การอ่านซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ (อัลมานิอะฮฺ)
  จำนวนคนเข้าชม  3106


การอ่านซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ (อัลมานิอะฮฺ)

แปลเรียบเรียง อาบีดีน พัสดุ

คำถาม

 

          การอ่านซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ จะช่วยป้องกันมุสลิมให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพ , แล้วจะต้องอ่านซูเราะฮฺนี้กี่จบ ? วันละหนึ่งจบหรือมากกว่านั้น ?

 

คำตอบ

 

          จากท่านอบีฮุร็อยเราะฮฺ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ จากท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

" إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك"

 

     “แท้จริง ซูเราะฮฺหนึ่งของอัลกุรอ่าน มี ๓๐ โองการ จะให้ความช่วยเหลือแก่ชายคนหนึ่ง กระทั่งเขาได้รับการอภัยโทษ มันคือซูเราะฮฺ تبارك الذي بيده الملك “

 

(บันทึกโดย อัตติรมิซี่ (๓๗๘๖) อบูดาวู๊ด (๒๘๙๑) และอิบนุมาญะฮฺ (๑๔๐๐)

          ท่านอัตติรมิซี่ กล่าวว่า นี่คือฮาดีษฮาซัน , และเชคคุ้ลอิสลามอิบนุตัยมี่ยะฮฺให้ทัศนะว่าเป็นฮาดีษที่ซอฮีหฺ ในมัจมูอฺ อัลฟะตาวา” (๒๒/๒๗๗) และเชคอัลอัลบานียฺ ในซอฮีหฺอิบนุมาญะฮฺ (๓๐๕๓)

 

          เป้าประสงค์ของฮาดีษบทนี้คือ ผู้ที่อ่านซูเราะฮฺอัลมุลกฺในทุกๆ ค่ำคืน , ประพฤติปฏิบัติตามฮูก่มข้อชี้ขาดต่างๆ ที่อยู่ในซูเราะฮฺ , และเชื่อมั่นศรัทธาต่อเรื่องราวที่อยู่ในซูเราะฮฺ

 

     จากท่านอับดิลลาฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า 

 

     “ใครก็ตามที่อ่าน تبارك الذي بيده الملك (ซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ) ในทุกค่ำคืน อัลลอฮฺจะทรงปกป้องเขา ด้วยกับซูเราะฮฺนี้ ให้เขาพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพ , และในสมัยของท่านร่อซู้ล พวกเราเรียกซูเราะฮฺนี้ว่า อัลมานิอะฮฺ (ผู้ที่ปกป้อง ผู้ที่กั้นขวาง) , แท้จริงซูเราะฮฺนี้อยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ เป็นซูเราะฮฺที่ใครก็ตามอ่านมันในทุกๆ ค่ำคืน จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขา

 

(บันทึกโดย อันนะซาอียฺ (/๑๗๙) และท่านอัลบานียฺ จัดอยู่ในกลุ่มฮาดีษฮาซัน ใน ซอฮีหฺ อัตตัรฆีบ วัตตัรฮีบ ๑๔๗๕)

 

     บรรดานักวิชาการของสภาถาวรเพื่อการวินิจฉัยปัญหาศาสนากล่าวว่า

 

          “และด้วยกับตัวบทเหล่านี้จึงหวังว่าซูเราะฮฺนี้จะให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ศรัทธามั่นต่อซูเราะฮฺ ,อ่านอย่างสม่ำเสมอ , มุ่งหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ , ใคร่ครวญข้อคิดและข้อตักเตือนในซูเราะฮฺ, ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตามฮูก่มข้อชี้ขาดต่างๆที่อยู่ในซูเราะฮฺนี้

 

والله أعلم .

 

https://islamqa.info/ar/answers/26240/