บารอกัตจากอัลกุรอาน
  จำนวนคนเข้าชม  3730

บารอกัตจากอัลกุรอาน
อุมมุอัฟว์ ....แปลเรียบเรียง
 
- เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ หะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ -
 
ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ เมื่อท่านได้อ่านอัลกุรอานระหว่างวัน งานการหลายๆ อย่างจะสำเร็จลุล่วงลง
ในสิ่งที่ท่านไม่สามารถทำให้มันสำเร็จลงได้ตลอดระยะเวลาหลายๆ วัน!
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เวลามีบะรอกัต (ศิริมงคล) ก็คือ การเอาใจใส่ในการอ่านอัลกุรอาน
เมื่อใดที่เราสนใจอ่านอัลกุรอานน้อยลง บะรอกัตในเวลาของเราก็จะน้อยลงตามไปด้วย
 
 
 
สะลัฟท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า : 
 
คราใดที่ฉันอ่านกุรอ่านมากขึ้น เวลาของฉันก็มีบะรอกัตมากขึ้น
 และฉันก็อ่านเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนได้ถึงสิบญุซอฺ 
 
 
 
ท่านอิบรอฮีม บิน อับดุลวาเฮด อัลมักดิซีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 
 
     ได้สั่งเสียเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู้กับ อัฏฏิยาอฺ อัลมักดิซีย์ ไว้ว่า :

     จงอ่านอัลกุรอานให้มาก และอย่าทิ้งเป็นอันขาด เพราะอัลกุรอานจะทำให้สิ่งที่เจ้าขวนขวายอยู่เป็นเรื่องง่ายดาย ตามปริมาณที่เจ้าได้อ่าน

     อัฏฏิยาอฺกล่าวว่า : ฉันได้ลองทำดู เวลาที่ฉันอ่านอัลกุรอ่านมาก การฟังและการบันทึกหะดีษจะสะดวกง่ายดายขึ้นมาก และเวลาที่ฉันไม่ได้อ่านอัลกุรอาน มันก็ดูไม่ง่ายเอาเสียเลย

 
( ซัยลุ ฏ่อบะก็อต อัลฮนาบิละฮฺ 3/205 )
 
 
- อิมาม อิบนิ้ลก็อยยิม ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ -
 
     หากท่านปรารถนาอยากได้รับประโยชน์จากอัลกุรอ่าน ก็จงให้หัวใจของท่าน จดจ่ออยู่กับการอ่านและการฟังอัลกุรอ่าน 

     พึงอยู่ในสภาพของผู้ที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กำลังสนทนาอยู่ด้วย  

     เพราะอัลกุรอ่าน คือคำบัญชาของพระองค์ที่มีต่อท่าน โดยผ่านลิ้นของร่อซู้ลของพระองค์  
 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد  
อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า :
"แท้จริงในการนั้น ย่อมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้ที่มีหัวใจ หรือรับฟังโดยที่เขามีความตั้งใจจริงอย่างแน่นอน" 
(ก็อฟ : 37) 
 
 
หากมนุษย์ล่วงรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ในการอ่านอัลกุรอาน อย่างใคร่ครวญพินิจพิจารณาแล้ว
แน่นอนพวกเขาจะพากันสนใจหมกหมุ่นอยู่แต่กับอัลกุรอาน ไม่ใส่ใจต่อสิ่งอื่นใดเลย 
 
(อัลฟะวาอิด /9)
 
 

♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠ ♦ ♠