การทำกุรฺบานให้กับคนตาย
  จำนวนคนเข้าชม  3047


การทำกุรฺบานให้กับคนตาย

 

 แปลโดย มุหำหมัด บินต่วน

         ฟัตวาจากคณะกรรมการถาวร เพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนา แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย

 

คำถาม 

          เกี่ยวกับเนื้อหาของการเชือดกุรฺบานให้คนตาย คือเชือดกุรฺบานให้เขา ในช่วงอีดอัลอัฎฮาใช่หรือไม่ หากผู้ตายไม่มีเงิน สั่งเสียให้เชือดกุรฺบาน สามารถเอาเงินจากบรรดาลูกๆของเขา แล้วเชือดให้เขาเป็นการบริจาคทานแทนเขาได้หรือไม่ ?

 

คำตอบ 

          เมื่อผู้ตายได้สั่งเสียให้เชือดกุรฺบาน โดยที่เขาได้ทิ้งทรัพย์มรดกไว้เป็นของเขา หนึ่งส่วนสาม ก็ให้เชือดกุรฺบานจากทรัพย์หนึ่งส่วนสามของเขา โดยให้ทำตามที่เขาได้สั่งเสียไว้ทุกประการ 

     แต่หากหนึ่งส่วนสามของทรัพย์เขาไม่สามารถเชือดกุรฺบานได้ หรือไม่มีหนึ่งส่วนสาม และมีทายาทของเขาคนหนึ่งคนใด ประสงค์ หรือคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทายาทของเขา ประสงค์ที่จะทำซอดะเกาะฮฺ (ทำทาน) ให้กับเขา โดยที่เขาเชือดกุรฺบานให้ ดังกล่าวนี้ถือเป็นเรื่องของคุณธรรมความดี ที่มอบให้กับเขา (ผู้ตาย

     สำหรับการเชือดกุรฺบานนั้น จะต้องเชือดในช่วงวันที่ถูกกำหนดให้เชือด คือวันอีดอัลอัฎฮา และสามวันหลังจากนั้น ตามทรรศนะที่ถูกต้องของบรรดาอุละมาอฺ การเชือดกุรฺบานเป็นซุนนะฮฺ ไม่ได้เป็นฟัรฎู 

     ขอต่อเอกองค์อัลลอฮฺ ได้ทรงโปรดประทานทางนำและความสำเร็จ และขอซอละวาต และสลามให้กับท่านศาสดามูฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และวงศ์วานของท่าน และของบรรดาสาวกของท่าน

 

ฟัตวาเลขที่ 3688 เล่มที่ 11 หน้าที่ 419-420 

 

 

 

คำถาม 

          เมื่อบุคคลหนึ่งบุคลใด ได้เชือดกุรฺบานให้กับบิดาของเขาที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือทำซอดะเกาะฮฺ (บริจาคทาน) ให้เขา หรือขอดุอาอฺให้กับเขา หรือไปเยี่ยมเขาที่หลุมฝังศพของเขา คนตายจะรู้หรือไม่ ว่าสิ่งดังกล่าวมาจากลูกของเขา คือนาย " "

 

คำตอบ 

          ตามหลักฐานทางศาสนา ได้ระบุว่า คนตายจะได้รับประโยชน์จากการบริจาคทาน (ซอดะเกาะฮฺ) จากคนมีชีวิตให้กับเขา, การขอดุอาอฺ (ขอพร) ให้กับเขา การเชือดกุรฺบานให้กับเขา ก็อยู่ในประเภทการบริจาคทาน (ซอดะเกาะฮฺ) เมื่อผู้ที่ทำการบริจาคทานได้มีความบริสุทธิ์ใจในการบริจาคของเขาที่ให้กับผู้ตาย และในการขอดุอาอฺของเขา ผู้ตายจะได้รับประโยชน์ ผู้ที่ขอดุอาอฺให้และบริจาคให้ก็จะได้ผลบุญ ถือเป็นความโปรดปรานและความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺ

     เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับเขา ที่พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงรู้ถึงความบริสุทธิ์ใจของเขา และการทำดีของเขา ซึ่งพระองค์ได้ทรงตอบแทนผลบุญให้ทั้งสองฝ่าย สำหรับผู้ตายจะรู้หรือไม่ว่าความดีอันนี้ที่มาถึงเขามาจากผู้ใดนั้น ยังไม่พบหลักฐานทางศาสนาที่ยืนยันเรื่องนี้ตามที่เราได้รู้มา มันเป็นสิ่งเร้นลับ ไม่มีใครรู้ นอกจากจะเป็นวะห์ยูจากอัลลอฮฺ ให้กับท่านศาสดามูฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

     ขอต่อเอกองค์อัลลอฮฺประทานทางนำและความสำเร็จ (อัตเตาฟีก)

ฟัตวาเลขที่ 2143 เล่มที่ 11 หน้าที่ 420 

 

 

        คำฟัตวาของฯพณฯเชคอับดุลอะซีซอิบนุอับดุลลอฮฺ อิบนุบาซ อดีตมุฟตีใหญ่ ของราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย

 

คำถาม 

          ท่านมีทรรศนะเช่นไร เกี่ยวกับการทำกุรฺบานให้กับคนตาย ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้สั่งเสียไว้ การทำกุรฺบานจะรวมเอาคนมีชีวิตกับคนที่ตายไปแล้ว มีส่วนร่วมด้วยกัน ได้หรือไม่ ?

 

คำตอบ 

          การเชือดกุรฺบาน เป็นซุนนะฮฺที่เน้นหนัก นอกจากสิ่งที่ผู้ตายได้สั่งเสียไว้ จะถือว่าเป็นสิ่งวาญิบ (จำเป็น) จะต้องทำให้บรรลุตามคำสั่งเสียนั้น และถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปตามครรลองของศาสนาที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะทำความดี กับผู้ตายของเขาด้วยกับการเชือดกุรฺบาน และอนุญาตให้นำเอาคนที่ตายไปแล้ว เข้ามาร่วมกับคนที่มีชีวิต ในครอบครัวเดียวกันกับผู้ที่เชือดกุรฺบาน 

 

     หลักฐานในเรื่องดังกล่าวคือ อัลหะดีษที่รายงานโดย ท่านอนัส รอฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่าท่านศาสดามูฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เชือดกุรฺบานด้วยกับแกะสองตัวสีขาว และมีเขาสมบูรณ์ ท่านได้เชือดมันทั้งสอง ด้วยมือของท่าน โดยที่ท่านได้กล่าวพระนามของอัลลอฮฺ และกล่าวตักบีร 

 

     และอีกรายงานหนึ่งได้อธิบายว่า ท่านศาสดามูฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เชือดมันตัวหนึ่งจากทั้งสอง ท่านได้เชือดให้กับตัวท่านและครอบครัวของท่าน และตัวที่สองท่านได้เชือดให้กับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺองค์เดียว จากประชาชาติของท่าน ดังกล่าวย่อมรวมถึงผู้ที่มีชีวิต และผู้ที่เสียชีวิต 

 

     รายงานจากอับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัร รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า แท้จริงได้มีชายคนหนึ่งได้ถามท่านว่า การเชือดกุรฺบานเป็นสิ่งที่จำเป็น (วาญิบ) ใช่หรือไม่ ? เขาได้กล่าวตอบว่า ท่านศาสดามูฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เชือด และบรรดามุสลิม 

     ชายคนนั้นได้ถามคำถามเดิมซ้ำอีก เขาตอบว่า ท่านไม่เข้าใจหรือว่า ท่านศาสดามูฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เชือด และบรรดามุสลิม 

     ชายคนนั้นได้ถามคำถามเดิมซ้ำอีก เขากล่าวตอบว่า ท่านไม่เข้าใจหรือว่า ท่านศาสดามูฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เชือด และบรรดามุสลิม 

     ความหมายของท่าน อิบนุ อุมัร รอฎิยัลลอฮุอันฮุ คือ ต้องการจะอธิบายให้รู้ว่า การเชือดกุรฺบานนั้นเป็นศาสนบัญญัติให้กับมุสลิมทุกคน เพื่อเจริญรอยตามท่านศาสดามูฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

 

มัจญมัวะฮฺ อัลฟะตะวาเชค อิบนุ บาซ เล่มที่ 18 หน้าที่ 41-42

 

 

คำถาม 

          ในครอบครัวนี้มีสมาชิกประกอบไปด้วย 22 คน แต่มีรายได้ทางเดียว และรายจ่ายทางเดียว (หมายถึงคนทำงานเลี้ยงครอบครัวคนเดียว) ในช่วงอีดอัลอัฎฮา พวกเขาได้เชือดกุรฺบานตัวเดียว ฉันจึงไม่ทราบว่า การกระทำดังกล่าวใช้ได้หรือไม่

          หรือจะต้องเชือดกุรฺบานสองตัว หากว่าสำหรับพวกเขา จำเป็นจะต้องเชือดสองตัว ดังนั้นจะทำอย่างไร ? กับในหลายปีที่ผ่านมา (เนื่องจากได้เชือดกุรฺบานตัวเดียว)

 

คำตอบ 

          หากมีครอบครัวหลายครอบครัว แต่อยู่ในบ้านหลังคาเดียวกัน การเชือดกุรฺบานตัวเดียวถือว่าใช้ได้ แทนพวกเขาทั้งหมด แต่หากพวกเขาจะเชือดมากไปกว่าหนึ่งตัว ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศ

     ขอองค์อัลลอฮฺ โปรดประทานทางนำ ความสำเร็จและขอซอละวาต และสลามให้กับท่านศาสดามูฮัมมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และวงศ์วานของท่าน และของบรรดาสาวกของท่าน

 

ฟัตวาเลขที่ 12572 เล่มที่ 11 หน้าที่ 408