ถ้อยคำ อิมาม อิบนุล เญาซีย์ ร่อฮฺมะฮุ้ลลอฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  1047

อิมาม อิบนุล เญาซีย์ ร่อฮฺมะฮุ้ลลอฮฺ 

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

     

แท้จริง ความยากลำบากของการเชื่อฟังปฏิบัติตาม จะมลายหายไป 

และคงเหลือไว้ ซึ่งภาคผลตอบแทนของมัน 

และแท้จริง ความรื่นรมย์ สนุกสนานของการทำผิดฝ่าฝืนจะมลายให้ไป

และคงเหลือไว้ ซึ่งโทษทัณฑ์ของมัน 

 (ศ็อยดุลคอฏิร

 

     

     ลูกรัก เมื่อไหร่ที่ลูกมีความยำเกรง (ตั๊กวา) อย่างถูกต้องแล้ว เจ้าจะพบกับความดีงามทั้งปวง

     คนที่ยำเกรงจะไม่โอ้อวดใครต่อใคร และไม่กระทำการใดที่เสี่ยงกับสิ่งที่จะส่งผลร้าย (สร้างผลกระทบ) กับการนับถือศาสนาของเขา 

     และใครที่รักษาขอบเขตของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็จะทรงปกป้องคุ้มครองเขา 

 (ศ็อยดุลคอฏิร 509) 

 

รัศมีแห่งอีหม่านจะไม่ปรากฏแก่ผู้ใด นอกเสียจาก (เขาผู้นั้น

จะดำเนินตามแนวทางซุนนะฮฺ และออกห่างจากบิดอะฮฺ 

 

     

     พึงทราบเถิดว่า แท้จริงแล้ว ประตูบานใหญ่ที่สุดที่อิบลีสสามารถผ่านเข้ามาหามนุษย์ได้ก็คือ "ความโง่เขลาเบาปัญญา "

    (ตัลบีส อิบลีส 121) 

 

มนุษย์เราจะยังคงถูกชัยฏอนครอบงำ จนกว่าเขาจะรำลึกถึงอัลลอฮฺ และจนกว่าเขาจะอ่านอัลกุรอ่าน 

(อัตตัซกิเราะฮฺ 152) 

 

หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนความกลัดกลุ้มกังวลใจที่ท่านมี 

ก็จงเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองจากความผิดที่กระทำอยู่เถิด 

 

แท้จริงแล้ว หัวใจ ♥ คนเราย่อมรู้สึกได้ถึงสภาพของบุคคล  

หัวใจ ♥ จะชอบหรือไม่ชอบเขา จะตำหนิหรือชื่นชมเขา 

ตามแต่สภาพความเป็นจริง ระหว่างเขากับอัลลอฮฺ 

 

 (ซ็อยดุ้ล คอฏิร 108) 

 

     

     ถ้าท่านกำลังอยู่ในเดือนรอมฎอน หากท่านขาดทุนในเดือนนี้ เมื่อใดกัน ที่ท่านจะได้กำไร 

     หากท่านไม่รีบออกเดินทางสู่ความดี เมื่อใดกัน ที่ท่านจะขยับขับเคลื่อน 

     คืนและวันที่ประเสริฐเหล่านี้  ผู้ที่หมายมาดตั้งมั่นย่อมไม่ละเลย เผลอไผล 

     เพราะหากพ่อค้าละเลย ไม่ฉวยโอกาสค้าขายในช่วงเทศกาลที่จะให้ผลกำไร  

     แล้วเมื่อใดกันถึงจะได้กำไรงาม .....
 

     ผู้ใดปรารถนาที่จะไม่ให้การงานของเขาสิ้นสุดขาดตอน หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว ก็จงเผยแพร่ความรู้เถิด 

(อัตตัซกิเราะฮฺ 55)

 

บรรพชนผู้มีคุณธรรม (สลัฟอัซซอลิห์เมื่อพวกเขามีเด็กที่ถือกำเนิดขึ้นใหม่ 

พวกเขาก็จะสาละวนอยู่แต่กับการ ให้เด็กท่องจำอัลกุรอาน และสดับฟังอัลฮาดีษ 

เพราะเหตุนี้ ความศรัทธาจึงได้มั่นคงอยู่ในหัวใจของเขา 

(ซ็อยดุ้ล คอฎิร 491) 

 

     

     ในดุนยา...ใครที่ควบคุมรักษาลิ้นของตัวเองเพื่ออัลลอฮฺ ตะอาลา 

     อัลลอฮฺจะทรงทำให้เขาสามารถเปล่งคำชะฮาดะฮฺออกมา ในเวลาที่จะสิ้นลม เเละขณะที่ได้พบกับพระองค์ 

     ส่วนใครที่ปล่อยลิ้นของตัวให้ทำลายเกียรติศักดิ์ศรี พี่น้องมุสลิม และสืบเสาะติดตามความลับของพวกเขา 

     อัลลอฮฺ ตะอาลา จะทรงระงับลิ้นของเขาไว้  ไม่ให้สามารถกล่าวชะฮาดะฮฺได้ ในยามที่หมดลมหายใจ 

 (บะฮฺรุ้ล ดุมั้วะ 124) 

 

     

     มนุษย์ควรจะต้องรู้ถึงความประเสริฐของเวลาที่มี รู้คุณค่าของเวลาของตัวเอง 

     อย่าได้ปล่อยเวลาให้สูญไปในสิ่งที่ไม่ได้เป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺแม้เพียงชั่วครู่เดียว 

     และเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุดทั้งในคำพูดและการกระทำ

(ศ็อยดุลคอฏิร)

 

♦≡♦≡♦≡♦≡♦≡♦≡♦≡♦≡♦≡♦≡♦≡♦≡♦≡♦≡♦