ผู้หญิงกับเครื่องแต่งกาย
  จำนวนคนเข้าชม  472

คำครูสอนหญิง

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง


ผู้หญิงกับเครื่องแต่งกาย

 

-เชค อับดุลอะซี้ซ บิน บ๊าซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ – 

     พี่น้องมุสลิมทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮฺ ...

     และฉุดมือผู้หญิงของพวกท่านเอาไว้ให้ดี หัามปรามพวกเธอในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้ามปรามเอาไว้ 

     นั่นคือ การเปิดเผยเอาเราะห์ และแต่งกายอวดโฉม ประเจิดประเจ้อ 

     เปิดเผยในสิ่งที่เป็นความสวยความงาม เลียนแบบพวกคริสต์ซึ่งเป็นศัตรูของอัลลอฮฺ 

     พึงรู้ไว้เถิดว่า... การเงียบ (ไม่พูดตักเตือน) ก็คือการมีส่วนร่วมกับพวกเธอในความผิดบาป 

     (และมีส่วนที่จะพบกับ) ความโกรธกริ้วของอัลลอฮฺและการลงโทษของพระองค์ 

 


-
เชค อับดุลอะซี้ซ บิน บ๊าซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ – 

     หิญาบ (สิ่งปกปิด) ที่ดีที่สุดของสตรี รองจากการปกปิดใบหน้าและเรือนร่างให้มิดชิดด้วยเครื่องแต่งกายแล้วก็คือ"บ้านของเธอ"

(ค่อฏ็อร มุชตะริกะติ้ลมัรอะฮฺ บิรร่อญุ้ล9)

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

     ชุดที่แคบคับรัดรูป ที่เผยให้เห็นสัดส่วนของสตรีนั้น"ไม่เป็นที่อนุมัติตามหลักการของศาสนา"ไม่ว่าจะอยู่กับผู้ที่เป็นมะฮฺรอม หรือกับผู้หญิงด้วยกันก็ตาม

(อัลฟะตาวา 12/238)

 

 

-เชค อับดุรร้อซ้าก อัลบัดร์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ – 

     เมื่อพวกผู้หญิงขาดสติ –อันเนื่องมาจากคล้อยตามอารมณ์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ จะเข้ามาแทนที่

     ดังที่เราพบเห็นพวกเธอตามประเทศมุสลิม บ้านเมืองของผู้มีศรัทธา ทั่วทุกสารทิศ ที่เธอเปิดเผยเอาเราะฮฺ แต่งกายประเจิดประเจ้อ ไม่คลุมศีรษะ

     ซึ่ง (เป็นภาพที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยในหน้าประวัติศาสตร์สตรีมุสลิมะฮฺ นับตั้งแต่สมัยศ่อฮาบียะฮฺผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่ดำเนินตนตามรอยทางของพวกท่านเหล่านั้นอย่างดีงาม พวกนางคือสตรีแห่งอัลอีหม่าน คือผู้ที่ดำรงตนอยู่กับความมีสัจจะ  รักนวลสงวนตัว และมีความละอาย  

     แต่ผู้หญิง (ในปัจจุบัน) กลับขาดสติ ไม่แยแสใดๆ กับการอวดโฉมประชันความงาม เธอคนนั้นเปิดอก เธอคนนี้เปิดคอ เธออีกคนเผยเส้นผม อีกคนเผยเรียวขา กระทั่งเปิดเผยเอาเราะฮฺและแต่งกายประเจิดประเจ้อ

     ศรัทธาไม่อาจหักห้ามยับยั้งเธอ พวกเธอกระทำอย่างไร้ยางอาย และปราศจากการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ   

     ผู้หญิงเหล่านี้ เคยนึกถึงวันฟื้นคืนชีพ นึกถึงการยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺบ้างหรือไม่?! 

     หลังจากนั้น... คือการคิดบัญชีสอบสวน  คือการลงโทษตอบแทนในพฤติกรรม และความผิดทุกประการที่เธอเคยทำเอาไว้  

อะไรกันหรือที่ทำให้เธอหลงออกไปจากการมีศรัทธา 

สิ่งใดกันที่ล่อลวงเธอให้หลุดออกไปจากความละอายของเธอ 

อะไรกันที่ทำให้เธอจมดิ่งสู่ความต่ำต้อยไร้เกียรติอย่างที่สุด 

รู้สึกตัวกันได้แล้ว !

     เพื่อที่เธอจะได้ช่วยชีวิตตัวเองให้รอดพ้นจากภาวะขาดสติเช่นนี้ ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ ผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นนาย และผู้ทรงคุ้มครองดูแล ผู้ทรงสูงส่งเกรียงไกร ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความรักนวลสงวนตัว  ความละอาย การปกปิดมิดชิดให้แก่เธอ เพื่อพิทักษ์ปกป้องตัวของเธอ ทะนุถนอมความละอายของเธอ รักษาประคับประครองอีหม่านของเธอ และความสำเร็จนี้ อยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น  

(เมาอิศ่อตุ้น นิซาอฺ 32-33) 

 

 

- เชค อับดุรรอซซ้าก อัลบัดรฺ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ – 

     สำหรับเธอ สตรีผู้มีเกียรติทั้งหลาย... ความสุขของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับศาสนา เกี่ยวข้องกับการยึดมั่นดำเนินตามคำแนะนำอันมีเหตุผล จรรยามารยาทอันสูงส่งและการชี้นำอันถูกต้องเที่ยงธรรม ซึ่งมันคือเกียรติและชัยชนะของผู้หญิง”   

     หากเธอกำลังมองหาความงดงามที่แท้จริง การเติมแต่งที่ครบรส รู้ไว้เถิดว่า แท้จริง อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า : 

และอาภรณ์แห่งความยำเกรงนั้นคือสิ่งดียิ่ง” (อัลอะอฺร็อฟ /26) 

พระองค์ยังได้ตรัสว่า : 

     “แต่อัลลอฮฺ ทรงให้การศรัทธาเป็นที่รักแก่พวกเจ้า และได้ทรงประดับมันไว้ในหัวใจของพวกเจ้า” (อัลหุญุร้อต /7) 

     และในตัวบทดุอาอฺของท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ระบุว่า : 

     “ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงประดับประดาเหล่าข้าพระองค์ ด้วยเครื่องประดับแห่งการศรัทธาด้วยเถิด”  (บันทึกโดยอิมาม อันนะซาอีย์

     ดังนั้น การมีศรัทธา มีความยำเกรง และยึดมั่นดำเนินตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ กฎเกณฑ์และคำชี้นำของพระองค์เท่านั้น ที่หมายถึง การตกแต่งประดับประดาให้งดงามอย่างแท้จริง คือความวิจิตรงดงามที่จริงแท้ คือความสุขที่แท้จริง และคือชัยชนะของเธอทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ  

(เมาอิศ่อตุ้นนิซาอฺ 13) 

 

 

- เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

หญิงที่แต่งกายโป๊ เปลือย”  

     ถูกให้ความหมายว่า หมายถึงการที่ผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อย ไม่ปกปิดเอาเราะฮฺ ที่จำเป็นต้องปกปิดให้มิดชิด 

     บ้างให้คำอธิบายว่า ใส่เสื้อผ้าบางจนแลเห็นเนื้อหนังมังสา  

     ฉันอธิบายว่า หมายถึง การที่ผู้หญิงแต่งกายรัดรูป เธอปกปิดไม่ให้มองเห็นเนื้อหนังอยู่ก็จริง แต่กลับเปิดเผยในสิ่งที่เป็นฟิตนะฮฺของผู้หญิง 

(ฟะตาวา เชค มุฮัมมัด อิบนิ อุซัยมีน 2/825)  

 

 

- เชค ซอและห์  เฟาซาน อัลเฟาซาน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

     ไม่อนุโลมให้สตรีคนใด แต่งกายด้วยเสื้อผ้ารัดรูป ไม่ว่าจะอยู่กับผู้หญิงด้วยกัน อยู่กับชายที่เป็นมะฮฺรอมกัน หรือต่อหน้าคนอื่นๆ  

     หากเธอกลัวไฟนรก...ก็ให้เธอใส่ชุดหลวมๆ ที่ไม่เปิดเผยให้เห็นสัดส่วนใดๆ  

     แต่หากเธอไม่มีความกลัวเกรงใดๆ ต่อไฟนรกแล้ว ก็ให้ทำอย่างที่เธออยากจะทำต่อไปเถิด ไฟนรกรออยู่เบื้องหน้าเธอแล้ว !