ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ
  จำนวนคนเข้าชม  26358


ภาคผลและความประเสริฐของถ้อยคำที่ว่า

ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ” (อัลเฮาเกาะละฮฺ)

 

นำเสนอโดย บิน อับดุรเราะฮฺมาน

 

           สมควรที่มุสลิมจะกล่าวคำว่าลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ (อัลเฮาเกาะละฮฺ) อยู่เสมอ ถ้อยคำนี้เป็นขุมทรัพย์หนึ่งในบรรดาขุมทรัพย์แห่งสวนสวรรค์ มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์เป็นพิเศษ ทั้งนี้ โดยได้หลักฐาน จากรายงานที่อิมาม อะฮฺมัด และอัตติรมิซีย์ได้นำเสนอ อันเป็นรายงานที่ได้รับมาจากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

 

จงกล่าวคำว่าลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺให้มาก

เพราะนั่นเป็นขุมทรัพย์หนึ่งในบรรดาขุมทรัพย์แห่งสวนสวรรค์

(บันทึกโดย อิมาม อะฮฺมัด และอัตติรมิซีย์)

 

     อีกฮะดิษนี้ รายงานโดย ท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เล่าว่า

 

ท่านทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ด้วยการกล่าวว่า

ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ

เพราะนั่น นับเป็นยารักษาโรค 99 อย่าง

และโรคที่เล็กน้อยที่สุดก็คือโรคแห่งความกลุ้มอก กลุ้มใจ

(บันทึกโดย อัฏฏ็อบรอนีย์)

 

          และรายงานที่อิมาม อัลบัยฮะกีย์ ได้นำเสนอไว้เกี่ยวกับการเชิญชวน และผู้เชิญชวน มีรายงานจาก ท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

     “จะเอาไหม? ฉันจะแนะนำให้เจ้าถึงถ้อยคำที่มาจากใต้บัลลังก์อะรัชของอัลลอฮฺ และมาจากขุมทรัพย์หนึ่งของสวนสวรรค์ ถ้อยคำนั้นก็คือลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ

     เมื่อกล่าวถ้อยคำนั้นแล้ว อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอา ก็จะตรัสว่าบ่าวของข้า ได้มอบตัวต่อข้า และยอมจำนนต่อข้าแล้ว

(บันทึกโดย อัลฮากิม และอัลอัลบานีย์ ถือว่าเป็น ฮะดิษ ซอเฮียะฮฺ)

 

          อิมาม อัฏฏ็อบรอนีย์ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ ได้รายงานไว้ในหนังสืออัลกะบี๊รจากรายงานของ อุกบะฮฺ อิบนุ อามิร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

     “ผู้ใดที่อัลลอฮฺได้ประทานความกรุณา โปรดปราน (นิอฺมะฮฺ) ต่อเขาแล้ว เขาต้องการจะให้ความกรุณาโปรดปราน (นิอฺมะฮฺ) ดังกล่าวนั้น อยู่ยั่งยืนนาน ก็จงกล่าวคำว่าลาเฮาละ วะลากู วะตะ อิลลา บิลลาฮฺให้มาก

(บันทึกโดย อิมาม อัฏฏ็อบรอนีย์)

 

ประโยชน์ของอัลเฮาเกาะละฮฺมีดังต่อไปนี้

 

      “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีมไม่มีพลังใด จะสามารถดลบันดาลให้ได้รับความดีใด ได้ ไม่มีอำนาจใด จะดลบันดาลให้พ้นจากความชั่วร้ายใด ได้ นอกจากด้วยพลังและอำนาจของอัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่เพียงองค์เดียวเท่านั้น     1. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม: ด้วยถ้อยคำ นี้ ฉันขอปกป้องคุ้มกันตัวของฉัน ศาสนาของฉัน ครอบครัว และทรัพย์สมบัติของฉัน ตลอดจนทุก ความกรุณา โปรดปรานแห่งพระเจ้าของฉัน พระผู้ทรงอำนาจเหนือกิจการงานทั้งมวลของฉันด้วยเถิด

 

     2. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม : ด้วยถ้อยคำ นี้ ขอให้ตัวฉันได้รอดพ้นปลอดภัยจากอิบลีส ความยโสโอหัง ดื้อรั้นของมัน จากสมุนของมัน และจากพวกพ้องของมันที่จะมีมาในทุกรูปแบบ และขอให้ได้รอดปลอดภัยจากความชั่วร้ายของมนุษย์ และญินทั้งมวลด้วยเถิด

 

     3. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม : ด้วยถ้อยคำ นี้ ฉันขอยับยั้ง ความอธรรมของผู้ที่ต้องการจะก่ออธรรมต่อฉัน จากบรรดาผู้ที่ อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาด้วยเถิด

 

     4. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม : ด้วยถ้อยคำ นี้ ฉันขอให้ความพยายามของผู้ที่ต้องการจะละเมิดต่อฉัน จากบรดาผู้ที่ อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมา จงประสบกับความพินาศด้วยเถิด

 

     5. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม : ด้วยถ้อยคำ นี้ ฉันขอระงับ ยับยั้ง ปกป้องการบุกรุก ระราน ของผู้ที่มาบุกรุก ระราน ตั้งตนเป็นศัตรูกับฉัน จากบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาด้วยเถิด

 

     6. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม : ด้วยถ้อยคำ นี้ ที่จะขจัด หรือทำลายแผนการร้ายของผู้ที่วางแผนร้าย จ้องจะทำลายฉัน จากบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาด้วยเถิด

 

     7. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม : ด้วยถ้อยคำ นี้ ขอให้ความพยายามของผู้ที่พยายามจะเล่นงานฉันจากบรรดาผู้ที่ อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมา ให้ประสบกับความล้มเหลวด้วยเถิด

 

     8. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม : ด้วยถ้อยคำ นี้ ขอยังความต่ำต้อยแก่ ผู้ที่ถือว่าตัวเองนั้นสูงส่ง มีเกียรติเหนือกว่าฉัน จากบรรดาผู้ที่ อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาด้วยเถิด

 

     9. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม : ด้วยถ้อยคำ นี้ ขอพระองค์ทรงหยามเหยียด ผู้ที่ดูถูผู้ที่เหยียดหยามฉัน จากบรรดาผู้ที่ อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาด้วยเถิด

 

     10. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม : ด้วยถ้อยคำ นี้ ที่ฉันขอให้มีความสามารถที่จะไปต่อกร ที่จะไปจัดการกับผู้ที่มีความสามารถเหนือกว่าฉัน จากบรรดาผู้ที่ อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาด้วยเถิด

 

     11. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะอา อิลลา บิลลาฮิล อะลียิล อะซีม : ด้วยถ้อยคำ นี้ ฉันขอปกป้อง คุ้มกันจากความชั่วร้าย ของผู้ที่คิดร้ายต่อฉัน จากบรรดาผู้ที่ อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาด้วยเถิด

 

     12. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ : ด้วยถ้อยคำ นี้ อันเป็นการร้องขอความช่วยเหลือ ด้วยกับพลัง และอำนาจแห่ง อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น

 

     13. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ : ด้วยถ้อยคำ นี้ อันเป็นการขอความคุ้มครอง ต่อเดชานุภาพแห่ง อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น

 

     14. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ : ด้วยถ้อยคำ นี้ ที่ฉันขอความช่วยเหลือ ในขะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ฉันกำลังจะตาย และในขณะที่มะลิกุลเม๊าต์ลงมาหาฉัน และขออย่าให้ฉันได้พบกับความเจ็บปวด รวดร้าวในขณะที่ฉันกำลังจะตายด้วยเถิด

 

     15. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ : ด้วยถ้อยคำ นี้ ฉันขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ขณะที่ฉันกำลังถูกนำลงสู่หลุมฝังศพของฉันอย่างโดดเดี่ยว เปล่าเปลี่ยว เดียวดาย โดยไม่มีการงานดี ใด ของฉันอยู่ด้วยเลย

 

     16. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ : ด้วยถ้อยคำ นี้ ฉันขอความช่วยเหลือ ในขณะยืนชุมนุมที่มะฮฺชัร เมื่อแผ่นบันทึกของฉันถูกตีแผ่ (กางให้เห็น) และเมื่อฉันได้เห็นบาป และความผิดของฉัน

 

     17. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ : ด้วยถ้อยคำ นี้ เมื่อฉันต้องยืนอยู่อย่างยาวนาน และเมื่อฉันกระหายน้ำอย่างรุนแรงในวันกิยามะฮฺ

 

     18. “ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ : ด้วยถ้อยคำ นี้ ที่ฉันจะขอข้ามสะพาน (อัศศิร็อฏ) ไป พร้อมกับบรรดาคนดี (เอาลิยาอฺ) และด้วยถ้อยคำ นี้ ฉันขอให้เท้าทั้งสองของฉันยืนหยัดมั่นคงด้วยเถิด

           (จากหนังสืออัลวิรดุล มุซ็อฟฟา อัลมุคต๊าร มิน กะลามิลลาฮิ วะกะลามิซ ซัยยิดิบอับร็อรฺของท่านชัยคุล อิสลาม อิมาม อิบนิ ตัยมียะฮฺ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ)

 

 

 

ที่มา : อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร (25 มกราคม 2563)