ข้อแนะนำบางประการในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนศาสนา
  จำนวนคนเข้าชม  213


ข้อแนะนำบางประการในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนศาสนา

 

โดย... .ยะฮ์ยา อับดุลกะรีม

 

 

          จุดมุ่งหมายหลักในการเรียนรู้ศาสนาก็เพื่อจะได้รู้จักเรื่องหลักอะกีดะฮ์ (หลักศรัทธา) อิบาดะฮฺ (หลักปฏิบัติ) และอัคล๊าก (มารยาทอิสลาม) จึงมีข้อแนะนำ บางประการ ดังต่อไปนี้

 

1. เรียนรู้ศาสนาเพื่ออัลลอฮฺ

 

          ให้ตั้งเจตนาเล่าเรียนวิชาการทางด้านศาสนาเพื่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ผู้ใดประสงค์แสวงหาวิชาการศาสนา ต้องมีความอิคลาศ บริสุทธิ์ใจ และสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่ามีความบริสุทธิ์ใจก็คือ

 

- ตั้งใจเล่าเรียนเพื่อขจัดความไม่รู้ออกจากตัวเรา

- เรียนรู้เพื่อจะได้ปฏิบัติอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺได้อย่างถูกต้อง

- เล่าเรียนเพื่อที่จะได้รับผลบุญและได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺ

- มานะเรียนเพื่อจะได้เพิ่มความเกรงกลัวอัลลอฮฺมากยิ่งขึ้น

- อย่าเรียนศาสนาเพื่อหวังจะได้รับสิ่งตอบแทนในเรื่องดุนยา

 

2. เมื่อนักเรียนทุกคนต้องจากบ้านมาอยู่ในโรงเรียน

 

           มาใช้ชีวิตเพื่อเรียนศาสนาแสนจะลำบาก ต้องเสียสละความสุขสบายส่วนตัว เพื่อเรียนรู้คำสอนของศาสนา ตัวอย่างแบบนี้มีให้เห็น จากคนรุ่นแรก ก็คือได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับซอฮาบะฮฺท่านหนึ่งคือ ท่าน ญาบิร อิบนิ อับดิลลาฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านต้องเดินทางเป็นเวลานานหนึ่งเดือนเต็ม เพื่อไปถามหาเอาฮะดิษหนึ่งบท

          ด้วยเหตุนี้ นักเรียนเมื่อต้องจากบ้านมาอยู่โรงเรียนหกปี เพื่อหาความเชี่ยวชาญในวิชาการอิสลามยี่สิบกว่าแขนง ต้องตั้งใจ มีวินัยในการเล่าเรียน แบ่งเวลาชีวิตสำหรับการเรียนท่องจำ ทบทวนบทเรียน และอ่านหนังสือให้มาก ทุ่มเท มีมานะ พยายามอย่างยิ่งยวด

 

3. เรื่องการกิน การนอน

 

          นักเรียน นักศึกษา อย่ารับประทานอาหารเลิศหรู หรือรับประทานมากเกินไป แต่ให้รับประทาน พออิ่ม ไม่ให้อิ่มมาก เพราะการรับประทานอาหารอิ่มเกินไปจะทำให้ร่างกายรู้สึกหนัก อึดอัด เป็นอุปสรรคในการแสวงหาความเข้าใจ และท่องจำบทเรียน และอย่าเอาแต่นอน ให้นอนในช่วงเวลาที่เหมาะสม

 

4. ให้เลือกครูผู้ที่จะให้ความรู้ทางด้านศาสนา

 

          เลือกครูที่เป็นคนดี มารยาทดี มีความประพฤติดี และอยู่ในแนวทางอันถูกต้อง เพราะวิชาศาสนานั้นเกี่ยวข้องกับหลักอะกีดะฮฺ หลักอิบาดะฮฺ และความประพฤติ ครูที่ดี มีอะกีดะฮฺดี ปฏิบัติตนตามซุนนะฮฺ ก็จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียน และจะต้องนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่เป็นครู จะต้องอยู่ต่อหน้าครูอย่างมีมารยาท ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ฟังครูพูด ถามตอบกับครูด้วยน้ำเสียงที่นอบน้อม และไม่ขัดจังหวะในคำอธิบายของครู

 

5. แนวทางในการเรียนรู้

 

          จะต้องให้ความสำคัญกับการท่องจำอัลกุรอานเป็นอันดับแรก เพราะอัลกุรอานเป็นพื้นฐานของวิชาความรู้ทุก วิชา ต่อมาก็คือ หาความเข้าใจในตัวบทฮะดิษองท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเอาใจใส่ หาความเข้าใจในวิชาเตาฮีด อย่างกระจ่างแจ้ง และอย่าเพิ่งเร่งรีบเรียนรู้เรื่องมัสอะละฮ์ ข้อขัดแย้งเห็นต่างระหว่างอุละมาอฺ ในขณะที่เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้ และจะต้องแก้ไขบทเรียนให้ถูกต้องแม่นยำ ขอทบทวนกับครูผู้สอน ในบทเรียนที่เกิดความสงสัยเสียก่อน ก่อนที่จะหาความเข้าใจและท่องจำ 

 

          และสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้กับครู ให้เกียรติครู ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นครู เพราะลูกศิษย์ต้องมีครู การเรียนกับครูจะทำให้ได้รับความรู้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ข้อสำคัญ อย่าละอาย ที่จะถามครูอย่างบริสุทธิ์ใจ ถามด้วยความ นอบน้อม เมื่อยังไม่เข้าใจบทเรียนอย่างกระจ่างแจ้ง 

 

          และให้ใช้ช่วงอายุในวัยรุ่นหนุ่มสาวอย่างคุ้มค่า ทุ่มเทไปในการเรียนรู้ศาสนา ใช้ชีวิตธรรมดา อยู่ง่าย กินง่าย ใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายง่าย ที่เหมาะสม บริหารเวลาในวันหนึ่ง อย่างลงตัว กลางวันทำอะไร กลางคืนทำอะไร ต้องห่างไกลการกระทำผิด ฝ่าฝืนคำสอนของศาสนา อย่าลืมขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺ ขอให้ง่ายดายในการศึกษาเล่าเรียน

 

 


          หวังอย่างยิ่งว่าข้อแนะนำเล็ก น้อย นี้ จะมีประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อย ขออัลลอฮฺโปรดประทานความสำเร็จให้แก่นักเรียนทุก คน

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือจุดหมายที่ไม่ใช่ปลายทาง

ที่ระลึกงานโรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา ครั้งที่ 24 รุ่น 23 ปีการศึกษา 2563