ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์
  จำนวนคนเข้าชม  145

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์

 

อุมมุอัฟว์ แปลเรียบเรียง

-ท่านอุมัร อิบนุ อับดุลอาซี้ซ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

หัวใจ  คือ ภาชนะบรรจุความลับ

ปาก คือ แม่กุญแจที่ปิดผนึกคุมขังมันไว้

และ ลิ้น คือ กุญแจที่ไขเปิดมันออกมา

ดังนั้น แต่ละคนพึงระวังรักษากุญแจไขความลับของตนเองให้ดีเถิด

 

- เชค อับดุลอาซี้ซ บิน บ๊าศ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

ใครก็ตามที่ขาดการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ (เตาฮีด)

และขาดความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ (อิคล้าศ)

การงานของเขาทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นโมฆะ หาได้อำนวยประโยชน์ใดๆ แก่เขาไม่

 

-เชค ซอและห์ อัลอุศ็อยมีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ-

     อย่าได้หลงไปกับปริมาณการทำอิบาดะฮฺที่มากมาย ทั้งจากตัวเราเองหรือจากใครก็ตามแต่

     เพราะเนื้อแท้ของเรื่องราวนั้น คือสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจ  ไม่ว่าจะเป็น

     จากการมีเตาฮีดต่ออัลลอฮฺก็ดี การเทิดเกียรติ และให้ความยิ่งใหญ่ ต่อพระองค์ก็ดี หรือ การเจริญรอยตามซุนนะฮฺก็ดี

     ดังนั้น การกระทำที่ปราศจาก 'อิฮฺซาน' ไม่มีคุณค่ายังประโยชน์ใดๆ แก่มนุษย์เลย

     ('อิฮฺซาน'ความปราณีตละเอียดละออในด้านของหลักเชื่อมั่นภายใน และการปฏิบัติภายนอก พร้อมความตระหนักรู้ว่าพระองค์ทรงตรวจตราสอดส่องอยู่เสมอ)

 

-ท่านฟุฎ็อยล์ อิบนิ้ล อิยาฎ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

ทำ..เพื่อเอาใจมนุษย์ คือ ชิริก (การตั้งภาคี)

ละทิ้งไม่ทำ..เพื่อเอาใจมนุษย์ คือ ริยาอฺ  (การโอ้อวด)

ส่วนอิคล้าศ (ความบริสุทธิ์ใจ) คือ...

การที่อัลลอฮฺทรงทำให้ท่านปลอดภัยจากสองคุณลักษณะดังกล่าว