ผู้หญิงกับความละอาย
  จำนวนคนเข้าชม  1003

คำครูสอนหญิง

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

ผู้หญิงกับความละอาย

 

เชค อับดุลร็อซซ้าก  อัลบัดรฺ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ –

     ตราบใดที่ผู้หญิงรักษาไว้ซึ่งคุณสมบัติแห่งความละอาย มันจะกลายเป็นอุปนิสัยทีเพียบพร้อมสมบูรณ์ที่สุด เป็นเครื่องประดับที่งดงามที่สุด

     ขณะเดียวกัน หากเธอเธอถอดเสื้อคลุมแห่งความละอายนี้ออกไปจากตัวเธอ เปลื้องอาภรณ์แห่งการรักนวลสงวนตัว รักเกรียติและศักดิ์ศรีของเธอออกไป ความงดงามของเธอจะมลายหายสิ้น ไม่เหลือซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีอันสูงส่งใดๆ และเธอจะต่ำต้อยด้อยค่าไร้ราคาในที่สุด

(เมาอิศ่อตุ้นนิซาอฺ 14) 

 

ท่านอุมัร อิบนิ้ล ค็อฏฏอบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

     ♦ หญิงที่น่ารังเกียจที่สุด คือหญิงที่ทำทีอาจหาญต่อหน้าบรรดาบุรุษ โดยไม่รู้สึกกระดากอายใดๆ ต่อพวกเขา

(บันทึกโดย อิบนิ อบีชัยบะฮฺ 32503)

 

-เชค อับดุลอะซี้ซ บิน บ๊าซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ – 

การปะปนกันระหว่างชายหญิง 

คือ สื่อกลางของความชั่วอันมากมาย 

คือ ความเสียหายอันหนักหน่วง ไม่อนุโลมให้ประพฤติปฏิบัติ 

 

 

ชัยคุล อิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ – 

     การปะปนกันระหว่างชายหญิง นับเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดฟิตนะฮฺ (ความวุ่นวายปั่นป่วน)

     เมื่อพวกผู้ชายไปร่วมปะปนอยู่กับพวกผู้หญิงแล้ว สถานะของเขาก็เป็นเช่น ไฟที่ปะปนอยู่กับฟืน  

(อัลอิสติกอมะฮฺ 1/361) 

 

 

ท่านอัลอะอฺมัช ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ – 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

และเจ้า (มุฮัมมัดจงกล่าวแก่บรรดาหญิงผู้ศรัทธา ให้พวกนางลดสายตาของพวกนางลง

(อันนู้ร /31) 

หมายถึง การที่เธอมองดูชายอื่นที่มิใช่สามีของตน 

(กิตาบุ้ลอิย้าล 312) 

 

-ชัยคุลอิสลาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

ไม่อนุญาตให้ผู้หญิง มองดูชายอื่น (ที่มิใช่มะฮฺรอม)ไม่ว่าจะด้วยกับตัณหาหรือมิใช่ก็ตาม

(อัลฟะตาวา15/396)