พร 3 ประการที่วัยรุ่นต้องการ
  จำนวนคนเข้าชม  2867


พร 3 ประการที่วัยรุ่นต้องการ

 

โดย เชค อับดุรร้อซซ้าก อัลบัดรฺ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ

อุมมุ  อั๊ฟว์ แปลและเรีนบเรียง


          ครั้งหนึ่งท่านร่อซู้ล صلى الله عليه وسلم ผู้ตักเตือนที่ได้รับความเชื่อถือ ได้วางมือของท่านลงบนหน้าอกของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง พลางกล่าวว่า

 

اللهم اغْفِرْ ذَنبه و طَهِّرْ فَرْجَهُ و حَصِّنْ فَرْجَهُ

 

"โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงอภัยโทษในความผิดของเขา

โปรดทรงชำระหัวใจของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์

และโปรดทรงคุ้มครองรักษาอวัยวะเพศของเขา (จากการประพฤติผิด) ด้วยเถิด"

 

           นี่คือพร 3 ประการ ท่านทั้งหลายจงจดบันทึก ท่องจำและเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับดุอาอฺ 3 ประการนี้เอาไว้ให้ดี ฉันขอบอกให้ท่านทั้งหลายจดบันทึกเอาไว้ ท่องจำเอาไว้ เพราะวัยรุ่นทุกวันนี้อยู่ในช่วงเวลาแห่งฟิตนะห์ (ความปั่นป่วนวุ่นวาย) ฉันไม่คิดว่าวัยรุ่นในสมัยนั้น ซึ่งอยู่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด صلى الله عليه وسلم จะพบเจอกับฟิตนะห์เฉกเช่นที่วัยรุ่นหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้ได้พบเจอ

 

           ด้วยเหตุนี้เอง วัยรุ่นคนหนุ่มสาวในยุคนี้จึงมีความจำเป็นเหลือเกิน ที่ต้องการได้รับความเมตตาเอื้ออาทรจากคนดีๆ ได้รับความห่วงใย ความรักใคร่เอ็นดู ตลอดจนได้รับการขอพรให้แก่พวกเขาเหล่านั้นอย่างจริงใจจากหัวใจของพวกเขา เพราะดุอาอฺของพ่อที่ขอให้กับลูกนั้นมุสตะญาบ (เป็นที่ตอบรับ) ดุอาอฺของแม่ที่ขอให้กับลูกนั้นมุสตะญาบ พ่อแม่จงอย่าได้ใช้คำพูดกับลูกว่า 'ขออัลลอฮฺทรงให้เขาอัปยศ' 'ขออัลลอฮฺทรงให้เขาอัปลักษณ์น่ารังเกียจ'  'หรือขออัลลอฮฺทรงสาปเเช่งเขา' จงอย่าได้เป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือให้กับชัยฏอนในการเล่นงานลูกเลย

 

           เด็กวัยรุ่นเยาวชนคนหนุ่มสาวต่างต้องการความเอ็นดูเมตตาจากพ่อ จากแม่ จากญาติสนิทมิตรสหาย วัยรุ่นมีความจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องได้รับพรเหล่านี้ คำขอพรที่จริงใจ ที่หวังในสิ่งที่มีอยู่ ที่อัลลอฮฺ 

 

     ''ขอพระองค์ทรงอภัยโทษในความผิดของเขา ขอพระองค์ทรงชำระหัวใจของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงรักษาอวัยวะเพศของเขา''

 

           เด็กหนุ่มคนนี้ (ชายที่ขออนุญาตท่านนบีเพื่อทำซินา) อยู่ในสมัยของท่านนบี صلى الله عليه وسلم ได้รับอานิสงค์จากคำตักเตือน จากความเอ็นดูเมตตาและจากคำขอพรของท่าน เขาลุกออกมาจากท่านนบีโดยที่ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่ในหัวใจของเขาเลย ความปรารถนาที่จะทำความผิดนั้น หมดออกไปจากหัวใจของเขาสิ้น เขาลุกออกมาจากท่านนบีโดยไม่หลงเหลือความใคร่ที่จะทำความผิดเลยแม้แต่น้อย เพียง 3 ประการเท่านั้น   ความมีเมตตา  คำเตือนที่ดี และคำขอพรที่จริงใจ ผลลัพท์ที่ได้กลับมานั้นช่างยิ่งใหญ่จริงๆ 

 

           ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ วัยรุ่นหนุ่มสาวทุกวันนี้จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีคนคอยเอ็นดูห่วงใยพวกเขา มีคนคอยขอพรให้กับพวกเขาด้วยความจริงใจ พวกเขาต้องการคนที่ใช้คำเตือนที่สุภาพอ่อนโยนกับพวกเขา ต้องการคนที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของชัยฏอนในการทำร้ายรังแกพวกเขา ในทำนองเเดียวกันนี้เองที่ท่านร่อซู้ล صلى الله عليه وسلم ได้กล่าวไว้ว่า :

 

"لا تكن عونا للشيطان على أخيكم"

 

"ท่านจงอย่าได้เป็นตัวช่วยให้กับชัยฏอน ในการเล่นงานกับพี่น้องของพวกท่านเลย"

 

           อย่าได้ใช้คำพูดกับเขาว่า ขออัลลอฮฺทรงสาบแช่ง ขออัลลอฮฺให้เขาอัปยศ ฯลฯ แต่จงขอให้อัลลอฮฺทรงเมตตาเขา ทรงอภัยโทษให้เขา ขอพรให้กับเขา ด้วยเหตุนี้เอง สิ่งที่เกิดขึ้นจากประโยคที่ท่านนบี ได้ขยายความต่อไปนั้นส่งผลให้หัวใจตระหนักรู้ เรียกสติให้หัวใจได้รู้สึกตัว โดยท่านกล่าวว่า:

 

"เจ้าต้องการให้ (ซินา) เกิดขึ้นกับแม่ของเจ้าไหม?"

"เจ้าต้องการให้ (ซินา) เกิดขึ้นกับลูกสาวของเจ้าไหม?"

"เจ้าต้องการให้ (ซินา) เกิดขึ้นกับพี่น้องของเจ้าไหม?"

 

           ประโยคเหล่านี้ได้เตือนสติให้ฉุกคิดถึงโทษทัณฑ์อันใหญ่หลวงที่จะตามมา หากคำชี้แจงเหล่านี้มาพร้อมกับคำเตือนที่ดี และดุอาอฺที่จริงใจแล้ว ผลลัพท์ที่ดีงามย่อมบังเกิดขึ้น

 


          เพราะความสำเร็จอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺ หัวใจที่ดีงามอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์  จิตใจที่ได้รับการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เช่นกัน ซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ให้เขาได้รับแนวทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงเท่านั้น