อย่าเนรคุณต่อพ่อแม่
  จำนวนคนเข้าชม  807


อย่าเนรคุณต่อพ่อแม่ 

 

เรียบเรียงโดย อิสมาอีล กอเซ็ม 

 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺผู้อภิบาลแห่งสากลโลก 

 

          การรู้จักบุญคุณกตัญญูนั้นเป็นหนึ่งในคุณธรรมของอิสลาม การรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่สร้างเรามา คือ อัลลอฮฺ ซุบหานาฮูวาตาอาลา การแสดงออกในความกตัญญูต่ออัลลอฮฺนั้น ก็คือการเคารพภักดีต่อพระองค์ อย่าได้นำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับพระองค์ แต่บุคคลที่เราจะต้องทำดีหลังจากการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺก็คือ พ่อแม่ 

อัลลอฮฺ ซุบหานาฮูวาตาอา ได้ตรัสว่า 

 

     “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์ และจงทำดีต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสอง


(ซูเราะฮฺ อัน-นิซาอฺ 36)

 


          ในอายะห์นี้อัลลอฮฺ มีคำสั่งใช้ ให้ทำการเคารพภักดีต่อพระองค์ และให้ทำความดีต่อพ่อแม่ทั้งสอง การทำความดีต่อพ่อแม่คือคำสั่งรองลงมาจากการเคารพภักดีต่อพระองค์ เพราะอัลลอฮฺได้สร้างมนุษย์มาในระบบครอบครัว มนุษย์มีกระบวนการเลี้ยงดูที่ยาวนาน และภาระที่เลี้ยงดูนั้นแน่นอนตกอยู่ที่พ่อแม่ ตั้งแต่การตั้งท้องของแม่เก้าเดือน ให้นมอีกสองเดือน อบรมทั้งมารยาท ให้ปัจจัยยังชีพมาเลี้ยงดู จนกระทั่งเติบใหญ่มีครอบครัว ความห่วงใยของพ่อแม่ยังไม่หมด ยังเฝ้าดูแลจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ 

 

          พ่อแม่ให้ลูกแบบไม่คิดจะเอากลับ แบบไม่เสียดาย ในทางตรงกันข้ามการปฏิบัติของลูกในปัจจุบัน ที่กระทำกับพ่อแม่ ลูกจำนวนไม่น้อยไม่เชื่อฟังพ่อแม่ในสิ่งที่ไม่ผิดหลักการศาสนา ไม่พูดจาดีๆ กับพ่อแม่ ไม่เยี่ยมเยียนถามข่าว ไม่ดูแลให้ค่าใช้จ่าย การทำความดีต่อพ่อแม่นั้น คือหนทางสู่ความดีทั้งปวง ตราบใดสิ่งที่เราทำดีต่อพ่อแม่ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ 

 

          การเนรคุณต่อพ่อแม่ คือหนทางสู่ความเลวร้ายทั้งปวง เพราะมนุษย์จะเป็นคนดีมีคุณธรรมได้อย่างไร เมื่อคนที่ดีที่สุดกับเขากลับไม่ได้รับการดูแล เอาใจใส่จากตัวเขา แต่ตรงกันข้ามคนเราบางคนสามารถเลี้ยงสังสรรค์หมดเงินหมดทางมากมาย กับเพื่อนมิตรสหาย และหมดไปกับสิ่งที่ไร้สาระมากมาย แต่กลับไม่เคยให้เงินเลี้ยงดูพ่อแม่ ไม่เยี่ยมเยียนมาถามทุกข์สุขดิบ


     ท่านกะฮบฺ บิน อัลอะหฺบัร ได้กล่าวใครที่เนรคุณต่อพ่อแม่ อัลลอฮฺก็จะรีบเร่งในการลงโทษแก่เขา

 


          การเนรคุณต่อพ่อแม่ก็คือ การแสดงออกด้วยคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีต่อพ่อแม่ ดังนั้นมุสลิมผู้ศรัทธา โปรดสำรวจตัวเองในความบกพร่องของเรา ที่มีต่อพ่อแม่ ให้เราแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ในการปฏิบัติตัวทำดีต่อพ่อแม่ ก่อนที่ไม่มีพ่อแม่ให้ได้ทำดี

 


          ขออัลลอฮฺได้โปรดอภัยโทษให้แก่พ่อแม่ทั้งสอง และได้โปรดเมตตาต่อท่านทั้งสองด้วยเถิด อามีน

 

 slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php