การกินการดื่มตามแบบฉบับของท่านร่อซูลุลลอฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  1892


การกินการดื่มตามแบบฉบับของท่านร่อซูลุลลอฮฺ

 

โดย กอเซ็ม มั่นคง

 

          การกินการดื่มตามแบบฉบับของท่านร่อซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นการแสดงออกถึงมารยาทที่ดีต่อสังคมเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีงามบนรากฐานแห่งการศรัทธาและการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) เป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์แห่งความเป็นพี่น้อง การมีเมตตาธรรมและมารยาทอันสูงส่ง มารยาทการรับประทานอาหารและการดื่มตามซุนนะฮฺ คือ

 

1. ล้างมือทั้งสองก่อนรับประทานและหลังจากรับประทานอาหาร

     ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

ความเป็นมงคล (บารอกะฮฺ) ของอาหารคือการล้างมือก่อนรับประทานและล้างมือหลังรับประทานอาหาร

     ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

     “ผู้ใดรักที่จะให้อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ประทานความประเสริฐในบ้านเขามากๆ เขาจะต้องล้างมือเมื่อได้นำอาหารมา (เมื่อจะรับประทานอาหาร) และล้างมือเมื่อถูกยกออกไป (เมื่อเสร็จจากรับประทานอาหาร)”

 

2. กล่าวนามของอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) เมื่อเริ่มรับประทานอาหารและกล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร

     จากท่านหญิงอาอีชะห์ (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ) พระนางได้กล่าวว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวว่า

     “เมื่อคนหนึ่งคนใดจะรับประทานอาหารให้กล่าวนามของอัลลอฮฺ ตะอาลา หากเขาลืมกล่าวนามของพระองค์อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ตอนเริ่มแรก เขาจงกล่าวนามของพระองค์อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ด้วยคำว่า บิสมิลลาฮิ เอาวะลุฮูวะอาคิรอฮู

     ท่านอิหม่าอะหมัด และท่านอื่นๆ ได้รายงานว่า

     “แท้จริง ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เมื่อท่านรับประทานอาหารและดื่มเสร็จแล้ว ท่านได้กล่าวว่า มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ที่พระองค์ได้ประทานอาหารและประทานน้ำมาให้พวกเราและพระองค์ได้บันดาลให้พวกเราเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์

 

3. จะต้องไม่ตำหนิอาหารที่ถูกนำมาให้รับประทาน หรือมีผู้คนนำมาให้

     รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ) ได้กล่าวว่า

     “ร่อซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไม่เคยตำหนิอาหารใดๆ เลย เมื่อท่านต้องการรับประทานอาหารนั้น ท่านก็จะรับประทานมัน และเมื่อท่านไม่ต้องการที่จะรับประทานมัน ท่านก็จะไม่รับประทานมัน

 

4. ควรรับประทานด้วยมือขวาและอาหารที่อยู่ใกล้ตัว

     รายงานจากท่านอุมัร บุตรอาบีซะละมะห์ (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา) ได้กล่าวว่า

     “ข้าพเจ้าเป็นเด็กที่อยู่ในความอุปการของท่านร่อซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มือของข้าพเจ้าว่อน (เคลื่อนไหว อยู่ในถาดอาหาร ท่านร่อซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่า 

     “โอ้ เด็กน้อย จงกล่าวนามของอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) จงรับประทานด้วยมือขวาและจงรับประทานอาหารที่อยู่ใกล้ตัวก่อน

 

5. ไม่รับประทานลักษณะนั่งเอกเขนก เพราะมีส่วนทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและแสดงออกถึงการโอ้อวด

     รายงานจากอบีญุไฮฟ์ วะฮับ บุตรอับดุลเลาะฮฺ ได้กล่าวว่าฉันจะไม่รับประทานในลักษณะนั่งเอกเขนก

 

6. ส่งเสริมให้ขอพรให้กับผู้เชิญเราไปร่วมรับประทานอาหารหลังเสร็จสิ้นการรับประทาน

     จากอานัส (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ) ได้กล่าวว่า

     “แท้จริงท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านของซะอัด บุตรอุบาดะห์ ท่านซะอัดได้นำขนมปังและน้ำมัน (รายงานที่ถูกต้องคือซาบี๊บ องุ่นแห้ง) และท่านได้รับประทาน ต่อจากนั้นท่านก็กล่าวขอพรว่า 

     “ผู้ถือศีลอด ได้ละศีลอดกับท่านทั้งหลาย บรรดาคนดีได้รับประทานอาหารของพวกท่านและมวลมลาอิกะฮ์ ได้ขอพรให้กับพวกท่าน

 เป็นการดุอาของท่านร่อซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ให้กับเจ้าภาพของอาหาร

 

7. จะต้องไม่รับประทานก่อนผู้อาวุโสที่นั่งร่วมกับเรา

     จากท่านฮุไซฟะห์ (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ) ได้กล่าวว่า

     “พวกเราอยู่ร่วมกับท่านร่อซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในการรับประทานอาหาร พวกเราจะไม่รับประทานอาหาร จนกว่าร่อซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จะเริ่มทานเสียก่อน

 

8. ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเป่าหรือหายใจลงในภาชนะที่ใส่น้ำดื่ม

     จากท่าน อิบนิ อับบาส (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ) ได้กล่าวว่า

     “แท้จริง ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ห้ามหายใจลงในภาชนะที่ใส่น้ำดื่ม หรือเป่าลงไปในภาชนะนั้น

 

9. ให้นั่งรับประทานอาหาร หรือนั่งดื่ม

     จากท่านอนัส (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ) จากท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวว่า

     “แท้จริงท่านบี ได้ห้ามดื่มในลักษณะที่ยืน ท่านกอตาดะห์ ได้ถามท่านอนัส ว่า และการรับประทานอาหารล่ะ ท่านอนัส ตอบว่า นั่นยิ่งเลวยิ่งกว่า

 

10. ห้ามดื่มในภาชนะที่ทำจากเงินหรือทอง เพราะเป็นภาชนะแสดงออกถึงการโอ้อวด

     จากอุมมุซาลามะห์ (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ) ได้กล่าวว่า

     “แท้จริงท่านร่อซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวว่า ผู้ที่ดื่มในภาชนะที่ทำจากเงิน แท้จริงไฟนรกได้กระฉอกอยู่ในท้องของเขา

 

 

 วารสารมุสลิม กทม.