หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ญินเข้าสิงสู่เด็ก
  จำนวนคนเข้าชม  904


หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ญินเข้าสิงสู่เด็ก

โดย... เชค มุฮัมมัด อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง


           พฤติกรรมบางประการของคนบางคนที่อาจไม่รู้และมักง่ายที่กระทำต่อเด็ก เป็นต้นว่า ขู่ให้เด็กกลัว เสียขวัญ เดี๋ยวตัวนั้นตัวนี้จะมาหา เด็กจึงมีแต่ความหวาดกลัว ตื่นตระหนกอยู่ในหัวใจ และฝังใจอยู่กับความหวาดกลัว การกระทำเช่นนี้จึงนับเป็นอาชญากรรมที่พ่อและแม่ได้กระทำต่อลูก

          และที่ไม่ฉลาดเลย คือ คนที่บอกกับเราว่าเวลาที่ลูกทำผิด  ตนจะขังลูกเอาไว้ในห้องคนเดียวแล้วปิดล็อคประตู เด็กก็จะตะโกน กรีดร้อง แต่ตนก็ไม่ใจอ่อนและไม่เปิดประตูให้ นี่เองที่เป็นสาเหตุทำให้ญินสามารถมาเข้าสิงเด็กได้ ดังคำสารภาพของญินบางตนเวลาที่เข้าสิงร่างมนุษย์ มันบอกว่า มันได้เข้าร่างเด็กทันทีที่พ่อเด็กปิดประตูใส่ลูก แล้วลูกก็ตะโกน กรีดร้อง ญินจึงเข้าสิงร่างของเด็กคนนั้น
[ "
بيان حقيقة صرع الجن للإنس ؛للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله " ]