เก็บค่าเช่าล่วงหน้าจากผู้ที่มาเช่าได้หรือไม่ ?
  จำนวนคนเข้าชม  1803


เก็บค่าเช่าล่วงหน้าจากผู้ที่มาเช่าได้หรือไม่ ?

 

โดย . มูฮำมัด  บินต่วน นักวิชาการอิสลาม 

 

คำถาม :

 

     ผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่เปิดให้เช่าสถานที่ จะกำหนดค่าเช่าล่วงหน้าจากผู้มาเช่าได้หรือไม่ ?

     วันนี้จะมาคุยประเด็นของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าสถานที่ ศาสนาอนุญาตให้เก็บค่าเช่าล่วงหน้าได้หรือไม่ ?

 

     ฟัตวา ของเชคมิมบาซ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ (หัวหน้าผู้ชี้ขาดปัญหาด้านศาสนา ของประเทศซาอุดิอารเบีย) อยู่ที่ฟัตวา เล่มที่ 19 หน้าที่ 335 ดังนี้

 

     อะไรคือฮุก่มของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ ให้มีการเช่าสถานที่นั้น และเจ้าของเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเป็นปีหรือมากกว่านั้น ?

 

คำตอบ

 

อนุญาตให้เก็บค่าเช่าล่วงหน้าก็ได้ หรือเก็บค่าเช่าทีหลังก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้เช่ากับผู้ให้เช่า

ดังที่ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า 

 

"โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย สูเจ้าทั้งหลายจงรักษาสัญญาด้วยกับการทำให้สัญญานั้นสมบูรณ์ตามที่ตกลงกันไว้"

 

และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

บรรดามุสลิมทั้งหลายนั้น จะต้องยึดถือตามเงื่อนไขของพวกเขาที่ตกลงกันไว้

 

อัลลอฮฺเป็นผู้ประทานความสำเร็จ

 

ที่มา : Youtube ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ ออนไลน์