การแต่งกายของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญา
  จำนวนคนเข้าชม  3052


การแต่งกายของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญา

 

อับดุลวาเฮด สุคนธา แปลเรียบเรียง


คำถาม

 

การแต่งกายของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย ?

 

คำตอบ

 

           ห้ามมุสลิมทุกคนจะสวมใส่เสื้อผ้าในรูปลักษณะการเลียนแบบกลุ่มคนกาเฟรโดยส่วนมากของเสื้อผ้านั้นเป็นการใส่เฉพาะเทศกาลต่างๆของคนกาเฟร คนยิว คน ตริสเตียนจากหลักฐานตัวบทที่อิสลามสอนเอาไว้ ว่า

ท่านนบี กล่าวว่า

 

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

 

ใครเลียนแบบกลุ่มชนใด เขาเป็นคนกลุ่มชนนั้น

( อิหม่ามอะหมัด)

     ครั้งเมื่อท่านนบี เห็นท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนุ ฮัมรฺ สวมใส่เสื้อผ้าสองผืน ที่เหลือง ท่านนบีกล่าวกับเขาว่า

 

( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها )

 

นี้มันคือเสื้อผ้าของคนกาเฟร ฉะนั้น ท่านอย่าได้สวมใส่มันเด็ดขาด

( มุสลิม)

 

     ครั้งหนึ่งเมื่อ ท่าน อุมัรเขียนจดหมายส่งไปยังคนงานของท่านที่เมือง อาเซอร์ไบจาน ต่อท่าน อิบบะ อิบนุ ฟิรกอด มีข้อความที่ว่า

 

(وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير)

 

พวกท่านทั้งหลายจงระวังการใช้ชีวิตที่สุขสบายและการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าของกลุ่มคนกาเฟร (ผ้าใหม)”

 

          เช่นเดียวการ การสวมใส่ชุดการแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ บ้านเรามักจะเรียกว่า ครุย

           "ครุย" เป็นเสื้อคลุมประเภทหนึ่ง มีลักษณะหลวม ยาวถึงเข่าหรือทั้งตัว ใช้สวมหรือคลุมทับด้านนอก ทั้งชายและหญิงในยุโรปใส่ครุยกันมาตั้งแต่ยุคกลางตอนต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันครุยยังคงใช้สวมใส่เพื่อแสดงตำแหน่งฐานะในอาชีพที่มีรากฐานย้อนไปได้ถึงยุคกลาง เช่น ผู้พิพากษา ในวงวิชาการ ครุยยังใช้เพื่อแสดงวิทยฐานะอีกด้วย เพราะนี้คือการแตกกายเลียนแบบของชายตริสเตียน

 

            ฉะนั้นมุสลิมทั้งหลายควรที่จะหลีกห่างการสวมใส่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย จงปฏิบัติแบบอย่างของศาสนาอย่างเคร่องครัดตามคำสอนของอิสลาม ไม่คล้อยตามและเลียนแบบในสิ่งเหล่านี้ เป็นการกระทำให้อัลลอฮฺทรงกริ้วโกรธเพราะคนยิวและตริสเตียนพยามที่ทำให้หลงทาง แม้ว่าไม่มีเจตนาที่จะเลียนแบบก็ตามมันเข้าต่ายการกระทำตามแบบคนกาเฟรอยู่ดี

 

           ท่านเชคอุษัยมีนกล่าวว่า การเลียนแบบกาเฟรนั้น เหมือนปฏิบัติตามเขาถีงแม้ว่าไม่มีเจตนาก็ตามเข้าค่ายของหลักฐานที่สั่งห้าม หากว่าเจตนาด้วยมีโทษหนักกว่า

 

شرح الأربعين النووية

 

           หากว่าการสวมใส่ในวันรับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนั้นไม่มีชุดเฉพาะและเจาะจงที่มาในรูปแบบของกาเฟรหรือชุดที่ไม่ได้บ่งชี้ว่านี้คือชุดต้องสวมใส่วันนี้เท่านั้น สามารถสวมใส่ได้ปกติมีรายงานจากท่านอัมรฺ บุตรของท่านชุอัยบฺ จากบิดาของท่าน จากปู่ของท่านกล่าวว่า ท่านรอซูล กล่าวว่า :

 

كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة

 

จงกิน จงดื่ม จงสวมใส่ จงให้ทาน แต่อย่าฟุ่มเฟือย และอย่าโอ้อวด

 


(บันทึกโดย ท่านอิมามอะห์หมัด และท่านอิมามอบูดาวู๊ด)