ข้อผ่อนปรนในหลักการอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  988


ข้อผ่อนปรนในหลักการอิสลาม

 

เรียบเรียงโดย อิสมาอีล กอเซ็ม 

 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

 


           ในยุคปัจจุบันอัลลอฮฺได้ทดสอบมวลมนุษยชาติทั่วทุกมุมโลก ด้วยกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ซึงความร้ายแรงของโรคนี้ติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ติดต่อกันด้วยการสัมผัส การหายใจใกล้กัน ดังนั้นการรวมตัวของผู้คนในสถานที่เดียวกันจะเป็นสาเหตุให้โรคนี้ติดต่อกันอย่างรวดเร็ว

 

          และปัญหาคือการระบาดของโรคนี้ ยังไม่มียารักษา ดังนั้นการป้องกันโรคนี้จึงเป็นหน้าที่ของทุกคน เมื่อเป็นเช่นนี้ ส่งผลต่อการทำอิบาดะห์บางอย่างของมุสลิมในรูปแบบของการรวมตัว เช่น การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดรวมกันที่มัสยิด การจัดงานที่มีการรวมตัว เพราะการกระทำเช่นนั้น คือสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดโรคระบาด 

 

          หลักการอิสลามเป็นหลักการที่มาจากพระเจ้า มีบทบัญญัติที่สมบูรณ์แบบ ที่สอดรับทุกยุคทุกสมัย ในหลักการอิสลาม แม้การประกอบศาสนกิจในบางข้อคือ ภาคบังคับ แต่ก็จะมีกรณีที่ผ่อนปรน ในกรณีที่มีความลำบาก เช่น ในการละหมาดช่วงเดินทางถือว่ามีความลำบาก อิสลามจึงมีข้อผ่อนปรน ให้คนเดินทางสามารถละหมาดย่อและละหมาดรวมได้ เช่น เอาละหมาดอัสรีมารวมกับซุฮรีในเวลาซุอรี และย่อแต่ละเวลาให้เหลืออย่างละสอง ปกติการละหมาดสำหรับคนที่สุขภาพดีต้องยืนละหมาด กรณีเจ็บป่วยไม่สบายยืนละหมาดไม่ได้ ก็สามารถนั่งละหมาดได้ นี่คือข้อผ่อนปรนทางศาสนา หรือแม้กระทั่งในภาวะคับขัน เช่นคนขาดแคลนอาหาร ไม่มีอะไรจะรับประทานก็สามารถรับประทานเพื่อประทั่งชีวิต นี่คือความสวยงามของหลักการอิสลาม 

 

          ดังนั้นในยุคที่มีโรคระบาด การอยู่กับบ้านนั้นคือ อาวุธที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคร้าย ส่วนการไม่ไปละหมาดที่มัสยิดและไม่ละหมาดญุมอะฮ์นั้นถือว่า เป็นแนวปฏิบัติที่สอดรับกับหลักการอิสลาม ที่อยู่ในภาวะคับขัน ในการรักษาชีวิตไว้ และเป็นแนวทางในการยับยั้งการแพร่เชื้อ และยับยั้งความเสียหายไม่ให้ขยายวงกว้างมากไปกว่าที่เป็นอยู่ 

 

โดยที่อัลลอฮฺ ซุบหานาฮูวาตาอาลาได้ตรัสว่า


ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 


พวกเจ้าอย่าได้นำพาตัวเองไปสู่ความหายนะ

 


          การรวมตัวกันมากๆ หลายคนในสถานที่เดียวกันคือ สาเหตุหนึ่งที่จะนำไปสู่การติดเชื้อโรคได้ ดังนั้นการป้องกันจึงมีความจำเป็นเพื่อรักษาเลือดเนื้อ และการกระทำเช่นนั้นมีหลักการอิสลามรองรับ เพราะเราไม่ได้ทิ้งละหมาดญุมฮะวันศุกร์หรือละหมาดญามาฮะรวมกันที่มัสยิด แต่เราแค่เพียงเปลี่ยนสถานที่ละหมาดจากมัสยิดมาละหมาดที่บ้าน เปลี่ยนละหมาดวันศุกร์แทนด้วยการละหมาดซุฮฺรีสี่ร็อกฮะที่บ้าน 

 

          ดังนั้นพี่น้องอย่าได้กังวลว่าการละหมาดที่บ้านในยามที่โรคระบาดเกิดขึ้น หรือละหมาดซุฮรีแทนละหมาดวันศุกร์ที่บ้าน ว่าผลบุญของเราจะบกพร่องไป เรายังคงได้รับผลอย่างสมบูรณ์แบบหากเราทำละหมาดด้วยกับเงื่อนที่ถูกต้อง และมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ

 


          ขออัลลอฮฺได้ทรงปกป้องพี่น้องมุสลิมและพี่น้องร่วมโลกให้ได้รอดพ้นจากโรคระบาดที่กำลังคร่าชีวิตผู้คนในแต่ละวัน ให้มันหมดไปในเร็ววัน

 

 

 slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php