การเฝ้ามองของอัลลอฮ์
  จำนวนคนเข้าชม  1080


การเฝ้ามองของอัลลอฮ์

 

โดย.... .นดา อีซา ฮะกีมี

 

          เป็นที่ทราบกันดีว่าอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงสร้างบ่าวมาเพื่ออิบาดะฮฺและภักดีต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียว และการทำอิบาดะฮฺการเคารพสักการะต่อพระองค์นั้น ตั้งอยู่บน 2 สิ่ง คือ

1. การสั่งใช้ให้ทำ และ 

2. การสั่งห้ามมิให้ทำ

 

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสในคัมภีร์ของพระองค์ว่า :

 

มนุษย์คิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อย(โดยไม่ถูกใช้และไม่ถูกห้าม ไม่ถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษ)กระนั้นหรือ

(อัลกิยามะฮ์ 75 : 36)

 

          การทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้ และละเลิกจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม จะไม่บังเกิดหากมนุษย์ไม่มีศรัทธา ไม่สำนึกในใจว่า อัลลอฮฺทรงเฝ้ามองและสอดส่องการงานของเขาอยู่ตลอดเวลา

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า :

 

เขา (มนุษย์) ไม่ทราบดอกหรือว่า แท้จริง อัลลอฮฺทรงมองเห็นการกระทำของเขาอยู่

(อัลอะอฺลา 87 : 14)

 

         บทความนี้จึงขอกล่าวถึง การเฝ้ามองของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มุรอก่อบะตุ้ลลอฮ์ คือ การที่มนุษย์ทุกคนพึงตระหนักเสมอว่า ไม่มีสิ่งใดจะซ่อนเร้น และรอดพ้นพระองค์ไปได้

 

     ท่านอิบนุ้ล มุบาร็อก ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวกับชายผู้หนึ่งว่า : จงเฝ้าระวังอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 

     เขาจึงถามถึงความหมายของถ้อยคำนี้ ท่านจึงกล่าวว่า : จงใช้ชีวิตอย่างมีสติ ประหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตลอดเวลา

 

     ท่านฮาริส อัลมุญาฮิรีย์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ถูกถามถึงอัลมุรอก่อบะฮ์ ท่านตอบว่า :คือการที่หัวใจตระหนักว่าอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงอยู่ใกล้

 

ภาคผลของการมุรอก่อบะฮ์

 

     1. จะทำให้มีศรัทธาอย่างถ่องแท้

 

     2. จะทำให้ห่างไกลจากการฝ่าฝืนพระองค์

 

     เมื่อชายคนหนึ่งมาถามท่านญุนัยด์ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า :“มีสิ่งใดที่จะช่วยทำให้ฉันลดสายตาจากสิ่งต้องห้ามได้บ้าง

     ท่านตอบว่า : ด้วยการที่ท่านตระหนักดีว่า สายตาของผู้ที่มองมายังท่าน (หมายถึงอัลลอฮฺ) มาถึง ก่อนสายตาของท่านที่มองไปยังสิ่งต้องห้าม

 

     3. จะทำให้ผู้มีลักษณะดังกล่าวได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

 

     4. จะทำให้ปรับปรุงอิบาดะฮฺให้ดีและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

     ท่านมุอ๊าซ อิบนิ ญะบั้ล ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวกับท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า : “โปรดสั่งเสียฉันด้วย โอ้ ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

จงอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเสมือนว่าท่านเห็นพระองค์

(บันทึกโดย อิบนุ อบิ้ดดุนยา)

 

     ท่านอิบนุ้ลมันศูร กล่าวว่า : “ผู้ใดเฝ้าระวังการสอดส่องตรวจตราของอัลลอฮฺ เขาผู้นั้นจะทำอิบาดะฮฺได้อย่างครบถ้วนและดีงาม

 

     5. ทำให้จิตใจสูงส่ง อยู่เหนือราคะ

 

     ดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านนบียูซุฟ อะลัยฮิสสลาม ที่หลุดพ้นจากการยั่วยวนของภรรยาของเจ้าเมืองอียิปต์ โดยนางทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านนบียูซุฟตกลงปลงใจทำชั่วกับนาง แต่ด้วยจิตสำนึกดีและจิตใจอันสูงส่งท่านปฏิเสธ และตอบกับนางไปว่า :

 

     “ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ แท้จริง เขา (เจ้าเมืองผู้มีบุญคุณ) เป็นนายฉันให้ที่พักพิงที่ดีแก่ฉัน แน่แท้ บรรดาผู้อธรรมจะไม่พานพบความสำเร็จ

(ยูซุฟ 12 : 23)

 

      6. ทำให้มีความอิคลาส บริสุทธิ์ใจในการทำงานเพื่ออัลลอฮฺ

 

     ท่านอัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฎิยัลลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า :

     “ขออัลลอฮฺ ทรงเมตตาบ่าวที่เมื่อเขามุ่งมั่นตั้งใจทำงานหนึ่งงานใด และตระหนักว่างานนั้นเพื่ออัลลอฮฺ เขาจะรีบเร่งทำให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว และหากเป็นงานอื่นที่ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺแล้ว เขาจะรั้งรอ

(บันทึกโดย อิมามอัลบัยฮะกีย์)

 

     7. ทำให้เขาได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทน

 

     อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

     “แท้จริง บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าของพวกเขา (ไม่ทรยศฝ่าฝืนพระองค์) แม้ขณะอยู่ลับหลังสายตาของผู้อื่น สำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและจะได้รับผลบุญอันใหญ่หลวง (นั่นคือสรวงสวรรค์)”

(อัลมุลกฺ 67 : 12)

 

สอนลูกหลานให้รู้จักมุรอก่อบะตุ้ลลอฮฺ

 

     ถาม : เราจะสอนลูกหลานอย่างไรให้เฝ้าระวังการสอดส่องตรวจตราของอัลลอฮฺ ?

     ตอบ : ด้วยการปลูกฝังการศรัทธาในพระนามอันวิจิตรและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ในจิตใจของลูกหลาน ตั้งแต่เยาว์วัย การให้ลูกหลานรู้ซึ้งถึงความหมายของพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะทำให้พวกเขารู้จักพระองค์อย่างถ่องแท้ จะเป็นประตูเปิดทางให้หัวใจได้เข้าถึงอัลลอฮฺโดยตรง

 

 

สอนให้พวกเขาศรัทธาว่า

     พระองค์ทรงเป็นร่อกีบผู้ทรงยิ่งด้วยการตรวจตรา ผู้ทรงควบคุม ผู้ทรงสังเกตทุกสิ่งทุกอย่าง

     ผู้ทรงฮาฟิซผู้ทรงยิ่งด้วยการรักษา ทรงรักษาสิ่งต่าง ๆ ไว้ ไม่ให้เกิดการปั่นป่วน และทรงรักการงานของบ่าวมิให้สูญหาย เพื่อรอการตอบแทน

     ผู้ทรงอะลีมผู้ทรงรู้ทุสิ่งทุกอย่าง

     ผู้ทรงซามี๊อ์ผู้ทรงได้ยิน

     ผู้ทรงบะซี้รผู้ทรงเห็น

 

 

          ดังนั้น หากเรามีอัลลอฮฺอยู่ในใจ มีสติ สำนึกและตระหนักเสมอว่าอัลลอฮฺทรงเห็นท่านอยู่แน่นอน จะไม่มีใครกล้าที่จะฝ่าฝืนพระองค์ ถึงตอนนั้นไม้เรียว การคาดโทษ และกล้องวงจรปิด ก็ไม่มีค่าแต่อย่างใด !!!

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือจุดหมายที่ไม่ใช่ปลายทาง

ที่ระลึกงานโรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา ครั้งที่ 24 รุ่น 23 ปีการศึกษา 2563