ผู้หญิงกับสื่อสังคมออนไลน์
  จำนวนคนเข้าชม  2099


ผู้หญิงกับสื่อสังคมออนไลน์

 

ตอบโดย เชค มุฮัมมัด อิบนิ อุมัร บ๊าศมู้ล ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ

อุมมุ อั๊ฟว์ แปลและเรียบเรียง 

 

คำถาม

 

     พวกท่านมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับผู้หญิงที่เข้าไปใช่สื่อสังคมออนไลน์ อาทิเช่น เฟสบุ๊ค หรืออื่นจากนี้ ?

 

คำตอบ

 

          อันที่จริงแล้วสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊คหรืออะไรก็แล้วแต่ เปรียบเสมือนกับตลาดห้างร้าน ที่ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจำเป็นต้องยำเกรงอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาก เมื่อเข้าไปแล้วจำต้องปลีกตัวออกห่างจากทุกเรื่องที่จะทำให้ตกไปอยู่ในฟิตนะฮฺ และนำพาเขาไปสู่สิ่งหะรอม และระลึกเสมอว่าอัลลอฮฺทรงสอดส่องติดตามคำพูดและการสนทนาโต้ตอบของเขาอยู่เสมอ

 

          ที่ดีที่สุดคือ ผู้ชายควรเลี่ยงให้พ้นจากการมีส่วนร่วมปะปนกันระหว่างชายและหญิง แม้จะเป็นเพียงแค่ตัวอักษรที่ถูกพิมพ์ก็ตาม นอกเสียจากมีความจำเป็นอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เท่านั้น เพราะสิ่งนี้เองที่เป็นการเปิดประตูสู่สิ่งไม่ดีต่างๆ ที่จะตามมา ในทางกลับกันผู้หญิงเองก็ควรที่จะออกห่างจากสื่อพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ฯลฯ เพราะในความเป็นจริงแล้ว สื่อเหล่านี้เป็นการเปิดประตูสู่ฟิตนะฮฺ ที่อาจนำพาไปสู่สิ่งที่หะรอมได้ในที่สุด ชายกับหญิงอาจมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่ต้องห้าม เพราะอาจนำพาไปสู่เรื่องที่ใหญ่กว่าการสนทนากันระหว่างชายหญิงในเรื่องที่ทั้งสองไม่หะล้าลที่จะสนทนาโต้ตอบกัน

 

           หนทางที่ปลอดภัยในกรณีนี้ก็คือ ยุติ ละทิ้งการกระทำเช่นนี้ และถือว่าเพียงพอแล้วที่ผู้ชายจะสนทนาพูดคุยกับพวกผู้ชายด้วยกัน และผู้หญิงก็สนทนากับผู้หญิงด้วยกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้จักระวังตัวเอง เพราะยังมีคนที่แอบอ้างใช้ชื่อแสดงตนว่าเป็นเพศหญิง และเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้หญิง มีคนที่แอบอ้างใช่ชื่อแสดงตนว่าเป็นเพศชายและเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้ชาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประตูสู่ความชั่วร้ายที่มุสลิมพึงสังวรณ์เอาไว้ให้ดี 

 

           ขออัลลอฮ ตะอาลา โปรดทรงประทานความปลอดภัย และการมีสุขภาพดี โปรดทรงยกโทษให้แก่เราและท่านทั้งหลาย โปรดทรงทำให้เราปลีกตัวออกห่างจากสิ่งที่เลวร้ายและฟิตนะฮฺต่างๆ ทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้นด้วยเถิด

  

ที่มา :https://www.facebook.com/689506634501159/posts/3