ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 5
  จำนวนคนเข้าชม  309

ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 5

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

คนที่มีความรู้เหนือกว่าคนอื่น ก็สมควรแล้วที่เขาจะมีการงานเหนือกว่าคนอื่น 

(ญาเมี้ยะบะยาน อัลอิลมฺวะฟัฎลิฮี)

 

 

ท่านทั้งหลายพึงรักกันแต่พอดี และเกลียดชังกันแต่พอดี 

ชนกลุ่มหนึ่งได้ทุ่มเทความรักให้อีกกลุ่มหนึ่งอย่างมากมาย และพวกเขาได้พินาศวอดวายมาแล้ว 

และชนหลุ่มหนึ่งจงเกลียดจงชังชนอีกกลุ่มหนึ่ง และพวกเขาก็ได้พบกับความวิบัติมาแล้ว 

ดังนั้น อย่าได้ทุ่มเทรักใครมากจนเกินไป และอย่าได้ปักใจชังใครมากจนเกินควร 

 

 


คนที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสนา 

คือ คนที่มีความสมถะในดุนยา หวังปรารถนา (ผลตอบแทน) ในอาคิเราะฮฺ 

มองเห็น (ฐานะของตนเองตลอดจนความบกพร่อง) ในเรื่องศาสนาของตน 

ขณะเดียวกันก็เป็นผู้อิบาดะฮฺภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

(มุสนัด อัดดารีมีย์ 302)

 

แท้จริงแล้วหัวใจทั้งหลาย ♥ สามารถเหี่ยวเฉาและมีชีวิตชีวาได้ 

ดังนั้น เวลาที่ใจตาย ♥ ให้พยุงหัวใจไว้ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัรฎูเถิด 

และเวลาที่ใจมีชีวิตชีวา ♥ ให้หมั่นฝึกฝนใจในการกระทำที่เป็นภาคสมัครใจเถิด 

(อัศศุฮฺด์ ลิ อิมาม อะฮฺมัด 223)

 

มิใช่เช่นนั้น ทว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขา” 

(อัลมุฏอฟฟิฟีน 14) 

     พวกท่านรู้หรือไม่ว่าอัลอิรอนะฮฺ (สนิมที่กัดกินหัวใจ) นั้นคืออะไร

     มันคือ... ความผิดหลังจากความผิด และ ความผิดหลังจากความผิด จนกระทั่งหัวใจตายด้าน 

(อัตเตาบะฮฺ ลิอิบนิ อบิดดุนยา 142)

 

ผู้ศรัทธา คือ ผู้ที่หยุดนิ่ง (ไม่รีบด่วนตัดสิน ไม่ตีโพยตีพาย

จนกว่าเรื่องราวจะประจักษ์ชัดแจ่มแจ้งเสียก่อน

 

 


 - ♦ -♦ - ♦ - - ♦ - - ♦ - - ♦ - - ♦ - - ♦ - - ♦ - - ♦