การเปิดเสียงอาซานจากเครื่องเสียง เมื่อเข้าเวลาละหมาด ?
  จำนวนคนเข้าชม  6368


การเปิดเสียงอาซานจากเครื่องเสียง เมื่อเข้าเวลาละหมาด ?

 

แปลเรียบเรียง .อาบีดีน พัสดุ

 

คำถาม

 

          เพียงพอหรือไม่ ในการเปิดเสียงอาซานที่ได้บันทึกไว้ที่ไมโครโฟน เมื่อเข้าเวลาละหมาด โดยไม่มีผู้ใดทำการอาซาน ?

 

คำตอบ

 

          การอาซานที่มีเสียงออกมาจากอุปการณ์บันทึกเสียง ไม่สามารถทดแทนการอาซานตามข้อบัญญัติของศาสนา ที่มีการกำหนดให้ประกาศการเข้าสู่เวลา (ละหมาด) เพราะไม่ใช่อาซานที่เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงเสียงที่ถูกเก็บบันทึกไว้ , และการอาซานคืออิบาดะฮฺ (การภักดี) ที่จะต้องมีการปฏิบัติ และมีเจตนา

     เนื่องจากคำกล่าวของท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม


(
إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى)

แท้จริงทุกๆการงานจะขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา และแท้จริงทุกๆคนจะได้รับ (การตอบแทน) ตามที่เขาได้เจตนาไว้


          เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการอาซานเมื่อเข้าเวลา (ละหมาด) ในสถานที่ที่จะทำการละหมาด , และหากมีความต้องการที่จะใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อประกาศเสียงอาซานไปสู่ผู้คน เพื่อให้พวกเขามาสู่การละหมาดก็ถือเป็นการดี


الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
"
فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية (5/62 ، 63)

 

เชค มุฮัมมัด บิน ซอลิหฺ อัลอุซัยมีน ร่อฮิมะฮุลลอฮ์ กล่าวว่า 

         การประกาศเสียงอาซาน ด้วยเสียงที่บันทึกไว้ ไม่สามารถทดแทนการอาซานตามข้อบัญญัติศาสนา , ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าการอาซานตามข้อบัญญัติศาสนา คือ การรำลึก และการสรรเสริญอัลลอฮฺ จึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติ , การบันทึกเสียงมิใช่การลงมือปฏิบัติ , เพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ยินเสียงจากอุปกรณ์บันทึกเสียง ย่อมไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์บันทึกเสียงกำลังทำอิบาดะฮฺ เพื่อเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺ มันเป็นเพียงการได้ยินเสียงของคนหนึ่ง , หรือบางครั้งคนคนนั้นอาจเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำ   ดังนั้นจึงไม่สามารถทดแทนการอาซานตามข้อบทบัญญัติของศาสนา ,

          จึงจำเป็นที่จะต้องมีการอาซานตามข้อบัญญัติศาสนา โดยมีผู้ที่บรรลุศาสนภาวะเปล่งเสียงให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺ ยืนยันความเป็นเอกะของพระองค์ , ยืนยันในศาสนทูตของพระองค์ , เรียกร้องสู่การละหมาด , สู่ความสำเร็จ ชัยชนะ , สิ่งเหล่านี้จำเป็นจะต้องมี , และเมื่อเรากล่าวว่า สิ่งที่ได้บันทึกไว้ มิใช่การอาซาน (แจ้งเข้าสู่เวลาละหมาด) ตามข้อบัญญัติของศาสนา , ก็ไม่มีข้อปฏิบัติตามหลักศาสนาให้ทำการตอบรับเสียงอาซาน , หมายถึง ไม่มีข้อปฏิบัติแก่ผู้คนที่จะต้องกล่าวตามเสียงอาซาน

 

     เนื่องจากคำกล่าวของท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

 

(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن)

 

เมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงมุอัซซิน (ทำการอาซาน) พวกท่านจงกล่าวเหมือนกับที่มุอัซซินกล่าว

 

     ในความเป็นจริงแล้ว พวกเราไม่ได้ยินเสียงมุอัซซิน , แต่เราเพียงได้ยินเสียงที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

     และส่วนคำพูดของผู้ถามที่ว่า อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง สิ่งที่ได้ถูกประกาศผ่านทางอากาศ และสิ่งที่ได้ถูกประกาศผ่านทางการบันทึก มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพราะสิ่งที่ได้เผยแผ่ผ่านทางอากาศ คือเสียงของมุอัซซิน ที่ทำการอาซานตามข้อปฏิบัติของศาสนา ดังนั้นจะต้องตอบรับ กล่าวตาม และการวิงวอนหลังจากที่กล่าวตาม ด้วยคำวิงวอนที่ได้มีรายงานมาจากแนวทางของท่านนบี 

     ส่วนการอาซานของเครื่องบันทึกเสียงนั้น มิใช่การอาซานที่เกิดขึ้นจริง ดังที่เราได้ชี้แจงไว้ข้างต้นแล้ว

 

فتاوى نور على الدرب" (شريط 229 ، وجه ب) .

والله أعلم

https://islamqa.info/…/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A…

 

คุตบะห์วันศุกร์