การบริจาคด้วยเงินที่เป็นดอกเบี้ย
  จำนวนคนเข้าชม  5546


การบริจาคด้วยเงินที่เป็นดอกเบี้ย

 

แปลโดย.. อิสมาอีล กอเซ็ม 

 

คำถาม :

 

     เราเป็นคนงานที่อาศัยในประเทศอิสลามประเทศหนึ่ง เราทำงานที่เมืองมาดีนะห์ อัลมุเนาวาเราะห์ คำถาม เราขอถามถึงฮุกุมการใช้ประโยชน์ด้วยกับทรัพย์สินที่เป็นดอกเบี้ยธนาคาร ?

     ประการแรก จะอนุญาตให้เราเอาดอกเบี้ยจากธนาคารเหล่านั้นได้ไหม และเรานำไปบริจาคให้แก่บรรดาคนที่ยากจน และสร้างสาธารณประโยชน์ แทนการทิ้งเงินนั้น ?

     ประการที่สอง หากไม่อนุญาต จะอนุญาตให้ฝากเงินไว้ในธนาคารนั้น เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะรักษาทรัพย์จากการถูกขโมย และการสูญหาย โดยไม่รับดอกเบี้ย ทั้งที่รู้ว่าธนาคารนำเงินนั้นไปทำในสิ่งที่เป็นดอกเบี้ย ?

 

     ขออัลลอฮ์ ขจัดความผิดพลาดของพวกท่าน และของอัลลอฮ์ให้ได้ประโยชน์จากพวกท่าน และให้ช่วยเหลือพวกท่าน ในสิ่งที่พระองค์ทรงรัก และทรงพอพระทัย

 

คำตอบ

 

     หากมีความจำเป็นที่จะรักษาทรัพย์สินในธนาคารดอกเบี้ย ก็ไม่เป็นที่ต้องห้าม อินชาอัลลอฮฺ ดังคำดำรัสของอัลลอฮฺ ตาอาลา


وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ

     “ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่พวกเจ้า นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการ มันเท่านั้น

( อัล-อันอาม 119)

 

          ไม่ต้องสงสัยการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของความจำเป็นในยุคสมัยนี้ ซึ่งถือว่าเป็นความจำเป็น โดยไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องเอาประโยชน์ หากมีการให้ประโยชน์โดยไม่มีเงื่อนไขและการตกลง ก็เป็นที่อนุญาต ที่จะเอามันมาเพื่อมาใช้จ่ายในโครงการ การกุศลต่างๆ เช่น การช่วยเหลือบรรดาคนยากจน และคนที่มีหนี้สิน และในทำนองดังกล่าว แต่ไม่ใช่นำมาครอบครองเอง หรือใช้ประโยชน์จากเงินนั้น 

 

       แต่ว่าฮุกุมทรัพย์นี้ ซึ่งมันอันตรายที่จะทิ้งเงินนั้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ ที่จะนำมาสร้างความเดือดร้อนแก่บรรดามุสลิม ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่แสวงหามาในหนทางที่ไม่อนุญาต การนำมันมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดามุสลิม ดีกว่าทิ้งมันไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธ ที่พวกเขายิ่งนำมันมาสนับสนุนในสิ่งที่อัลลอฮฺได้ห้าม 

 

          หากสามารถที่จะโอนเงินผ่านธนาคารอิสลามได้ หรือโอนด้วยหนทางที่อนุญาต ก็ไม่อนุญาตให้โอนผ่านธนาคารที่เป็นดอกเบี้ย และเช่นเดียวกับการฝาก เมื่อมีความสะดวกในการฝากในธนาคารอิสลาม ไม่อนุญาตให้ฝากในธนาคารดอกเบี้ย เนื่องจากความจำเป็นได้หายไปแล้ว ไม่อนุญาตแก่มุสลิมที่จะปฏิสัมพันธ์กับบรรดาผู้ปฏิเสธ และคนอื่นๆจากพวกเขาในเรื่องของดอกเบี้ย 

 

          และหากเขาไม่ได้ต้องการผลประโยชน์ของดอกเบี้ยจากการกระทำนั้น แต่เขาแค่ต้องการผลประโยชน์ของดอกเบี้ยไปใช้จ่ายในโครงการการกุศล เพราะการไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ย เป็นที่ต้องห้าม มีทั้งตัวบท และมติของปวงปราชญ์ ไม่อนุญาตให้ไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ย แม้ว่าเขามีเจตนาที่จะไม่เอาประโยชน์ของดอกเบี้ยมาใช้กับตัวเอง

 

          ขออัลลอฮ์ ได้ให้ความสำเร็จแก่ฉัน เชค อับดุลอาซีส บิน บาส รอฮิมาอุลลอฮฺ