การละหมาดมีความจำเป็นแก่ผู้ที่บรรลุศาสนภาวะ ?
  จำนวนคนเข้าชม  2878


การละหมาดมีความจำเป็นแก่ผู้ที่บรรลุศาสนภาวะ ? 

แปลโดย อิสมาอีล กอเซ็ม 

 

คำถาม 

 

          การละหมาดจำเป็นต้องกระทำในทุกสภาพใช่หรือไม่ ? ไม่จำเป็นต้องละหมาดก็ได้ใช่ไหม? การที่คนหนึ่งมีความรู้ว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่จะทำละหมาด หรือว่าเขาละหมาดแต่ยังกระทำสิ่งที่อัลลอฮฺได้ห้าม ความคิดเช่นนี้ผิดหรือไม่ ? และเขาจำเป็นต้องละหมาดทุกๆสภาพใช่ไหม?

 

คำตอบ 

 

          การละหมาดจำเป็นแก่ทุกๆคนที่บรรลุศาสนภาวะ ไม่ว่าจะเป็นบรรดาผู้ชายหรือบรรดาผู้หญิง ต้องละหมาดวันและคืนหนึ่งห้าเวลาด้วยกัน โดยมีตัวบทและมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ยืนยันในเรื่องนี้ไว้ 

 

          การละหมาด คือ เสาหลักของศาสนา เป็นหนึ่งองค์ประกอบของอิสลามที่มีความสำคัญหลังจากการกล่าวคำปฏิญาณทั้งสอง ไม่ได้เกี่ยวว่าคนละหมาดจะทำบาปหรือไม่ทำบาป เขาก็ต้องละหมาด ยิ่งผู้ที่กระทำบาปยิ่งต้องกระทำสิ่งที่มาทำให้อัลลอฮฺอภัยจากบาปของเขา ด้วยการติดตามความชั่วด้วยกับการทำความดี 

อัลลอฮ์ ตาอาลาได้ตรัสว่า 

 

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

 

     “และเจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด ตามปลายช่วงทั้งสองของกลางวัน และยามต้นจากกลางคืน

     แท้จริงความดีทั้งหลายย่อมลบล้างความชั่วทั้งหลาย นั่นคือข้อเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่รำลึก

(ซูเราะห์ฮูด 114)

 

          ดังนั้นจำเป็นที่มุสลิมจะต้องปกป้องตัวเองด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺ และจะต้องตระหนักว่าเขาอยู่ภายใต้การติดตามของอัลลอฮฺ และจะต้องอ่านอัลกุรอ่านของอัลลอฮฺที่ทรงเกียรติ และมีความหวังในการอภัยโทษจากพระองค์ เพื่อไม่ให้ความรู้สึกหมดหวัง(ในความเมตตาของอัลลอฮ) เข้าไปสู่จิตใจของเขา 

 

          การที่มีการกระทำบาปไม่ได้เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า การละหมาดของเขา การถือศีลอดของเขา หรือการจ่ายซากาตของเขา หรือการอื่นจากการประกอบอิบาดะห์ได้เสียหาย โดยที่บางครั้งคนเราจะรวมไว้ซึ่งการศรัทธา และการงานที่ดี พร้อมกับการกระทำสิ่งที่อัลลอฮฺได้ห้าม ไม่ว่าจะเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ หรือการกระทำอื่นๆ จากสิ่งที่ทำให้เสียอิสลาม 

 

          เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮได้ประทานความเข้าใจศาสนาแก่เรา และแก่ท่าน และให้ยืนหยัดในศาสนา และขออัลลอฮฺได้โปรดช่วยเหลือ 

          อัลลอฮฺ คือ ผู้ประทานความสำเร็จ ความศานติจงประสบแด่ท่านนบีของเรา มูฮัมหมัด ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ตลอดจนเหล่าวงค์วานและเหล่าศอหาบะห์ของท่าน 

 

คำถามที่สาม จากอัลฟาตาวา หมายเลขที่ 4321

 

สภาถาวรวิจัยค้นคว้าทางวิชาการและตอบปัญหาศาสนา 

عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز