จงเป็นบ่าวที่จงรักภักดี
  จำนวนคนเข้าชม  1240

จงเป็นบ่าวที่จงรักภักดี

 

โดย... อาจารย์มุฮัมมัด กาสุรงค์

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เถิด เพราะการยำเกรงต่อ อัลลอฮฺนั้น เป็นเสบียงที่ดียิ่งสำหรับเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ

 

          ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย จะเห็นได้ว่าโลกของเราทุกวันนี้ ต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ มากมาย วิกฤตที่ชาวโลกส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และสร้างความตื่นตระหนก สร้างความตื่นรู้ ก็คือเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่าโควิด 19”

          ซึ่งมันเป็นเชื้อโรคที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่สร้างความเสียหายให้กับชาวโลกไม่ใช่น้อย ทำให้ผู้ติดเชื้อต้องล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก การประกอบอาชีพของผู้คนก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก นายทุนก็ต้องประสบกับการขาดทน ลูกจ้างคนงานก็ต้องตกงาน การเงินฝืดเคือง เศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาสังคมเกิดขึ้นมากมาย

          เราในฐานะมุสลิม เชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เราต้องยอมรับว่า นี่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

 

      อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงกล่าวว่า

 

     และแน่นอน เราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว ความหิว และความสูญเสีย (ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง) จากทรัพย์สิน ชีวิตและพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนด้วยเถิด

(อัลบะเกาะเราะฮฺ 2 : 155)

 

          จากอายะฮฺนี้ ทำให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะทรงทดสอบบ่าวของพระองค์ด้วยกับความกลัว ความหิว หรือความสูญเสีย ทรัพย์สิน ชีวิต และพืชผล เพื่อที่จะรู้ว่าบ่าวคนใดที่เป็นผู้ที่มีความอดทน และยอมรับการทดสอบของพระองค์ และทำให้มนุษย์ได้รู้ตัวเองว่า มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่อ่อนแอ ถึงแม้ว่ามนุษย์นั้นจะมีการพัฒนา จะมีความเจริญก้าวหน้าสักเพียงใดก็ตาม มนุษย์ก็ยังคงเป็นผู้ที่อ่อนแออยู่

 

          อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงกล่าวว่า

 

และมนุษย์นั้น ถูกสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอ

(อันนิซาอฺ 4 : 28)

 

          เราจะเห็นได้ว่าไวรัสโคโรน่าอย่างเดียว ก็สร้างความหวาดกลัวและความเสียหายให้กับมนุษย์ได้อย่างมากมาย เราในฐานะที่เป็นมุสลิม เป็นมุอฺมินนั้น นับว่าเป็นผู้ที่โชคดีกว่าคนอื่น ๆ ที่ไม่มีโอกาสได้รับเช่น คนมุอฺมิน  เพราะคนมุอฺมินนั้น เมื่อเขาประสบกับสิ่งไม่ดี เขาก็อดทน นั่นก็เป็นความดีสำหรับเขา

     ท่านนบี มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

 

     น่าประหลาดใจเหลือเกิน สำหรับกิจการงานของมุอฺมิน แท้จริงทุก ๆ สถานการณ์ของเขานั้น กลายเป็นเรื่องดีสำหรับเขา

     ซึ่งดังกล่าวนี้จะไม่ได้แก่ผู้ใด นอกจากมุอฺมินผู้ศรัทธาเท่านั้น

     กล่าวคือ ถ้าความสะดวกหรือสภาพคล่องมาประสบกับเขา เขาก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ นั่นก็เป็นความดีสำหรับเขา

     และถ้าหากความเดือดร้อน หรือภาวะวิกฤตมาประสบกับเขาก็อดทน นั่นก็เป็นความดีสำหรับเขา

(บันทึกโดย อิมาม มุสลิม)

 

          ดังนั้น เราในฐานะมุสลิม มุอฺมิน เราต้องรีบฉวยโอกาสในครั้งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าปล่อยให้โอกาสในการสะสมความดีของเรานั้น ต้องหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย อย่าทำให้วิกฤตของโลกในครั้งนี้ ต้องมาเป็นวิกฤตศรัทธาของเรา แต่เราต้องเป็นบ่าวที่รู้คุณต่อพระองค์ เป็นบ่าวที่ศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริง ยอมจำนนต่อพระองค์ ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อย่างเคร่งครัดและหวังในความกรุณาโปรดปรานจากพระองค์

          แน่นอนเหลือเกิน คนมุสลิม คนมุอฺมินเรานั้น จะต้องพบเจอกับการทดสอบของระองค์ในรูปแบบต่างๆ มากมาย เพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าใครที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง และใครที่เป็นผู้ที่อีมานแต่ปาก อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงกล่าวว่า

 

     “มนุษย์คิดหรือว่า พวกเขาจะถูกปล่อยทิ้งไว้ เพียงแต่พวกเขากล่าวว่า เราศรัทธาแล้ว และพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือ?

     และแท้จริง เรา (อัลลอฮฺ) ได้ทดสอบบรรดาชนก่อนหน้าพวกแล้ว

     ดังนั้น อัลลอฮฺจะทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัจจริง และจะทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเท็จ

     บรรดาผู้กระทำความชั่วทั้งหลาย คิดหรือว่าพวกเขาจะรอดพ้นไปจากเรา ช่างชั่วช้าแท้ ๆ สิ่งที่พวกเขาตัดสินกันเช่นนั้น

     ผู้ใดหวังที่จะพบอัลลอฮฺ ดังนั้น แท้จริง กำหนดของอัลลอฮฺย่อมมาถึงแน่นอน และพระองค์เป็นผู้ทรง ได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้

     และผู้ใดต่อสู้ดิ้นรน แท้จริง เขาย่อมต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตัวของเขาเอง แท้จริง อัลลอฮฺนั้น ทรงมั่งคั่งเหนือประชาชาติทั้งหลายอย่างแน่นอน

     และบรรดาผู้ศรัทธา และกระทำความดีทั้งหลายนั้น แน่นอน เรา (อัลลอฮฺ) จะลบล้างความชั่วทั้งหลายของพวกเขาให้หมดไปจากพวกเขา 

     และแน่นอน เรา (อัลลอฮฺ) จะตอบแทนพวกเขาด้วยสิ่งที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้กระทำไว้

(อัลอันกะบู๊ต 29 : 2 – 7)

 

          จากอายะฮฺต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นหลักฐานยืนยันให้เรารู้ว่า แน่นอน อัลลอฮฺจะทรงทดสอบบ่าวของพระองค์ เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ให้มนุษย์ได้รู้ว่า ใครเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง ใครที่อีมานแต่ปากเพียงอย่างเดียว จากวิกฤตของโลกในครั้งนี้ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมาตรวจสอบตัวเราว่า 

 

     เราเป็นบ่าวที่มีอีมานศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริงหรือไม่? 

 

     เป็นบ่าวที่จงรักภักดีต่อพระองค์ ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยัง? 

 

     เราในฐานะที่เป็นมุสลิม เป็นมุอฺมิน เราต้องไม่ลืมว่าอาวุธที่สำคัญสำหรับมุสลิมเรานั้น คือดุอาอฺ เพราะการขอดุอาอฺนั้น เป็นการยอมรับว่าอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั้น เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงอำนาจและเป็นที่พึ่งสำหรับบ่าวของพระองค์ตลอดเวลา ส่วนเรานั้นเป็นบ่าวผู้อ่อนแอ ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ 

 

     ผมขอฝากดุอาอฺให้พวกเราพยายามขอต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เป็นประจำ เป็นดุอาอฺที่ขอให้เรานั้น มีหัวใจที่มั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์ และเป็นดุอาอฺที่ขอให้เรานั้น มีชีวิตที่ดีทั้งโลกนี้และ โลกหน้า

 

     “ข้าแต่อัลลอฮฺ โอ้ ผู้ทรงพลิกผันหัวใจ ขอพระองค์ทรงให้หัวใจของข้าพระองค์ยืนหยัดมั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์ด้วยเถิด

 

     “โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา โปรดประทานความดีงามในโลกนี้และความดีงามในโลกหน้าให้แก่เรา และโปรดปกป้องเราให้พ้นจากการทรมานในไฟนรกด้วยเถิด

 

 

อนุสรณ์งานประจำปี โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 10 เมษายน 2564