วันเฉลิมฉลองของต่างศาสนิก
  จำนวนคนเข้าชม  831


วันเฉลิมฉลองของต่างศาสนิก

 

ถอดความ : อนัส ลีบำรุง

 

     บางส่วนจากเนื้อหาคุตบะฮฺชอง ชัยคฺ อับดุลร็อซซาก บิน อับดิล มุหฺซิน อัล-บัดรฺ

     วันที่ 25 เดือน 12 ของทุกปี คือวันคริสมาสต์ และวันที่ 31 เดือน 12 ของทุกปี คือวันขึ้นปีใหม่ 2 วันดังกล่าวมีนัยยะในเรื่องราวของศาสนาแฝงอยู่ 

 

          บรรดาผู้ศรัทธาควรรู้ว่าแท้จริงศาสนาอิสลามเริ่มอย่างคนแปลกหน้า เมื่อสมัยญาฮิลียะฮฺ ผู้คนเบาปัญญา หลงผิด ตาบอด ไม่รู้ว่าสิ่งไหนดี ไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรปฏิเสธ ไม่รู้ว่าสิ่งไหนคือสัจธรรมความจริง สิ่งไหนคือความเท็จความหลงผิด ไม่สามารถแยกแยะในสิ่งที่เป็นทางนำ หรือหนทางที่ทำให้หลงผิด  

          พระองค์ได้ส่งท่านนบี มุฮัมมัด ﷺ เพื่อแจ้งข่าวดีและเพื่อเป็นผู้ตักเตือน เพื่อให้นำไปสู่ทางที่เทียงตรงแก่มนุษย์ทั้งหลาย และท่านนนบีจะไม่ทิ้งสิ่งได้ไว้เว้นแต่เป็นสิ่งดีแก่ประชาชาติ และท่านจะตักเตือนให้พึงระวังจากสิ่งที่เป็นความชั่วร้าย ดังที่มีรายงานหะดีษ ว่า

 

بَدَأَ الإسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كما بَدَأَ غَرِيبًا

 

อิสลามเริ่มอย่างคนแปลกหน้า จากนั้นมันจะกลับมา ดั่งที่มันเคยเริ่มมาอย่างคนแปลกหน้า

 

 

          อิสลามเริ่มต้นด้วยกับความแปลกหน้าเพราะหัวใจของคนในยุคก่อนน้ันไม่ปฏิบัติตาม ไม่ชอบในสิ่งที่อิสลามบอก หหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความโง่เขลาไม่รู้จักศาสนา และท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ ได้บอกว่า อิสลามจะกลับมาอย่างคนแปลกหน้าอีกคร้ังนึง เสมือนกับว่าใครที่ทำตามอิสลามมันป็นเรื่องแปลก อิสลามนั้นจะยิ่งแปลกอีกเมื่อการเรียนรู้อิสลามได้ถดถอยลงไป และเมื่อเกิดสิ่งน้ีข้ึนเป็นการตอกย้ำหัวใจของคนเราได้เปลี่ยนไปแล้ว หัวใจพวกน้ีก็จะไม่เหมือนกับหัวใจของคนที่รู้จักหลักการอิสลาม

 

     ดังที่มีรายงานโดย ฏ็อบรอนีย์ จากท่านนบี มุฮัมหมัด ﷺ ได้กล่าวว่า :

 

لَيأْتِيَنَّ على النَّاس زمان تكون فيه القلوب قلوب الأعاجم

 

สักวันหนึ่งจะเกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างแน่นอน วันที่หัวใจของพวกเขาเป้นหัวใจอะอาญิม

 

     ความหมายของ “อะอาญิม” คือ หัวใจที่ไม่รู้และไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนา 

 

     บรรดาผู้ศรัทธาควรรู้ว่าศัตรูของศาสนาของอัลลอฮฺนั้นก็คือ พวกบรรดายะฮูดและนะศอรอ พี่น้องครับหัวใจของพวกเขานั้นไม่มีสิ่งใดเลยเว้นแต่สิ่งที่ทำให้หลงผิดและสิ่งที่เป็นเท็จ ดังที่ท่านนบีได้บอกไว้ในหะดีษ 

 

"สักวันหนึ่งจะเกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างแน่นอน วันที่หัวใจของพวกเขาเป้นหัวใจอะอาญิม"

 

          ด้วยกับสาเหตุไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนา มากจากความเขลาเบาปัญญา จิตใจของพวกเขามุ่งเน้นไปสู่การเลียนแบบ การปฏิบัติตามประเพณี การปฏิบัติตามความเชื่อของบรรดากุฟฟาร และอื่นๆจากการปฏิบัติตามในเรื่องราวของพวกเขา และนี่คือสภาพที่น่าอนาถยิ่งนัก (หัวใจอะอาญิม)

     ขอความคุ้มครองต่อเอกองค์อัลลอฮฺให้คุ้มครองเราและทรงปกป้องเราจากสิ่งดังกล่าว

 

          มีหะดีษซอเฮี้ยะห์ รายงานโดยท่าน อะบี ซะอี้ด อัลคุดรียฺ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า แท้จริงท่านนบี มุฮัมหมัด ﷺ ได้กล่าวว่า :    

 

" لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا, ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه "

 

     “ท่านทั้งหลายจะติดตามแนวทางของบุคคลก่อนหน้าพวกท่าน ทีละคืบทีละศอก (คล้อยตามพวกเขาในการฝ่าฝืนบทบัญญัติโดยแทบไม่รู้ตัวจนกระทั่งแม้ว่าพวกเขาจะล่วงเข้าไปในรู้แย้ที่มันจะทลายลง พวกท่านก็ยังตามเข้าไป

 

          บรรดาผู้ศรัทธาเมื่อได้ยินหะดีษดังกล่าวแล้วล่ะก็จำเป็นแก่เราที่จะต้องรักษาหัวใจของเราไม่ให้ไปเอนเอียงตามพวกเขาในวันเฉลิมฉลองของพวกเขา ไม่เลียนแบบพวกเขา ห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้น ถึงแม้นว่าในยุคปัจจุบันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาถึงพวกเราได้ง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นทางทีวี ทางดาวเทียม ทางอินเตอร์เน็ต จนทำให้มนุษย์บางส่วนนั้นปฏิบัติตามเลียนแบบกลุ่มชนนั้นๆ  ดังที่มีรายงานว่า :

 

" من تشبه بقوم فهو منهم "

 

ผู้ใดที่เลียนแบบชนกลุ่มใด เขาก็คือส่วนหนึ่งของชนกลุ่มนั้นด้วย

 

          นี่คือมุซีบะฮฺที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน บุคคลใดก็ตามที่เลียนแบบพวกกุฟฟาร ไม่ว่าจะด้วยการรื่นเริงเทศกาลของเขา เมื่ออัลลอฮฺได้เรียกคืนชีวิตของเขาไป (ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ ให้ห่างไกลจากสิ่งนี้) พระองค์ได้ทรงรวมบุคคลเหล่านั้นไว้ด้วยกัน

 

قال الله تعالى: ﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم﴾ [الصافات: ٢٢]

 

จงรวบรวมบรรดาผู้อธรรม และบรรดาสหายของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเคารพสักการะ

 

     บรรดานักตัฟซีรไม่ใช่เพียงคนเดียวได้กล่าวว่า :  ( وأزواجهم )  คือ การปฏิบัติตามพวกเขาเห็นพ้องกับพวกเขา

﴿وإذا النفوس زُوِّجَتْ﴾  - และเมื่อชีวิตทั้งหลายถูกจัดเป็นคู่

 

          ความหมายของอายะฮฺนี้มีบางส่วนจากนักตัฟซีรได้กล่าวว่า ในวันกิยามะฮฺนั้นมนุษย์นั้นจะถูกรวมอยู่ด้วยกันในหมู่พวกปฏิบัติตามการงานต่าง ของกันและกัน

 

          แล้วใครกันเล่าที่พึงพอใจที่จะถูกรวมอยู่กับบรรดากุฟฟารในวันกิยามะฮฺ !  คนเป็นหัวหน้าครอบครัวมีส่วนในการตักเตือนลูกหลาน ไม่พาลูกหลานไปสู่ความเชื่อในเรื่องพวกนี้ ต้องพาลูกหลานให้ออกห่าง ชี้แจ้งว่ามันเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ให้กระทำ ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :

 

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

 

สำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน และสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน

 

 

 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم