พร 3 ประการที่วัยรุ่นต้องการ
  จำนวนคนเข้าชม  16767


พร 3 ประการที่วัยรุ่นต้องการ

 

โดย เชค อับดุรร้อซซ้าก อัลบัดรฺ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ

อุมมุ  อั๊ฟว์ แปลและเรีนบเรียง


          ครั้งหนึ่งท่านร่อซู้ล صلى الله عليه وسلم ผู้ตักเตือนที่ได้รับความเชื่อถือ ได้วางมือของท่านลงบนหน้าอกของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง พลางกล่าวว่า

 

 اللهمَّ طهِّرْ قلبَه واغفر ذنبَه وحصِّنْ فَرْجَه  

 

"โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงอภัยโทษในความผิดของเขา

โปรดทรงชำระหัวใจของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์

และโปรดทรงคุ้มครองรักษาอวัยวะเพศของเขา (จากการประพฤติผิด) ด้วยเถิด"

 

           นี่คือพร 3 ประการ ท่านทั้งหลายจงจดบันทึก ท่องจำและเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับดุอาอฺ 3 ประการนี้เอาไว้ให้ดี ฉันขอบอกให้ท่านทั้งหลายจดบันทึกเอาไว้ ท่องจำเอาไว้ เพราะวัยรุ่นทุกวันนี้อยู่ในช่วงเวลาแห่งฟิตนะห์ (ความปั่นป่วนวุ่นวาย) ฉันไม่คิดว่าวัยรุ่นในสมัยนั้น ซึ่งอยู่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด صلى الله عليه وسلم จะพบเจอกับฟิตนะห์เฉกเช่นที่วัยรุ่นหนุ่มสาวในปัจจุบันนี้ได้พบเจอ

 

           ด้วยเหตุนี้เอง วัยรุ่นคนหนุ่มสาวในยุคนี้จึงมีความจำเป็นเหลือเกิน ที่ต้องการได้รับความเมตตาเอื้ออาทรจากคนดีๆ ได้รับความห่วงใย ความรักใคร่เอ็นดู ตลอดจนได้รับการขอพรให้แก่พวกเขาเหล่านั้นอย่างจริงใจจากหัวใจของพวกเขา เพราะดุอาอฺของพ่อที่ขอให้กับลูกนั้นมุสตะญาบ (เป็นที่ตอบรับ) ดุอาอฺของแม่ที่ขอให้กับลูกนั้นมุสตะญาบ พ่อแม่จงอย่าได้ใช้คำพูดกับลูกว่า 'ขออัลลอฮฺทรงให้เขาอัปยศ' 'ขออัลลอฮฺทรงให้เขาอัปลักษณ์น่ารังเกียจ'  'หรือขออัลลอฮฺทรงสาปเเช่งเขา' จงอย่าได้เป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือให้กับชัยฏอนในการเล่นงานลูกเลย

 

           เด็กวัยรุ่นเยาวชนคนหนุ่มสาวต่างต้องการความเอ็นดูเมตตาจากพ่อ จากแม่ จากญาติสนิทมิตรสหาย วัยรุ่นมีความจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องได้รับพรเหล่านี้ คำขอพรที่จริงใจ ที่หวังในสิ่งที่มีอยู่ ณ ที่อัลลอฮฺ 

 

     ''ขอพระองค์ทรงอภัยโทษในความผิดของเขา ขอพระองค์ทรงชำระหัวใจของเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงรักษาอวัยวะเพศของเขา''

 

           เด็กหนุ่มคนนี้ (ชายที่ขออนุญาตท่านนบีเพื่อทำซินา) อยู่ในสมัยของท่านนบี صلى الله عليه وسلم ได้รับอานิสงค์จากคำตักเตือน จากความเอ็นดูเมตตาและจากคำขอพรของท่าน เขาลุกออกมาจากท่านนบีโดยที่ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่ในหัวใจของเขาเลย ความปรารถนาที่จะทำความผิดนั้น หมดออกไปจากหัวใจของเขาสิ้น เขาลุกออกมาจากท่านนบีโดยไม่หลงเหลือความใคร่ที่จะทำความผิดเลยแม้แต่น้อย เพียง 3 ประการเท่านั้น   ความมีเมตตา  คำเตือนที่ดี และคำขอพรที่จริงใจ ผลลัพท์ที่ได้กลับมานั้นช่างยิ่งใหญ่จริงๆ 

 

           ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ วัยรุ่นหนุ่มสาวทุกวันนี้จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องมีคนคอยเอ็นดูห่วงใยพวกเขา มีคนคอยขอพรให้กับพวกเขาด้วยความจริงใจ พวกเขาต้องการคนที่ใช้คำเตือนที่สุภาพอ่อนโยนกับพวกเขา ต้องการคนที่ไม่ตกเป็นเครื่องมือของชัยฏอนในการทำร้ายรังแกพวกเขา ในทำนองเเดียวกันนี้เองที่ท่านร่อซู้ล صلى الله عليه وسلم ได้กล่าวไว้ว่า :

 

"لا تكن عونا للشيطان على أخيكم"

 

"ท่านจงอย่าได้เป็นตัวช่วยให้กับชัยฏอน ในการเล่นงานกับพี่น้องของพวกท่านเลย"

 

           อย่าได้ใช้คำพูดกับเขาว่า ขออัลลอฮฺทรงสาบแช่ง ขออัลลอฮฺให้เขาอัปยศ ฯลฯ แต่จงขอให้อัลลอฮฺทรงเมตตาเขา ทรงอภัยโทษให้เขา ขอพรให้กับเขา ด้วยเหตุนี้เอง สิ่งที่เกิดขึ้นจากประโยคที่ท่านนบี ได้ขยายความต่อไปนั้นส่งผลให้หัวใจตระหนักรู้ เรียกสติให้หัวใจได้รู้สึกตัว โดยท่านกล่าวว่า:

 

"เจ้าต้องการให้ (ซินา) เกิดขึ้นกับแม่ของเจ้าไหม?"

"เจ้าต้องการให้ (ซินา) เกิดขึ้นกับลูกสาวของเจ้าไหม?"

"เจ้าต้องการให้ (ซินา) เกิดขึ้นกับพี่น้องของเจ้าไหม?"

 

           ประโยคเหล่านี้ได้เตือนสติให้ฉุกคิดถึงโทษทัณฑ์อันใหญ่หลวงที่จะตามมา หากคำชี้แจงเหล่านี้มาพร้อมกับคำเตือนที่ดี และดุอาอฺที่จริงใจแล้ว ผลลัพท์ที่ดีงามย่อมบังเกิดขึ้น

 


          เพราะความสำเร็จอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺ หัวใจที่ดีงามอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์  จิตใจที่ได้รับการขัดเกลาให้สะอาดบริสุทธิ์ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เช่นกัน ซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์ให้เขาได้รับแนวทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงเท่านั้น