ผู้หญิงกับหน้าที่มารดา 3
  จำนวนคนเข้าชม  728

คำครูสอนหญิง

อุมมุอั๊ฟว์ .... แปลเรียบเรียง


ผู้หญิงกับหน้าที่มารดา 3

 

 

- เชค ซอและห์ บิน เฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ  – 

 

     แนวทางของชนชาวสลัฟก็คือ  พวกท่านเหล่านั้นจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ลูกหลานตั้งแต่ยังเล็ก สอนอะกีดะฮฺ (หลักเชื่อมั่นที่ถูกต้อง) สอนฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ) เพื่อให้เด็กๆ เติบโตมากับเรื่องดังกล่าว เพราะเด็กจะจดจำได้แม่นยำและง่ายดายกว่าผู้ใหญ่มาก  

     เช่นนี้เองผู้เป็นมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัย หรือช่วงเวลาใด สมควรที่จะดูแลเอาใจใส่ลูกหลานของตน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในเรื่องอกีดะฮฺและเรื่องฟิกฮฺ 

     ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกนักสังคมสงเคราะห์ชาวตะวันตก ที่ทุกวันนี้บอกกันว่า “ ไม่ควรจะบอกกล่าวเรื่องใดๆ เกี่ยวกับศาสนาให้เด็กๆ ได้รับรู้ เพราะพวกเขายังไม่สามารถที่จะแบกรับเรื่องเหล่านี้เอาไว้ได้”  สิ่งนี้ถือเป็นแผนการณ์อันชั่วช้า มีเป้าประสงค์เพื่อต้องการให้ลูกหลานมุสลิมเติบโตมาโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆ เกี่ยวกับศาสนาและหลักเชื่อมั่นของตน (จึงสมควรต้องตระหนักในเรื่องนี้ไว้ให้ดี

(อกีดะฮฺ อิบนิ อบี เซด 19)

 

 

- เชค มุฮัมมัด สะอี๊ด ร็อซลาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ – 

 

ผู้หญิงมุสลิมะฮฺจำเป็นต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโต

เหมือนกับที่ลูกหลานของบรรดาศ่อฮาบะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุม ได้เติบโตกันมา 

โดยที่หัวใจของพวกท่านเหล่านั้นผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺ 

คนเป็นแม่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกรักษาการละหมาดในมัสยิด ส่งเสริมให้ลูกอ่านอัลกุรอ่าน  

พยายามทำให้ความคิดความมุ่งมั่นของพวกเขายึดโยงอยู่กับการช่วยเหลือสนับสนุนศาสนาอิสลามอันยิ่งใหญ่

และหันเหห่างไกลจากเรื่องเหลวไหลไร้สาระ  

 

 

-เชค ซอและห์ เฟาซาน ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

 

เมื่อพ่อแม่ไม่ได้ดูแลเลี้ยงดูลูกเอง ตั้งแต่เขายังเล็ก

แล้วจะมาเรียกร้องหาความกตัญญูจากลูก เมื่อเขาโตขึ้นได้อย่างไรกัน ! !

 

 

 

 

♥'''♥'''♥'''♥'''♥'''♥'''♥'''♥'''♥'''♥'''