ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 3
  จำนวนคนเข้าชม  198

ถ้อยคำแห่งปวงปราชญ์ 3

อุมมุอัฟว์ .... แปลและเรียบเรียง

 

- ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนิ อับบ๊าส ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ -

 

ชัยฏอนจะแนบชิดสนิทกับหัวใจของลูกหลานอาดัม

เมื่อเขาเผลอไผลหลงลืม มันก็จะกระซิบกระซาบ

และเมื่อเขารำลึกถึงอัลลอฮฺ มันก็จะเผ่นหนีจากไป

 

- ท่านอิบนิ ซีรีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

เมื่ออัลลอฮฺประสงค์ให้บ่าวคนใดได้รับความดี 

พระองค์จะทรงทำให้เขามีผู้เตือนสติจากหัวใจของเขา

ที่คอยกำชับเขา (ให้ทำดี)และคอยห้ามปรามหยุดยั้งเขา (จากความชั่ว)*

 

- อัล อัลลามะฮฺ อัสสะอฺดีย์ ร่อฮฺมะฮุ้ลลอฮฺ - 

 

อีกเรื่องหนึ่งที่มีประโยชน์ คือ ท่านควรจะทราบว่า การที่คนอื่นประพฤติไม่ดีต่อท่าน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการใช้คำพูดที่ไม่ดี (นินทา ใส่ร้าย ด่าทอ ฯลฯ)

 มันจะไม่สร้างความเดือดร้อนใดๆ กับท่าน แต่มันจะสร้างความเดือดร้อนแก่เขาผู้นั้นเอง 

 

- ท่านยะฮฺยา  อิบนิ มุอ๊าซ  ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -

 

          หาใช่ผู้ที่รู้จักสิทธิของอัลลอฮฺไม่

- ผู้ที่ความหวังสูงสุดของเขา ไม่ใช่การได้รับการยกโทษ อภัยผิดจากอัลลอฮฺ

- ผู้ที่ลิ้นกล่าวขออภัยโทษ แต่หัวใจยังคงผูกพันแน่นแฟ้นกับการทำผิดฝ่าฝืน

          ปณิธานอันแน่วแน่ของเขา คือ การหวนกลับคืนสู่ความผิดเหล่านั้น ภายหลังสิ้นสุดเดือนนี้ไปแล้ว

          เมื่อเป็นเช่นนั้น...การถือศีลอดของเขาย่อมถูกตีกลับ และประตูแห่งการตอบรับตรงหน้าเขาย่อมถูกปิดกั้น

 

-อิมาม อะฮฺมัด อิบนิ ฮัมบัล ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ-

 

เมื่อใดกันจึงจะถือว่าได้พักผ่อน ?

" ณ ย่างก้าวแรกที่ได้เข้าสวรรค์"

 

 

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘