ถามตอบ เรื่อง ซะกาต ฟิฏรฺ
  จำนวนคนเข้าชม  6966


ถามตอบเรื่อง ซะกาตฟิฏรฺ

 

อับดุลวาเฮด สุคนธา แปลเรียบเรียง

 

     ถาม สาเหตุการเรียกว่า ซะกาตฟิฏรฺ ?

     ตอบ เพื่อแสดงถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ อันเนื่องจากความโปรดปรานให้ถือศิลอดเสร็จสิ้นในเดือนเราะมะฎอน

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม ฮุกุมการจ่ายซะกาตฟิฏรฺ ?

     ตอบ เป็นวาญิบเหนือมุสลิมทุกคน เด็ก ผู้ใหญ่ ทั้ง ชาย หญิง และ ทาส หรือ ไท 

 

เชค บินบาซ

 

     ถาม สาเหตุของการจ่ายซะกาต ฟิฏรฺ

     ตอบ เพื่อแสดงถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ อันเนื่องจากความโปรดปรานให้ถือศิลอดเสร็จสิ้นและครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนเราะมะฎอน 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม เคล็บลับของการจ่ายซะกาต ฟิฏรฺ

     ตอบ ซะกาตฟิฏรฺเป็นการขัดเกลาผู้ถือศีลอดให้สะอาดจาก(บาปที่มาจาก)คำพูดที่ไม่ดีไร้สาระและหยาบคาย(ในช่วงถือศีลอด) และเป็นการให้อาหารแก่คนยากจน 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม อาหารชนิดใดต้องจ่ายซะกาตฟิฏรฺ

     ตอบ จำนวน 1 ศออฺ จากอาหาร หรือ อินทผลัม หรือ ข้าวบาร์เล่ย์ หรือ องุ่นแห้ง จากปวงปราชญ์ อาหารทุกชนิดต้องเป็นอาหารหลักของคนในเมืองนั้นๆ เช่น ข้าว หรือ ข้าวโพด ข้าวฟ่างๆ 

 

เชค บินบาซ

 

    ถาม เวลาใดต้องจ่ายซะกาตฟิฏรฺ?

    ตอบ อนุญาตออกซะกาตฟิฏรฺตั้งแต่ วันที่ 28- 29- 30 เราะมะฎอน และค่ำคืนของวันอีด และเช้าวันอีด ก่อนที่จะไปละหมาดอีด 

 

เชค บินบาซ

 

     ถาม บุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับซะกาตฟิฏรฺ?

     ตอบ บุคคลประเภทเดียวเท่านั้นคือ บรรดาคนยากจน 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม มอบหมายให้ผู้อื่น จ่ายซะกาตฟิฏรฺแทนได้หรือไม่?

     ตอบ อนุญาตให้จ่ายแทนเขาได้ 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม คนจนที่จะมอบหมายให้ผู้อื่น รับซะกาตฟิฏรฺแทนเขาได้หรือไม่?

     ตอบ อนุญาตให้รับแทนเขาได้ 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม มีบทดุอาอฺเฉพาะให้กล่าวในขณะออกซะกาตฟิฏรฺหรือไม่?

     ตอบ ไม่มีบทดุอาอฺเฉพาะให้กล่าวในขณะออกซะกาตฟิฏรฺ

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม อนุญาตให้ออกซะกาตฟิฏรฺเป็นอัตราเงินได้หรือไม่

     ตอบ ไม่อนุญาตจ่ายซะกาตฟิฏรฺเป็นอัตราเงินจากปวงปราชญ์ส่วนมาก และมันขัดกับตัวบทของท่านนบีและบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

 

เชค บินบาซ

 

     ถาม อนุญาตให้ออกซะกาตฟิฏรฺเป็นอัตราเงินได้หรือไม่

     ตอบ จ่ายซะกาตฟิฏรฺเป็นอัตราเงินใช้ไม่ได้ เพราะบทบัญญัติกำหนดให้ออกเป็นอาหาร 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม ออกซะกาตฟิฏรฺ 1 ทะนานต่อ 2 คนได้หรือไม่

     ตอบ ส่วนของใครก็ส่วนของคนนั้น ออกด้วยตัวเองหรือให้ทางบ้านออก สามารถทำได้ ด้วยอาหารหลักของเมืองนั้น 

 

เชค บินบาซ

 

     ถาม อัตราของซะกาตฟิฏเราะฮฺเท่าไร

     ตอบ 1 ศออ์(ทะนาน) จากชนิดอาหารหลักที่ใช้บริโภคในประเทศ เท่ากับ 3 กิโลกรัม 

 

เชค บินบาซ

 

     ถาม การเคลื่อนย้ายซะกาตฟิฏเราะฮฺไปประเทศได้หรือไม่

     ตอบ สุนนะฮฺคือแจกจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺคนในประเทศก่อนเพื่อจุนเจือความต้องการคนยากจน

 

 เชค บินบาซ

 

     ถาม การออกซะกาตฟิฏรฺเด็กทารกอยู่ในครรภ์?

     ตอบ ไม่(วาญิบ)ไม่บังคับจะต้องจ่าย แต่ก็ส่งเสริมให้จ่าย

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม ออกซะกาตฟิฏรฺแรงงานที่ไม่ใช่มุสลิมได้หรือไม่?

     ตอบ ไม่อนุญาตจ่ายซะกาตฟิฏรฺ เว้นแต่คนยากจนที่เป็นมุสลิมเท่านั้น 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺให้แก่คนเดียวหรือหลายคน

     ตอบ อนุญาตจ่ายให้กับคนเดียวจำนวนหลายทะนาน เหมือนกับอนุญาตจ่ายให้กับหลายๆคน 

 

สภาฟัตวาซาอุ

 

     ถาม คนที่ได้รับซะกาตฟิฏเราะฮฺ เอาไปขายได้หรือไม่?

     ตอบ เมื่อเขาได้รับซะกาตฟิฏรฺ ถือว่าอนุญาตนำไปขายได้

 

สภาฟัตวาซาอุ

 

     ถาม ล่าช้าในการจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺหลังละหมาดอีดโดยไม่มีเหตุจำเป็น?

     ตอบ การล่าช้าในการจ่ายซะกาตฟิฏรฺหลังจากละหมาดอีด ถือ ว่าห้าม ใช้ไม่ได้ 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม มีชายคนหนึ่งเข้ารับอิสลามในวันสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน จะต้องจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺหรือไม่

     ตอบ จำเป็นจะต้องจ่ายซะกาตฟิฏรฺเพราะเขาเป็นมุสลิม 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺเป็นเนื้อสัตว์ได้หรือไม่

     ตอบ ไม่ถูกต้องที่จะจ่ายซะกาตฟิฏรฺเป็นเนื้อสัตว์ ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กำหนดซะกาตฟิฏรฺเป็นอาหารหลัก

 

 เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺเป็นข้าวสารได้หรือไม่

     ตอบ อนุญาตจ่ายซะกาตฟิฏรฺเป็นข้าวสารได้หากเป็นอาหารหลักของเมืองนั้น 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม เพิ่มปริมาณในจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺจากอัตราเดิม เพื่อเป็นการบริจาคด้วยได้หรือไม่

     ตอบ อนุญาตเพิ่มปริมาณในจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺจากอัตราเดิม เพื่อเป็นการบริจาคด้วย 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม ฉันเตรียมที่จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺก่อนออกไปละหมาด แต่ปรากฏว่า ลืมจ่าย และมาจ่ายหลังจากละหมาดอีดเสร็จ ได้หรือไม่

     ตอบ อนุญาตจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺหลังจากละหมาด ถือว่า ใช้ได้ 

 

เชค บินบาซ

 

     ถาม หากมีคนหนึ่งเสียชีวิตก่อนละหมาดอีดสามวัน จำเป็นคนในครอบครัวจะต้องออกซะกาตฟิฏเราะฮฺแทนผู้ตาย ได้หรือไม่

     ตอบ ไม่ต้องจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺให้กับผู้ตาย เพราะเขาเสียชีวิตก่อนเวลาที่จะต้องจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ 

 

สภาฟัตวาซาอุ

 

     ถาม จำเป็นสามีจะต้องรับผิดชอบกับคนในครอบครัวเช่น ลูก ภรรยา จะต้องออกซะกาตฟิฏเราะฮฺแทนเขาได้หรือไม่

     ตอบ จำเป็นสามีจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺให้กับคนในครอบครัว 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม การจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺให้กับเครือญาติที่ยากจนได้หรือไม่

     ตอบ อนุญาตจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺให้กับเครือญาติที่ยากจน คือ คนใกล้ก่อนคนไกล เพราะการให้กับเครือญาตินั้นได้ ผลบุญและได้ทั้งความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วย 

 

เชค ซอแหละฮฺ อัลอุษัยมีน

 

     ถาม ฮุกุ่มคนที่ไม่ออกซะกาตฟิฏเราะฮฺทั้งๆที่เขานั้นมีความสามารถ

     ตอบ จำเป็นสำหรับคนที่ไม่ต้องจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺเตาบัตตัว ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ เพราะเขานั้นมีความผิด จะต้องจ่ายหลังละหมาด จะได้เท่ากับการทำทาน 

 

สภาฟัตวาซาอุ

เชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ

เชคอิบนฺ อุษัยมีน(ร่อฮิมาฮุลลอฮฺ)