ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 6
  จำนวนคนเข้าชม  220

ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 6

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

      

ส่วนหนึ่งของการสับปลับกลับกลอกก็คือ 

♥ หัวใจที่ค้านกันกับลิ้น (คำพูด

♦ ภายในที่ค้านกันกับภายนอก 

♣ การเข้าที่สวนทางกันกับการออก 

(ญาเมี๊ยะอุลูม วัลฮิกัม 481/2) 

 

 

     ผู้ศรัทธาจะดีงามขึ้นก็ต่อเมื่อมีความหวั่นเกรงมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งเขาจะพูดว่าฉันคงไม่รอด” 

     ส่วนคนไม่ดี จะพูดเพียงว่า คนอื่นๆ ที่เหมือนกันกับฉันยังมีอีกมายมาย พระองค์จะทรงยกโทษให้ฉัน  ฉันคงไม่เป็นไร เพราะความเมตตาของ อัลลอฮฺกว้างใหญ่ไพศาลนัก 

 

 

เหตุใดกัน ฉันแลเห็นใครๆ มากมาย แต่ฉันกลับมองไม่เห็นปัญญาชน 

ฉันแลเห็นมหาชน แต่กลับมองไม่เห็นมิตรผู้คลายกังวล 

พวกเขาผ่านเข้ามา (ในดุนยา) และลาจากไป 

พวกเขารู้ (ความจริง) แต่แล้วพวกเขากลับดื้อดึงปฏิเสธ 

 

     

สำหรับการรับประทานอาหารนั้นมีอยู่ 12 คุณลักษณะด้วยกัน 

มี 4 ประการที่เป็นฟัรฎู (จำเป็นต้องทำ

อีก 4 ประการที่เป็นซุนนะฮฺ (ส่งเสริมให้กระทำ

และอีก 4 ประการที่เป็นมารยาท 

สิ่งที่จำเป็นต้องทำคือ 

- การกล่าวบิสมิ้ลลาฮฺ 

- เป็นอาหารที่ดี มาจากแหล่งที่ดีที่ฮาล้าล 

- พอใจใน(อาหาร)สิ่งที่มี

- ขอบคุณต่อความกรุณาโปรดปรานที่อัลลอฮฺประทานให้ 

สำหรับสิ่งที่เป็นซุนนะฮฺได้แก่ :- 

- การนั่งทับขาขวา 

- ทานอาหารที่อยู่ตรงหน้า 

ทานอาหารโดยใช้สามนิ้วขวา 

- การเลียนิ้ว (เมื่อเสร็จสิ้นการรับประทาน

ส่วนสิ่งที่เป็นมารยาทได้แก่ :- 

- การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร 

- การรับประทานคำเล็กๆ 

- การเคี้ยวให้ละเอียด 

- การไม่จ้องมองคนที่กำลังรับประทานอาหาร 

(อาด้าบ อัลฮาซันอัลบัศรีย์ วะศุฮฺดิฮี)

 


777777777777777777777