ผู้หญิงกับหน้าที่มารดา 2
  จำนวนคนเข้าชม  810

คำครูสอนหญิง

อุมมุอั๊ฟว์ .... แปลเรียบเรียง


ผู้หญิงกับหน้าที่มารดา 2

 

 

- ท่านอัมรฺ บิน อุตบะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

...พึงให้ประการแรกที่ท่านจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุตรของท่าน

...คือการที่ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขตัวของท่านเองเสียก่อน

...เพราะสายตาของพวกเขาพันผูกอยู่กับท่านเท่านั้น

...ความดีงามที่พวกเขามี คือ สิ่งที่ท่านได้กระทำไว้

...ส่วนความไม่ดีไม่งามที่พวกเขามี ก็คือสิ่งที่ท่านได้ปล่อยปละละเลยไปเช่นกัน

(อัลอาด้าบ ลิอิบนิ มุฟลิฮฺ)

 

 

-เชค ซอและห์ เฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

     พวกท่านทั้งหลายต่างเปรียบเสมือน คนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะในดินแดนแห่งสัตว์ร้าย

     หากพวกท่านไม่ปกป้องดูแลพวกมันอย่างดี มันก็ย่อมจะถูกจับกิน

    เพราะฉะนั้น จงปกป้องคุ้มครองดูแล ลูกหลานของพวกท่านเอาไว้ให้ดี

     คนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ บนผืนดินที่มีแต่สิงห์สาราสัตว์

     แต่กลับเผลอเรอหลับใหลนั้น ราชสีห์ย่อมเป็นฝ่ายจัดการดูแลพวกมันแทน

 


 - เชคซอและฮฺ อัลเฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ – 

พึงดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของพวกท่านให้ดี ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง 

เพราะพวกท่านจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาต่อหน้าอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 

และเพราะความเสื่อมเสียของพวกเขา คือ ความขาดทุนย่อยยับของพวกท่านทั้งในโลกนี้โลกหน้า 

 

 

-เชค ซอและห์ เฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

     พ่อแม่ทั้งหลาย การลงทุนค้าขายที่ได้กำไรอย่างแน่นอนที่สุด ก็คือ ลูกๆ ของท่าน ท่านจงทำหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูลูก บอกสอนชี้แนะอย่างดีกับลูก

♥ เพราะลูก คือ การทำมาค้าขายของท่านอย่างแท้จริง ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา

♥ เพราะลูก คือ คนที่จะคอยขอดุอาอฺให้แก่ท่าน ภายหลังจากที่ท่านตายไปแล้ว

♥ เพราะลูก คือ คนที่จะดูแลรับผิดชอบครอบครัว และทรัพย์สินของท่านต่อจากท่าน

     ดังนั้น หากท่านได้พยายามปรับปรุงแก้ไขลูกให้เป็นคนดี ด้วยกับการอบรมสั่งสอน แนะนำตักเตือนลูกแล้ว พวกเขาจะกลายเป็นผู้สืบทอดที่ดียิ่ง สำหรับผู้ล่วงลับจากไปที่ดียิ่ง

     แต่หากท่านละเลยไม่ให้ความสำคัญกับลูกแล้ว พวกเขาจะกลายเป็นความทุกข์ระทมขมขื่น สำหรับท่าน ทั้งในยามเป็นและยามตาย