ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 2
  จำนวนคนเข้าชม  156

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 2

 

อุมมุอัฟว์ ....แปลเรียบเรียง

-ท่าน อัลฮาซัน อัลบัศรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ผู้คนยังคงถูกปกปิด (นิสัยใจคอที่มีแต่เดิม) เอาไว้อยู่ ตราบใดที่พวกเขายังคงสุขสบายดี

แต่เมื่อภัยบะลาอฺมาประสบกับพวกเขา พวกเขาก็จะผันแปรไปสู่สิ่งที่เป็นธาตุแท้ของพวกเขาเอง

ผู้ศรัทธาจะแปรเปลี่ยนไปสู่การมีศรัทธา และผู้สับปลับจะแปรเปลี่ยนไปสู่การสับปลับกลับกลอก

 

 

-อิมาม อิบนิ รอญับ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

ท่านอย่าได้คิดเลยว่า'ความยากจน'คือ การสูญเสียความมั่งมี

หากแต่การสูญเสียขาดแคลนในเรื่องศาสนาต่างหาก

ที่นับว่าเป็นความอัตคัดขัดสนที่ใหญ่หลวงที่สุด

 

- ท่านซุฟยาน อัซเซารียฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 

สำหรับชัยฏอนนั้น ไม่มีอาวุธใด (ที่มีประสิทธิภาพ) เทียบเท่า "การกลัวความยากจน" อีกแล้ว 

เมื่อความกลัวจนเข้ามาอยู่ในหัวใจมนุษย์ เขาก็จะปฏิเสธความถูกต้อง พูดจาตามอารมณ์ 

และนึกคิดต่อพระเจ้าของเขาในแง่ร้าย
 

 

- เชค มุฮัมมัด อาลี ฟัรกู๊ส ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -

 

หัวใจ ♥ ที่ดี.. เมื่อความจริงเข้ามาหา หัวใจจะเรียนรู้ ตอบรับ 

และเติบโตงอกเงยอย่างงดงาม - ทั้งนี้อยู่ที่ว่ามี รากฐาน ที่ดีเพียงใด -

และจะผลิดอกออกผลเป็นการงานที่ดีสืบไป

 

 

 

####################