยู่ หรือความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์ หรือลูกที่ดีวิงวอนขอให้แก่เขา

(บันทึกโดย มุสลิม)

     ฉันหวังว่า ท่านเชคคงอธิบายหะดีษนี้

 

คำตอบ

     นี่คือหะดีษที่มีความชัดเจน ไม่ต้องการคำอธิบาย ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม กล่าวว่า 

     เมื่อมนุษย์เสียชีวิตลง การงานของเขาก็สิ้นสุดลง นอกจากสามประการที่คงเหลืออยู่ หมายถึง เมื่อเขาเสียชีวิตการงานของเขาก็หยุด นอกจากสามประการ ก็คือ

 

     ♦ การบริจาคที่ยังคงดำเนินอยู่ ด้วยที่การให้ของเขา เช่นการให้มัสยิด ที่มีการละหมาดในมัสยิดนั้น หรือการให้ห้องแถวที่เป็นห้องเช่า หรือการนำค่าเช่าไปบริจาค หรือให้ที่ดิน เพื่อทำการเพาะปลูก และนำส่วนที่ก่อเกิดประโยชน์จากที่ดินมาทำการบริจาค หรือการกระทำในทำนองดังกล่าว นี่คือการบริจาคที่ประโยชน์ของมันยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง จะได้รับผลบุญแม้ว่าผู้บริจาคจะเสียชีวิตไปแล้ว ตราบใดที่ผู้คนยังได้รับประโยชน์อยู่


     ♦ หรือวิชาความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นมา และผู้คนได้ประโยชน์จากหนังสือนั้น หรือซื้อหนังสือ และให้ไว้เป็นวิทยาทาน เพื่อที่ผู้คนจะได้ประโยชน์จากตำราอิสลาม หรือเผยแผ่ความรู้ให้แพร่หลายในหมู่ผู้คน เพื่อผู้คนจะได้ประโยชน์จากความรู้ และทำการสอนความรู้แก่ผู้คน จากบรรดานักเรียน และอัลลอฮฺได้ให้ความรู้นั้นก่อเกิดประโยชน์


     ♦ หรือมีลูกที่ดี ซึงเขาได้วิงวอนให้แก่พ่อแม่ การวิงวอนจากลูกที่ดีจะยังประโยชน์แก่เขา เหมือนคำวิงวอนของบรรดามุสลิมเช่นเดียวกัน เมื่อบรรดาพี่น้องของเขาได้ทำการวิงวอนให้แก่เขา และทำการบริจาคแก่เขา มันก็จะก่อเกิดประโยชน์