เป็นให้ได้ เหมือนท่านหญิงอาอิชะฮฺ !
  จำนวนคนเข้าชม  635


เป็นให้ได้ เหมือนท่านหญิงอาอิชะฮฺ !

เขียนโดย ญินานุรเราะฮฺมาน

แปลเรียบเรียง อุมมุ อุลยา

 

     พี่น้องมุสลิมะฮ์ ขอให้พวกเธอเป็นให้ได้ เหมือนท่านหญิงอาอิชะฮฺ !

 

          พวกเรารู้ใช่ไหม ว่าท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ไม่มีลูก ! และไม่มีตัวบทใดเลยทั้งจากอัลกุรอาน และอัซซุนนะฮฺที่ระบุว่า นางได้ขอให้ท่านรอซูล ขอต่ออัลลอฮ์ ว่าโอ้ท่านร่อซู้ลลุ้ลลอฮฺ โปรดขอดุอาอฺ ให้ฉันมีลูกด้วยเถิด(ไม่มีการร้องขอเลย...)

 

          ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้จากไป โดยที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ยังเป็นสาวรุ่นอายุเพียง ๑๘ ปี และได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีก ๔๗ ปี จึงกลับไปหาอัลลอฮ์

 

          แต่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา กลับใช้ชีวิตที่เหลือในการทุ่มเทให้กับวิชาความรู้และการทำอิบาดะฮฺ เธอเป็นทั้งครู ทั้งนักวิชาการ และผู้ชี้ขาดปัญหาศาสนาให้กับบรรดาศ่อฮาบะฮฺชั้นอาวุโส อัลลอฮฺไม่ได้ทรงริบเอาสิ่งใดไป นอกจากพระองค์จะทรงทดแทนในสิ่งที่ดียิ่งกว่า 

 

ดุนยา เป็นโลกแห่งการทดสอบ ไม่มีใครเลยที่มีพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกสิ่ง..

 

พี่น้องมุสลิมะฮฺที่รักทั้งหลาย

 

          พึงเติมเต็มหัวใจด้วยการศรัทธา.. การยินดียอมรับต่อกำหนดสภาวการณ์.. และการคิดต่ออัลลอฮฺในแง่ดี.. เติมเต็มช่วงเวลาอันมีค่า ด้วยการแสวงหาวิชาความรู้.. และการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและส่วนรวมเถิด.. 

 

          ให้ความอดทน เป็นเสบียงสะสมที่พวกเธอเก็บกักตุนไว้ ให้อัลกุรอานเป็นเพื่อนร่วมหนทาง(จากดุนยาสู่อาคิเราะฮ์)

 

          อย่าปล่อยตัวและเวลาของพวกเธอให้ว่างเปล่า เพราะชัยฏอนมันพร้อมจะครอบงำด้วยความคิดที่ไม่ดีต่างๆ นานา พยายามรักษาจิตใจให้ทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่มีประโยชน์ เพื่อไม่ปล่อยให้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่อาจเป็นโทษ และทำสิ่งที่มัวหมองต่อเกียรติและศักศรีดิ์ของพวกเธอ

 

          หญิงมุสลิมะฮฺทั้งหลาย จงใส่ใจหาเวลานั่งร่วมกับพี่น้องผู้หญิงที่ดี เพื่อเพิ่มพูนศรัทธา ความรู้ และ ไหวพริบปฏิภาณเถิด อินชาอัลลอฮ์

 

 

ที่มาhttps://www.facebook.com/groups/965105726922530/permalink/2189159554517135/