จงสะสมความยำเกรง
  จำนวนคนเข้าชม  234

จงสะสมความยำเกรง

 

อุมมุอัฟว์ แปลเรียบเรียง

 

กวีอาหรับท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า : 

 

จงสะสมยำเกรงไว้ เพราะไม่รู้ *** จะอยู่ยันย่ำรุ่ง เมื่อพ้นคืน หรือไม่ 

 

มีเจ้าสาว งามพร้อม เพื่อรอชาย ***  ถึงคืนหมาย กลับถูกปลิด ชีวิตลง 

 

มีเด็กน้อย อยากโต อายุยืน ***   หลุมศพกลืนเจ้าเร็ว กว่าประสงค์ 

 

คนแข็งแรง ไร้โรค จบชีพลง ***  คนอยู่ยง คือคนเจ็บ ทุรนทุราย 

 

หนุ่มสาวยัง ครึกครื้น หัวเราะลั่น  *** ผ้ากะฝั่น ทอรอไว้ หารู้ไม่ 

 

เช้าตรู่ยัง อยู่ในวัง สุดวิลัย ***  ค่ำลงไซร้ อยู่ในหลุม สุดอาวรณ์ 

 

จงยำเกรง พระเจ้า อย่าห่างหาย*** จักปลอดภัย ยามชุมนุม อันสยอน* 

 

จงสะสมยำเกรงไว้ อย่านิ่งนอน***ยามคืนรอน จะอยู่ยันรุ่งไหม มิรู้เลย

 

* (อ่านว่า สะ-หยอน หมายถึง ความน่าสะพรึงกลัว)

 

 

تزود من التقوى فانك لا تدري *** اذا جن ليل هل تعيشُ الى الفجر 

 

فكم من عروس زينوها لزوجها *** وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر 

 

وكم من صغار يُرتجى طولُ عُمرِهم *** وقد أدخلت أرواحـــهم ظلمـــة القــبر 

 

وكم من صحيح مات من غير علة *** وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 

 

وكم من فتى امسى واصبح ضاحكا *** وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري 

 

وكم ساكنٍ عند الصباح بقصره *** وعند المساء قد كان من ساكن القبر 

 

فداوم على تقوى الاله فانها *** أمان من الأهوال في موقف الحشر 

 

تزود من التقوى فانك لا تدري *** اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر