ผู้หญิงกับหน้าที่ความเป็นบ่าว
  จำนวนคนเข้าชม  1022


คำครูสอนหญิง

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

ผู้หญิงกับหน้าที่ความเป็นบ่าว

 

การทำความดีของสตรีต่อพระเจ้าของเธอนั้น

คือ การที่เธอปฏิบัติอย่างดีในการภักดีเชื่อฟังพระองค์

ปฏิบัติอย่างดีในการประพฤติตนให้ใกล้ชิดกับพระองค์ 

ทำอิบาดะฮฺอย่างเสมอต้นเสมอปลาย สิ่งนี้คือ ความดีงาม

และความเสมอต้นเสมอปลายนั้นคือ การยืนหยัดมั่นคง อันเป็นเคล็ดลับแห่งความสุขของสตรี

- เชค อับดุรร็อซซ้าก อัลบัดร์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ –

 

 

     “มุสลิมะฮฺจะยังคงสูงค่า มีเกียรติสมศักดิ์ศรี ตราบใดที่เธอยึดมั่นอยู่ในศาสนาของเธอ ยืนหยัดอยู่ในคำบัญชาแห่งพระเจ้าของเธอ และเชื่อฟังปฏิบัติตามนบีของเธอ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)

- เชค มุฮัมมัด บิน อุมัร บ๊าซมู้ล ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ –

 

 

และจงพำนักอยู่ประจำในที่พักอาศัยของพวกเธอ” 

     อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงใช้คำกับผู้หญิงที่อยู่ในบ้านว่าพำนักอยู่” 

     ความหมายของคำๆ นี้ มีนัยยะที่สูงส่งยิ่ง เพราะในบ้านคือที่พักพิงทั้งกายและใจของเธอ เป็นที่ๆ ทำให้หัวใจสดชื่นเบิกบาน ดังนั้น การออกไปจากที่พำนักพักพิง จึงส่งผลให้ตัวเธอเกิดความสับสนแปรปรวน กังวลและอึดอัดใจ อีกทั้งยังเป็นการนำตัวเองไปเผชิญกับเรื่องราวที่บั้นปลายของมันน่าอดสูอีกด้วย

-เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ – 

 

 

มีรายงานว่า ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา เมื่อเธออ่านดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า  

 “และพวกเธอ จงอยู่ประจำในที่พักอาศัยของพวกเธอ (อัลอะฮฺซาบ 33)  

นางได้ร่ำไห้จนผ้าคลุมของนางเปียกชุ่ม 

ตัฟซีร อัลกุรฏุบียฺ – 

 

 

และจงพำนักอยู่ในที่พักอาศัยของพวกเธอ(อัลอะฮฺซาบ : 33)

     ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ผู้หญิงใกล้ชิดกับอัลลอฮฺยิ่งไปกว่า... การที่เธออยู่ประจำในบ้านของเธอ 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ – 

 

 

     ภรรยาท่านอับดุลลอฮฺ  อิบนิ  มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา บอกกับท่านอับดุลลอฮฺว่า “ได้โปรดหาเสื้อคลุมมาให้ดิฉันสวมใส่ที” 

     ท่านอับดุลลอฮฺ กล่าวว่า เสื้อคลุมที่พอเพียงแล้วสำหรับเธอ  คือ บ้านของเธอ  ที่อัลลอฮฺ عزوجل ได้ทรงให้มันเป็นสิ่งปกปิดเธอไว้อย่างมิดชิด” 

(อิศลาฮิ้ลม้าล  192) 

 

 

     ผู้หญิงหาได้นับว่าทำอิบาดะฮฺใด เสมือนกับการที่เธอยำเกรงต่ออัลลอฮฺ  และพำนักอยู่ในบ้านของเธอไม่  

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอู๊ด ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ – 

 


     สำหรับผู้หญิงแล้ว ไม่มีที่ใดที่จะดีไปกว่าบ้านของเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ตาม

- ท่านซุฟยาน อัซเซารีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-( อัลอิสติซการ 2/469)

 

 

     ฟาฏิมะฮฺ บินติ นัศร์ บิน อัลอะฏ็อร อัลบัฆดาดียะฮฺ นางเป็นหญิงที่มีความละอาย รักนวลสงวนตัว สมถะ ทำอิบาดะฮฺ 

     พี่ชายของเธอบอกว่า  “ตลอดชีวิตของเธอ เธอไม่เคยออกจากบ้านเลย นอกจากเพียงแค่  3 ครั้งเท่านั้น ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยในตัวเธอด้วย” 

     กล่าวกันว่า เธอออกจากบ้านในวันที่เธอแต่งงาน วันที่เธอไปทำฮัจญ์ และวันที่เธอเสียชีวิตเท่านั้น !! 

(ตารีค อัลอิสลาม ลิ้ลอิมาม อัซซะฮะบีย์ 40/126) 

 

 

     หากหัวใจของผู้หญิง "ตื่นรู้" และฟื้นฟูด้วยกับอัลอีหม่านแล้ว ประชาชาติทั้งหมดก็ย่อม "ตื่น" ตามไปด้วยแน่ !

-เชค เฟาซาน อัลเฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

 

ผู้หญิงทุกคนควรต้องรู้ว่า...

เธอจะไม่มีทางยืนหยัดอยู่ในความดีงามได้  นอกจากต้องอาศัยวิชาความรู้  

และความรู้ที่ฉันหมายถึงนี้  คือ ความรู้ในเรื่องของศาสนา  

เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ – 

 

 

     หากเธอกำลังค้นหาความงดงามที่แท้จริง และการเติมแต่งที่สมบูรณ์พร้อมสรรพแล้วละก็

     ความศรัทธา ความยำเกรง และการยึดมั่นอยู่ในบทบัญญัติ ข้อปฏิบัติ 

     และครรลองของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ต่างหาก ที่ถือเป็นความงดงามที่แท้จริง

     เป็นความปิติสุขที่จริงแท้ และเป็นชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ

- เชค อับดุลร็อซซ้าก  อัลบัดรฺ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ –

 

 

     เมื่อทุกคนต่างเกลียดชังการแต่งงานกับผู้หญิงที่ลักขโมย ผู้หญิงที่ทำซินา หรือดื่มสุรา หรืออื่นๆ ทำนองเดียวกันนี้  

     จึงนับว่าจำเป็นยิ่งกว่า ที่จะต้องรังเกียจการแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ละหมาด ตามมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์

     เพราะแน่นอนว่า หญิงที่ไม่ละหมาดนั้น ชั่วช้ากว่าหญิงที่ทำซินา ลักขโมยและดื่มสุราเสียอีก 

- ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -(ญามิอุ้ล มซาอิล 4/142) 

 

 

     ผู้หญิงควรจะได้รู้ว่า สัดส่วนของความสุขที่เธอพึงจะได้รับนั้น 

     ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการเชื่อฟัง (ฏออะฮฺ) และการยืนหยัดมั่นคง (อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรง

- เชค อับดุลร็อซซ้าก  อัลบัดรฺ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ –

 

 


♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥...♥