ลูกคือของฝาก
  จำนวนคนเข้าชม  483


ลูกคือของฝาก

อุมมุ อั๊ฟว์  เรียบเรียง

 

     หากลูกคือของฝาก คืออมานะฮฺ ความรับผิดชอบ ที่อัลลอฮฺทรงเจาะจงมอบให้ 

♥ อมานะฮฺนี้จะอยู่ติดตัวเราไปจนกว่าไม่ใครก็ใครตายจากกันไป 

♥ อมานะฮฺที่เป็นข้อสอบ เป็นรางวัลและเป็นการลงโทษตอบแทนในทุกวันคืนที่ผ่านพ้น

♥ อมานะฮฺโดยตรงของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ไม่ใช่ของปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือพี่เลี้ยง

♥ อมานะฮฺที่ต้องถูกสอบสวน คิดบัญชี ว่าเราขอบคุณ อดทน ต่ออมานะฮฺของพระองค์หรือไม่อย่างไร?

 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

 

ِ" พวกท่านทุกคนคือผู้ดูแลรับผิดชอบ และพวกท่านทุกคนจะถูกสอบถามถึงสิ่งที่ดูแลรับผิดชอบ"

 

( อัลหะดีษ )

 

          หน้าที่การดูแลเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และเหนือสิ่งอื่นใดคือการรู้จักอัลลอฮฺและเกรงกลัวพระองค์ พ่อแม่ได้ทำอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่อย่างไร?

 

          เราพบ How to อย่างมากมายในการเลี้ยงลูก แต่บางครั้งเรากลับลืมผู้ที่ให้ความสำเร็จกับทุกเรื่อง ผู้ที่ทำให้ไม่สวย สวย ทำให้สิ่งไม่ดี ดี  และทำให้สิ่งที่ตายไปแล้ว ฟื้นชีพขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

 

          เมื่อพระองค์ตรัสกับสิ่งใดไว้ให้ "เป็น" สิ่งนั้นจะเป็นขึ้นมา ด้วยพระประสงค์และอำนาจของพระองค์ ไม่ใช่ด้วยกับวิธีคิด กระบวนการ หรือวิธีการตามสูตรสำเร็จที่ใช้สติปัญญามนุษน์กลั่นกรองหาเหตุผล เหล่านี้อาจเป็นส่วนประกอบ ที่อาจจริงและถูกต้อง สำหรับบางคน แต่ไม่ใช่กับทุกคน การจัดการวิธีนี้กับคนหนึ่งได้ แต่อีกคนกลับไม่ได้ผล 

 

          แต่สิ่งที่จริงกว่า ถูกต้องกว่า และได้ผลกว่าสำหรับทุกคนคือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงให้หนทางและแบบอย่างไว้ รวมถึงความเมตตาอันแผ่ไพศาลของพระองค์ที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนสามารถขอต่อพระองค์ได้

 

          ลูกดื้อ ลูกเกเร ลูกไม่เรียบร้อย ลูกพูดไม่เพราะ ลูกไม่เชื่อฟัง ฯลฯ การรู้จักรับมือกับอาการต่างๆเหล่านี้ ไม่ใช่ทั้งหมดของคำตอบ แต่ที่สุดของคำตอบคือการขอต่อผู้ทรงประทาน ขอต่อผู้ทรงพลิกผันหัวใจ ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร พ่อแม่ต้องแต่งแต้ม  เติมเต็มสิ่งที่ขาดตกบกพร่องอย่างเต็มที่และตั้งใจ และขอความสำเร็จ ความง่ายดาย ความดีงามจากพระองค์ในทุกวันที่เลี้ยงดูเขา 

 

          โดยเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงให้ อะไรที่พระองค์ให้จะไม่มีใครห้าม และอะไรที่พระองค์ห้ามจะไม่มีใครให้ได้อีกเป็นอันขาด

 

- และพระองค์เท่านั้น คือผู้ทรงประทานความสำเร็จ -