ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 4
  จำนวนคนเข้าชม  218

ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 4

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 


ลูกหลานอาดัม ช่างน่าสงสารเสียจริง (เพราะเขา) พึงพอใจกับบ้าน (ดุนยา)

ที่ซึ่งสิ่งหะล้าลของมันต้องได้รับการสอบสวน และสิ่งฮารอมของมันต้องได้รับการลงโทษ  

หากเขายึดเอาในสิ่งที่หะล้าลจากบ้านนั้น เขาก็จะต้องถูกสอบสวนในความสุขสบายนั้น 

และหากเขายึดเอาในสิ่งที่หะรอม เขาก็จะถูกลงโทษเนื่องเพราะสิ่งๆ นั้น 

(อัศศุฮดฺ ลิ อิบนิ อบิดดุนยา 1/262) 

 

 

พระเจ้าของเหล่าข้าพระองค์ ขอพระองค์โปรดทรงประทานแก่เหล่าข้าพระองค์

ซึ่งคู่ครองและลูกหลานของเหล่าข้าพระองค์ อันเป็นที่รื่นตาเย็นใจด้วยเถิด” 

(อัลฟุรกอน 74) 

     มีผู้ถามท่านอัลฮาซันว่า : อายะฮฺนี้หมายถึงในดุนยาหรือในอาคิเราะฮฺครับ

     ท่านอัลฮาซัน : หมายถึงในดุนยานี้ 

     ผู้ถามมันเป็นอย่างไรหรือครับ

     ท่านอัลฮาซัน : คือการที่มุอฺมินได้เห็นภรรยาและลูกของตนเป็นผู้ภักดีเชื่อฟังอัลลอฮฺ ตะอาลา และจะมีอะไรที่ทำให้เย็นตาเย็นใจแก่มุอฺมินยิ่งไปกว่า การที่เขาได้เห็นภรรยาและลูกเชื่อฟังอัลลอฮฺ ตะอาลา อีกอย่างนั้นหรือ

(กิตาบ อิย้าล 269-270) 

 

 

ผู้ใดที่คำพูดของเขาไม่ได้ให้ข้อคิด สิ่งนั้นคือ สิ่งไร้สาระ..

ผู้ใดที่การนิ่งเงียบของเขามิใช่การใคร่ครวญ สิ่งนั้นคือ การหลงลืม เผลอไผล.. 

และผู้ใดที่การมองเห็นของเขามิใช่การพินิจพิจารณา สิ่งนั้นคือ ความเพลิดเพลินจนลืมตัว.. 

(อัลเอี๊ยะฮฺยาอฺ 4/424) 

 

 

...อย่าได้เฝ้าถามพฤติกรรมทั้งที่ดีและไม่ดีของพี่น้องของท่าน... 

...เพราะสิ่งนี้คือการ สืบเสาะสอดแนมประการหนึ่ง... 

 

 

จงคบหาผู้คน ตามแต่ที่ท่านปรารถนา.. และจงคบหาเป็นมิตรเถิด..... 

เพราะแท้จริง พวกเขาก็จะคบหากับท่าน.. เฉกเช่นเดียวกัน..... 

 

 


♥=♥=♥=♥=♥=♥=♥=♥=♥=♥=♥=♥=♥=♥=♥=♥