ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 7
  จำนวนคนเข้าชม  240

ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 7

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

 

แท้จริงแล้ว เมื่อฟิตนะฮฺจู่โจมถาโถมเข้ามา 

คนมีความรู้เท่านั้น ..ที่จะรู้เท่าทันมัน 

และเมื่อฟิตนะฮฺผินหลังจากไป 

คนเขลาเท่านั้น ..ที่จะรู้ว่ามันคือฟิตนะฮฺ 

 

 

หลุมฝังศพอาจกลืนกินไขมัน และเนื้อหนังมังสาได้ 

แต่ไม่อาจกลืนกิน ... ศรัทธาในหัวใจได้เลย 

 

 

ผู้ศรัทธาจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการภักดีเชื่อฟัง  

โดยที่เขาจะวิตกกังวล หวั่นเกรง หวาดกลัว (ว่าการงานจะไม่ถูกตอบรับ

ส่วนคนทรามจะทำสิ่งผิดที่เป็นการฝ่าฝืนคำบัญชา  

โดยที่เขาไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ไม่กระวนกระวายใจใดๆ  

(ตัฟซีร อิบนิ กะษีร)

 

 

มีผู้ถามท่านอัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ว่า เหตุใดท่านจึงไม่ใส่ใจกับคำพูดของผู้คน ?” 

ท่านได้ตอบว่า...

เวลาที่ฉันเกิดมา ฉันเกิดมาเพียงลำพัง 

เวลาที่ฉันตาย ฉันก็ตายเพียงลำพัง 

เวลาที่ฉันถูกวางในหลุมฝังศพ ฉันก็ถูกวางไว้เพียงลำพัง 

เวลาที่ฉันถูกสอบสวน ฉันก็ถูกสอบสวนเพียงลำพัง 

หากว่าฉันต้องลงนรก  ฉันก็ลงนรกเพียงลำพัง 

และหากว่าฉันได้เข้าสวรรค์ ฉันก็เข้าสวรรค์เพียงลำพัง 

เหตุใดฉันจึงต้องสนใจใครต่อใครด้วยเล่า

 

 

ลูกหลานอาดัม ...

แท้จริง สำหรับท่านนั้นมีสิทธิ์ทั้งในคำพูดและการกระทำ 

มีสิทธิ์ทั้งในการงานที่ซ่อนเร้น และการงานที่เปิดเผย 

หากแต่การกระทำ เป็นที่สมควรสำหรับท่านยิ่งกว่าคำพูด !

และการงานที่ซ่อนเร้น เป็นที่สมควรสำหรับท่านยิ่งกว่าการงานที่เปิดเผย !

(กิตาบ อัศศุฮฺด์ 1642) 

 

 

 


&*#@&*#@&*#@&*#@&*#@&*#@&*#@