ผู้หญิง ความรัก หน้าที่
  จำนวนคนเข้าชม  413

คำครูสอนหญิง

อุมมุอุ้ลยา แปลเรียบเรียง

ผู้หญิง ความรัก หน้าที่

 

- เชค อับดุลลอฮฺ อัลบุคอรีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -   

"ผู้ชายที่หัวใจ ของเขาผูกพันอยู่กับศาสนาเท่านั้น เขาถึงจะเลือกเฟ้นผู้หญิงที่มีศาสนา"

 

 

- เชค มุฮัมมัด บิน อุมัร บ๊าศมู้ล ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ – 

          ฉันขอสั่งเสียว่า เมื่อมีคนที่เธอพอใจในศาสนา ในอุปนิสัยใจคอ ในจรรยามารยาท และในความรับผิดชอบ มาสู่ขอเธอ และครอบครัวของเธอก็ยอมรับในตัวเขา

          เธอก็จงอย่าได้ปฏิเสธ เพียงเพราะเหตุผลที่ว่าเขากำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่เลย  เพราะฉันไม่เคยรู้เลยว่า จะมีสุภาพสตรีชาวสลัฟคนใดที่ปฏิเสธคนที่มาสู่ขอเธอ เพราะเหตุผลที่ว่า เขาไม่ได้เป็นผู้ศึกษาหาความรู้เลย 

 

 

- อุมมุ อับดุลลอฮฺ บินติ เชค มุกบิ้ล อัลวาดิอียฺ  – 

ผู้หญิง เธอควรจะเลือกเฟ้นผู้ชายที่ดี ...

ผู้หญิงดีๆ กี่คนมาแล้ว ที่ไม่ได้เลือกผู้ชายที่เหมาะสมและเป็นคนดี 

เธอแต่งงานไปกับผู้ชายที่บกพร่อง(ในเรื่องศาสนา)เขาจึงดึงเธอไปสู่ความคิดและสภาพที่เขาเป็นอยู่ 

(นะซีฮะตี ลินนิซาอฺ 247)

 

 

- เชค ร่อเบี๊ยะอฺ บิน ฮาดียฺ อัลมัดค่อลียฺ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ –

          เมื่อท่านได้สู่ขอผู้หญิงแล้ว ก็จงเป็นผู้ที่รักษาเกียรติ และสอนเธอให้รู้ค่าของเกียรติและศักดิ์ศรี อย่าให้ช่วงเวลาของการสู่ขอเป็นช่วงเวลาที่นำพาสู่ความต่ำต้อย ตกต่ำ ไร้เกียรติเลย 

         สอนเธอให้พึงระวังรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีเอาไว้ให้ดี อย่าได้พยายามสนทนาพูดคุยแสดงความรักกันผ่านโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ 

          ให้รีบแต่งงานกันเสีย และหลังจากแต่งแล้ว ก็จงพูดบอกกับเธอตามที่ท่านปรารถนา และทำทุกอย่างกับเธอตามที่อัลลอฮฺได้ทรงอนุมัติไว้ให้กับท่านเถิด  

(กิตาบ มัรฮะบัน ยาฏอลิบิ้ล อิลมฺ 348) 

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่ฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

     หากใครคนใดมาสู่ขอเธอ ก็อย่าได้บอก(คิดเผื่อไป)ว่า บางทีเขาอาจจะดีขึ้น หรือเขาอาจจะได้รับฮิดายะฮฺ 

     เพราะสิ่งที่ต้องคิดไตร่ตรอง  คือสิ่งที่มองเห็น (ชัดเจนในปัจุบันหาใช่การรอคอย (สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

ริสกีต่างๆ ถูกกำหนดไว้แล้วตามแต่เหตุปัจจัยของมัน 

"การแต่งงานก็ไม่ต่างกัน ... ถูกกำหนดไว้ในกฎสภาวการณ์ 

กำหนดเจาะจงตายตัวไว้แล้ว ... ว่าใครกับใครสมควรได้ครองคู่กัน 

นูรุน อะลัด ดัรบฺ 36 ) 

 

 

- เชค มุฮัมมัด บิน อุมัร บ๊าซมู้ล ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ – 

     เมื่อมีความรักเกิดขึ้นระหว่างชายหญิง ก็ให้รีบแต่งงานกันเสีย เพราะการแต่งงานเป็น (หนทาง) ที่ห่างไกลที่สุด จากการก้าวล่วงสู่การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน (มะอฺซียะฮฺ

     ความรักของทั้งสองจึงเพิ่มพูนและแน่นแฟ้นขึ้นทุกวัน และเพราะการแต่งงานเท่านั้น ที่ทำให้รักมั่นคงและรักมากขึ้น 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า : 

     “และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ การที่พระองค์ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า  เพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขอยู่กับนาง และ ทรงทำให้เกิดความรักใคร่และความเอ็นดูเมตตาระหว่างพวกเจ้า  แท้จริง ในการนี้ แน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ” 

(อัรรูม:21) 

ท่านร่อซู้ล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

“ สำหรับคู่รักแล้ว ไม่มีอะไรจะเทียบเท่ากับการแต่งงานกันได้เลย” 

(บันทึกโดย อิมาม อิบนิมาญะฮฺ1847 อิมาม อัลอัลบานียฺระบุว่า ศ่อเฮี้ยะฮฺ

      หนทางเดียวที่เยียวยาความถวิลหาของคู่รักได้ก็คือ การแต่งงาน” และการแต่งงานเป็นการทำให้ความรักที่มีเพิ่มพูนแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

 

 

อัลอัลลามะฮฺ อะฮฺมัด อันนัจมียฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ – 

ผู้ชายจะยังไม่สมบูรณ์แบบ และจะยังไม่มีชีวิตที่ดีพร้อม นอกเสียจากจะมีภรรยาที่ดี” 

ผู้หญิงจะยังไม่สมบูรณ์แบบ และจะยังไม่มีชีวิตที่ดีพร้อม นอกเสียจากจะมีสามีที่ดี” 

(ตะอฺซีซุ้ล อะฮฺกาม 4/172) 

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

เมื่ออัลลอฮฺได้ทรงให้คนๆ หนึ่งได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ดี  ทั้งในด้านศาสนาและสติปัญญา 

ก็นับได้ว่า เป็นผู้ครอบครองสิ่งอำนวยสุขชั้นเลิศในดุนยาแล้ว 

เพราะเธอจะเป็นผู้ที่รักษาความลับ ทรัพย์สิน และ ทายาทของเขา 

เช่นเดียวกัน หากเธอมีสติปัญญาดี เธอจะเป็นผู้บริหารจัดการที่ดีสำหรับเขา 

ทั้งในเรื่องบ้านช่องและการอบรมเลี้ยงดูบุตร 

เมื่อเขามองดูเธอ เธอจะทำให้เขาชื่นใจ 

เมื่อเขาไม่อยู่ เธอจะรักษาเกียรติของเขาไว้ 

เมื่อเขามอบหมายเธอในสิ่งใด เธอจะไม่บิดพลิ้วหลีกเลี่ยง 

ผู้หญิงเช่นนี้แหละ ที่เป็นสิ่งอำนวยสุขในดุนยาที่ดียิ่ง  

 (ชัรฮฺ ริยาฎิศซอลิฮีน 136/3) 

 

 

-เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

หากภรรยาประพฤติไม่ดีกับท่าน ก็อย่าได้มองดู (พฤติกรรมในขณะนั้น 

แต่ให้ดูในอดีต (ที่แล้วมาและอนาคต (ที่รออยู่ข้างหน้า)  และตัดสินอย่างเที่ยงธรรมเถิด 

 

 

- เชค ร่อเบี๊ยะอฺ อัลมัดค่อลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

หากภรรยามองว่าตนเองดีกว่าสามี หรือมีสถานะเทียบเท่ากับสามี ในสิทธิและหน้าที่ต่างๆ แล้ว !

♦ ชีวิตคู่จะพลิกผันไปสู่การขัดแย้งไม่ลงรอยกันอย่างน่าขื่นขม

♦ และจะพลิกสู่ความร้อนรุ่มที่ไม่อาจฝืนทน

♦ ความสงบอบอุ่นใจ และความมั่นคงในจิตใจจะหายไปกับสายลม

♦ และความรักใคร่เอ็นดูเมตตาที่มีต่อกันจะจางหายไปในที่สุด

 

 

- เชค มุกบิ้ล อัลวาดิอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

     ผู้หญิงเองก็เช่นเดียวกัน จำเป็นที่เธอจะต้องยำเกรงอัลลอฮฺในเรื่องของสามี เขาคือคนที่ออกไปทำงาน และทำงานตลอดทั้งวัน จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่เขาจะกลับมาหาเธอ โดยที่เธอคอยคิดบัญชีกับเขาทั้งในเรื่องเล็ก และเรื่องใหญ่ แต่จำเป็นที่เธอจะต้องเป็นคนช่วยเหลือสนับสนุนที่ดียิ่งสำหรับเขา 

 

 

- เชค ซอและห์ เฟาซาน อัลเฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ

บ้าน คือ ตัวชี้วัดถึงเจ้าของบ้าน...

บ้านจะสวยงามสมบูรณ์แบบ ก็ด้วยกับความสะอาดสะอ้านและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ถึงแม้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจะธรรมดาไม่หรูหราโอ่อ่าก็ตาม

ในทางกลับกัน แม้จะมีของแต่งบ้านชั้นดีแต่บ้านช่องสกปรกรกรุงรัง บ้านก็ย่อมไม่เจริญหูเจริญตาอยู่ดี 

 

-เชค มุกบิ้ล อัลวาดิอีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ – 

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ การที่ท่านจัดการแต่งงานให้กับพี่สาวน้องสาวของท่าน 

หรือจัดการแต่งงานลูกสาวของท่านให้กับคนที่ศึกษาศาสนานั้น (ฏอลิบุ้ลอิลม์)

นับเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับท่าน ยิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาเสียอีก 

(อัลบะชาอิร 13)